Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Matematik 5000+ Upplaga 2021 SA-EK-ES-HU

Matematik 5000+ SA-EK-ES-HU är inriktad mot samhällsvetenskapliga och ekonomiska frågeställningar och följer kurserna i b-spåret. Det är en revidering av vår populära serie Matematik 5000 och innehåller en mängd nyheter. Serien kommer att finnas anpassad till de reviderade ämnesplanerna som trädde ikraft juli 2021.

Läs mer...
Matematik 5000+ Kurs 1b Lärobok Upplaga 2021 Matematik 5000+ Kurs 1b Lärobok Upplaga 2021
Matematik 5000+ Kurs 1b Lärobok Upplaga 2021

Matematik 5000+ Kurs 1b Lärobok Upplaga 2021

ISBN 9789127455290
Utkom 9 juni 2021
ISBN
9789127455290
Typ
Häftad
Sidantal
376
Du har nått den maximala köpsumman.
Matematik 5000+ Kurs 2b Lärobok Upplaga 2021 Matematik 5000+ Kurs 2b Lärobok Upplaga 2021
Matematik 5000+ Kurs 2b Lärobok Upplaga 2021

Matematik 5000+ Kurs 2b Lärobok Upplaga 2021

ISBN 9789127460850
Utkom 11 augusti 2022
ISBN
9789127460850
Typ
Häftad
Sidantal
324
Du har nått den maximala köpsumman.
Matematik 5000+ Kurs 3b Lärobok Upplaga 2021 Matematik 5000+ Kurs 3b Lärobok Upplaga 2021
Matematik 5000+ Kurs 3b Lärobok Upplaga 2021

Matematik 5000+ Kurs 3b Lärobok Upplaga 2021

ISBN 9789127463776
Utkom 6 april 2023
ISBN
9789127463776
Typ
Häftad
Sidantal
320
Du har nått den maximala köpsumman.
Matematik 5000+ Kurs 1b Lärobok DigitalbokUppl2021 Matematik 5000+ Kurs 1b Lärobok DigitalbokUppl2021
Matematik 5000+ Kurs 1b Lärobok DigitalbokUppl2021
Onlineprodukt

Matematik 5000+ Kurs 1b Lärobok Digitalbok Upplaga 2021

ISBN 9789127458208
Uppdateras löpande
ISBN
9789127458208
Licenstid
365 dagar
Typ
Onlineprodukt
Du har nått den maximala köpsumman.
Matematik 5000+ Kurs 2b Lärobok DigitalbokUppl2021 Matematik 5000+ Kurs 2b Lärobok DigitalbokUppl2021
Matematik 5000+ Kurs 2b Lärobok DigitalbokUppl2021
Onlineprodukt

Matematik 5000+ Kurs 2b Lärobok Digitalbok Upplaga 2021

ISBN 9789127463455
Uppdateras löpande
ISBN
9789127463455
Licenstid
365 dagar
Typ
Onlineprodukt
Du har nått den maximala köpsumman.
Matematik 5000+ Kurs 3b Lärobok DigitalbokUppl2021 Matematik 5000+ Kurs 3b Lärobok DigitalbokUppl2021
Matematik 5000+ Kurs 3b Lärobok DigitalbokUppl2021
Onlineprodukt

Matematik 5000+ Kurs 3b Lärobok Digitalbok Upplaga 2021

ISBN 9789127463783
Uppdateras löpande
ISBN
9789127463783
Licenstid
365 dagar
Typ
Onlineprodukt
Sidantal
320
Du har nått den maximala köpsumman.
Titeln ingår i serien Matematik 5000

Andra intressanta titlar

Om Matematik 5000+ Upplaga 2021 SA-EK-ES-HU

Nya Matematik 5000+ är ett modernt och heltäckande läromedel som erbjuder stora möjligheter till en varierad undervisning. I kombination med en tydlig progression ger det eleverna de bästa förutsättningarna att utveckla sina kunskaper i matematik.

I Matematik 5000+ SA-EK-ES-HU har samtliga böcker fokus på att knyta an exempel och övningar till programmens karaktärsämnen. Böckerna sätter också fokus på användandet av digitala verktyg – numera ett obligatoriskt inslag i matematikundervisningen.

Sagt om boken:

”Bokens uppläggning är pedagogisk och utmärkt och innehåller många och tydliga figurer. [...] 2b är avsedd att användas på kurs 2 nivån vid gymnasieskolan och då den är lättläst kan den med fördel användas både vid lärarledd undervisning och vid självstudier.”
Michaël Norberg, BTJ-häftet nr 20, 2022

Nyheter i serien

Matematik 5000+ är en revidering av vår populära läromedelsserie Matematik 5000 och innehåller nyheter som:

* Fler utmanande uppgifter på alla nivåer
* Större fokus på digitala verktyg i teori, uppgifter och aktiviteter
* Varje uppgift har en markering om den ska lösas med eller utan digitala verktyg
* Aktiviteter, teman och historiksidor med fokus på förmågorna
* Kapitelavslutning som befäster begrepp och procedurer
* Utökat facit med fler ledtrådar och lösningar
* Problemlösning med programmering i alla kapitel i kurs 3b

Seriens omfattning

Fullt utbyggd kommer Matematik 5000+ att omfatta följande komponenter till samtliga kurser i ämnesplanen:
* Läroböcker
* Digitalböcker
* Webbaserat lärarstöd

Vi kommer dessutom erbjuda kostnadsfritt extramaterial, till exempel ledtrådar och lösningar.

Nya Matematik 5000+ är ett modernt och heltäckande läromedel som erbjuder stora möjligheter till en varierad undervisning. I kombination med en tydlig progression ger det eleverna de bästa förutsättningarna att utveckla sina kunskaper i matematik.

I Matematik 5000+ SA-EK-ES-HU har samtliga böcker fokus på att knyta an exempel och övningar till programmens karaktärsämnen. Böckerna sätter också fokus på användandet av digitala verktyg – numera ett obligatoriskt inslag i matematikundervisningen.

Sagt om boken:

”Bokens uppläggning är pedagogisk och utmärkt och innehåller många och tydliga figurer. [...] 2b är avsedd att användas på kurs 2 nivån vid gymnasieskolan och då den är lättläst kan den med fördel användas både vid lärarledd undervisning och vid självstudier.”
Michaël Norberg, BTJ-häftet nr 20, 2022

Nyheter i serien

Matematik 5000+ är en revidering av vår populära läromedelsserie Matematik 5000 och innehåller nyheter som:

* Fler utmanande uppgifter på alla nivåer
* Större fokus på digitala verktyg i teori, uppgifter och aktiviteter
* Varje uppgift har en markering om den ska lösas med eller utan digitala verktyg
* Aktiviteter, teman och historiksidor med fokus på förmågorna
* Kapitelavslutning som befäster begrepp och procedurer
* Utökat facit med fler ledtrådar och lösningar
* Problemlösning med programmering i alla kapitel i kurs 3b

Seriens omfattning

Fullt utbyggd kommer Matematik 5000+ att omfatta följande komponenter till samtliga kurser i ämnesplanen:
* Läroböcker
* Digitalböcker
* Webbaserat lärarstöd

Vi kommer dessutom erbjuda kostnadsfritt extramaterial, till exempel ledtrådar och lösningar.

Matematik 5000+ i fem steg

Läroböckernas kapitel följer en väl utarbetad struktur som kan sammanfattas i fem steg.

1. Inledning av ett kapitel

Varje kapitel börjar med en kort elevtillvänd beskrivning av hur det aktuella arbetsområdet knyter an till ämnesplanens centrala innehåll. Eleven möter också en inledande aktivitet, med syfte att introducera kapitlets innehåll.

Varje kapitel börjar med en kort elevtillvänd beskrivning av hur det aktuella arbetsområdet knyter an till ämnesplanens centrala innehåll. Eleven möter också en inledande aktivitet, med syfte att introducera kapitlets innehåll.

2. Teori som går att förstå

Ny teori förklaras på ett sätt som ger eleven möjlighet att förstå och upptäcka matematiken. De viktigaste begreppen skrivs ut i marginalen och användbara digitala verktyg presenteras. Teorin avslutas med en eller flera lösta uppgifter.

Ny teori förklaras på ett sätt som ger eleven möjlighet att förstå och upptäcka matematiken. De viktigaste begreppen skrivs ut i marginalen och användbara digitala verktyg presenteras. Teorin avslutas med en eller flera lösta uppgifter.

3. Uppgifter med och utan digitala verktyg

Uppgifterna är varierade och ges med tydlig progression i tre nivåer ( ). En markering i form av en ram runt uppgiftens nummer ( ) visar att uppgiften är tänkt att lösas med ett digitalt verktyg.

Uppgifterna är varierade och ges med tydlig progression i tre nivåer ( ). En markering i form av en ram runt uppgiftens nummer ( ) visar att uppgiften är tänkt att lösas med ett digitalt verktyg.

4. Aktiviteter, teman och historik som utvecklar förmågorna

Aktiviteterna ger dig som lärare möjligheter att variera din undervisning samtidigt som eleverna får tillfälle att utveckla sina olika matematiska förmågor, träna mer på att använda digitala verktyg och att lösa problem med hjälp av programmering (gäller c-kurserna och kurs 3b).

Aktiviteterna ger dig som lärare möjligheter att variera din undervisning samtidigt som eleverna får tillfälle att utveckla sina olika matematiska förmågor, träna mer på att använda digitala verktyg och att lösa problem med hjälp av programmering (gäller c-kurserna och kurs 3b).

5. Avslutning av ett kapitel

Varje kapitel har en omfattande avslutning där innehållet repeteras på alla nivåer, både med och utan digitala verktyg. Facit innehåller förutom svar till alla uppgifter, även flertalet ledtrådar och lösningar för att stötta eleverna på bästa sätt.

Varje kapitel har en omfattande avslutning där innehållet repeteras på alla nivåer, både med och utan digitala verktyg. Facit innehåller förutom svar till alla uppgifter, även flertalet ledtrådar och lösningar för att stötta eleverna på bästa sätt.

Digitalbok - prova gratis!

Digitalböckerna är de tryckta läroböckernas digitala motsvarighet. De har sökbart innehåll, länkad innehållsförteckning och bokmärkning. Använd gärna digitalböckerna vid genomgångar i klassrummet med en projektor. Du kan prova digitalboken gratis i 14 dagar - se länk i köpraderna. 

Digitalbok - prova gratis!

Digitalböckerna är de tryckta läroböckernas digitala motsvarighet. De har sökbart innehåll, länkad innehållsförteckning och bokmärkning. Använd gärna digitalböckerna vid genomgångar i klassrummet med en projektor. Du kan prova digitalboken gratis i 14 dagar - se länk i köpraderna. 

Natur & Kulturs matematikredaktör Henrik Moberg berättar vad som är nytt i de nya ämnesplanerna.
Genom att klicka på spela upp godkänner du riktade kakor från tredjepartsleverantören av medieinnehållet