Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Tillförlitlig och relevant kunskap för sjuksköterskor

Om vetenskap och beprövad erfarenhet

Den här boken knyter ihop två centrala ämnen som ofta hanteras separat: vetenskap och tillämpningen av kunskap i det praktiska vårdarbetet.

Läs mer...
Tillförlitlig och relevant kunskap för sjuksköterskor Tillförlitlig och relevant kunskap för sjuksköterskor
Tillförlitlig och relevant kunskap för sjuksköterskor

Tillförlitlig och relevant kunskap för sjuksköterskor

ISBN 9789127827684
Utkom 28 april 2021
ISBN
9789127827684
Typ
Häftad
Sidantal
210
Du har nått den maximala köpsumman.

Den här boken knyter ihop två centrala ämnen som ofta hanteras separat: vetenskap och tillämpningen av kunskap i det praktiska vårdarbetet.

Sjuksköterskor ska utföra sitt arbete i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet. Här beskrivs dessa två kunskapskällor grundligt. Du får veta vad som utmärker beprövad erfarenhet och författarna resonerar kring för- och nackdelar med kunskap från forskning. De vill ge förståelse för varför och när olika kunskapskällor behövs och vad ett vetenskapligt förhållningssätt i det dagliga arbetet innebär. Många exempel från omvårdnad bidrar till läslust samt förståelse för begrepp och resonemang.

Två frågor står genomgående i fokus:

  • Hur tillförlitlig är den kunskapskälla vi utgår från?
  • Hur relevant är kunskapen där den ska användas?

Boken är skriven för studerande på grundläggande och avancerad nivå inom omvårdnad och vårdvetenskap samt för kliniskt verksamma sjuksköterskor.

Sagt om boken

"Denna trio har tagit fram en genomtänkt, pedagogisk och intressant lärobok. De beskriver styrkor och svagheter med de olika kunskapskällorna. De belyser vikten av att våga vara osäker på vad som kan vara bäst och att människor kan begå tankefel. […] Den fiktiva sjuksköterskan Kajsa dyker upp hela boken igenom. Hon befinner sig i ’verkliga’ arbetsrelaterade situationer och hennes funderingar tydliggör textens innehåll och är ett trevligt inslag."
Camilla Malmborg, BTJ-häftet nr 13, 2021

Den här boken knyter ihop två centrala ämnen som ofta hanteras separat: vetenskap och tillämpningen av kunskap i det praktiska vårdarbetet.

Sjuksköterskor ska utföra sitt arbete i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet. Här beskrivs dessa två kunskapskällor grundligt. Du får veta vad som utmärker beprövad erfarenhet och författarna resonerar kring för- och nackdelar med kunskap från forskning. De vill ge förståelse för varför och när olika kunskapskällor behövs och vad ett vetenskapligt förhållningssätt i det dagliga arbetet innebär. Många exempel från omvårdnad bidrar till läslust samt förståelse för begrepp och resonemang.

Två frågor står genomgående i fokus:

  • Hur tillförlitlig är den kunskapskälla vi utgår från?
  • Hur relevant är kunskapen där den ska användas?

Boken är skriven för studerande på grundläggande och avancerad nivå inom omvårdnad och vårdvetenskap samt för kliniskt verksamma sjuksköterskor.

Sagt om boken

"Denna trio har tagit fram en genomtänkt, pedagogisk och intressant lärobok. De beskriver styrkor och svagheter med de olika kunskapskällorna. De belyser vikten av att våga vara osäker på vad som kan vara bäst och att människor kan begå tankefel. […] Den fiktiva sjuksköterskan Kajsa dyker upp hela boken igenom. Hon befinner sig i ’verkliga’ arbetsrelaterade situationer och hennes funderingar tydliggör textens innehåll och är ett trevligt inslag."
Camilla Malmborg, BTJ-häftet nr 13, 2021