Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Yrkesdidaktiska dilemman

Den här antologin samlar aktuell forskning kring didaktiska utmaningar i yrkesutbildningar. Här identifieras och exemplifieras didaktiska dilemman som yrkeslärare stöter på och forskningen som presenteras utgår uteslutande från dagens klassrum sett ur ett lärarperspektiv. Författarna diskuterar strategier, lösningar och verktyg som går att omsätta i praktiken.  

Läs mer...
Yrkesdidaktiska dilemman Yrkesdidaktiska dilemman
Yrkesdidaktiska dilemman

Yrkesdidaktiska dilemman

Utkom 13 april 2021

ISBN
9789127828254
Typ
Inbunden
Sidantal
343
Du har nått den maximala köpsumman.

De dilemman som presenteras speglar vitt skilda praktiker från yrkesutbildningar, men de frågor som uppstår finns inom all utbildning, exempelvis:  

  • Hur ska lärare möta elever och studenter med särskilda behov av stöd?
  • Hur ska den digitala revolutionen omfamnas?
  • Hur kan lärare arbeta med svårigheter som rör bedömning och betygssättning?

Didaktiska dilemman är förstås något som alla lärarkategorier kan relatera till, Yrkesdidaktiska dilemman uppmuntrar till kollegial reflektion och diskussion och kan därmed varmt rekommenderas till alla pedagoger och didaktiker.

Sagt om boken:

"Yrkesdidaktiska dilemman bjuder på flera olika perspektiv på yrkeslärares arbete och utgör ett viktigt tillskott till litteraturen inom fältet. Avsnitten är grundade i författarnas olika forskningsprojekt och avslutas med diskussionsfrågor. Dessa didaktiska dilemman kan ligga till grund för ett viktigt fördjupningsarbete kring lärares arbete. Och som sagt, även om målgruppen är yrkeslärare kan både blivande och verksamma lärare inom alla utbildningsområden ha stor nytta av boken."
Marie Leijon, BTJ-häftet nr 13, 2021

De dilemman som presenteras speglar vitt skilda praktiker från yrkesutbildningar, men de frågor som uppstår finns inom all utbildning, exempelvis:  

  • Hur ska lärare möta elever och studenter med särskilda behov av stöd?
  • Hur ska den digitala revolutionen omfamnas?
  • Hur kan lärare arbeta med svårigheter som rör bedömning och betygssättning?

Didaktiska dilemman är förstås något som alla lärarkategorier kan relatera till, Yrkesdidaktiska dilemman uppmuntrar till kollegial reflektion och diskussion och kan därmed varmt rekommenderas till alla pedagoger och didaktiker.

Sagt om boken:

"Yrkesdidaktiska dilemman bjuder på flera olika perspektiv på yrkeslärares arbete och utgör ett viktigt tillskott till litteraturen inom fältet. Avsnitten är grundade i författarnas olika forskningsprojekt och avslutas med diskussionsfrågor. Dessa didaktiska dilemman kan ligga till grund för ett viktigt fördjupningsarbete kring lärares arbete. Och som sagt, även om målgruppen är yrkeslärare kan både blivande och verksamma lärare inom alla utbildningsområden ha stor nytta av boken."
Marie Leijon, BTJ-häftet nr 13, 2021

Andra intressanta titlar