Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Sagor och sanningar

Läsförståelse, tredje upplagan

Eleverna lär sig svenska med hjälp av berättande sagor och faktabaserade sanningar. Allmänbildande texter med språkutvecklande övningar för sfi kurs D och svenska som främmande språk (B1).  

Läs mer...
Sagor och sanningar Grundbok, tredje upplagan Sagor och sanningar Grundbok, tredje upplagan
Sagor och sanningar Grundbok, tredje upplagan

Sagor och sanningar Grundbok, tredje upplagan

ISBN 9789127435889
Utkom 10 oktober 2014
ISBN
9789127435889
Typ
Häftad
Sidantal
192
Du har nått den maximala köpsumman.
Sagor och sanningar Grundbok Digitalbok, tredje upplagan Sagor och sanningar Grundbok Digitalbok, tredje upplagan
Sagor och sanningar Grundbok Digitalbok, tredje upplagan
Onlineprodukt

Sagor och sanningar Grundbok Digitalbok, tredje upplagan

ISBN 9789127445109
Uppdateras löpande
ISBN
9789127445109
Licenstid
365 dagar
Typ
Onlineprodukt
Sidantal
192
Du har nått den maximala köpsumman.

Andra intressanta titlar

Om Sagor och sanningar

Med nya upplagan av Sagor och sanningar kan eleverna öva läsförståelse, muntlig interaktion och skriftlig färdighet, samtidigt som de allmänbildas och får ett rikt ordförråd.

Beskriver och berättar

Huvudtexterna är faktatexter som har världsomspännande teman som genomsyrar alla övningar. Varje text har både ett historiskt och aktuellt perspektiv som inspirerar till diskussion. Till varje faktatext hör även en klassisk saga för att träna den berättande genren. Då faktatexten exempelvis
handlar om Dinosaurier, är sagan i samma tema Sankt Göran och draken.

Tre färdigheter

Sagor och sanningar övar tre färdigheter: läsförståelse, muntlig interaktion samt skriftlig färdighet. Språket utvecklas och ord och begrepp repeteras för att eleven fullt ut ska kunna tillägna sig språket. Alla texter och övningar är anpassade efter de språkliga kraven för sfi kurs D.

Kapitlen är uppdelade i delarna: Läsför­stå­else, ordförståelse, grammatik och skriva.

Läsförståelse och lässtrategi

Varje kapitel inleds med en beskrivande faktatext med läsförståelsefrågor i tre nivåer för att visa eleven hur den kan träna på strategier för att få en djupare förståelse för texten. Bredvid texterna finns också ordlistor. Varje kapitel innehåller även ett antal kortare texter av olika texttyper som insändare, artiklar och mejl.

Varje kapitel innehåller även ett antal kortare texter av olika texttyper som insändare, artiklar och mejl. Dessa texter har samma tema som huvudtexten vilket är fördelaktigt när eleven tränar mer på lässtrategier.

Uppslag Sagor och sanningar

Lärarstöd på webben

Kopieringsunderlag, facit, lärarstöd och ljudfiler finns på sidan ”Extramaterial”. För att nå materialet loggar du in via Mina sidor, alternativt med inloggningskoden som du hittar på omslagets insida.

Med nya upplagan av Sagor och sanningar kan eleverna öva läsförståelse, muntlig interaktion och skriftlig färdighet, samtidigt som de allmänbildas och får ett rikt ordförråd.

Beskriver och berättar

Huvudtexterna är faktatexter som har världsomspännande teman som genomsyrar alla övningar. Varje text har både ett historiskt och aktuellt perspektiv som inspirerar till diskussion. Till varje faktatext hör även en klassisk saga för att träna den berättande genren. Då faktatexten exempelvis
handlar om Dinosaurier, är sagan i samma tema Sankt Göran och draken.

Tre färdigheter

Sagor och sanningar övar tre färdigheter: läsförståelse, muntlig interaktion samt skriftlig färdighet. Språket utvecklas och ord och begrepp repeteras för att eleven fullt ut ska kunna tillägna sig språket. Alla texter och övningar är anpassade efter de språkliga kraven för sfi kurs D.

Kapitlen är uppdelade i delarna: Läsför­stå­else, ordförståelse, grammatik och skriva.

Läsförståelse och lässtrategi

Varje kapitel inleds med en beskrivande faktatext med läsförståelsefrågor i tre nivåer för att visa eleven hur den kan träna på strategier för att få en djupare förståelse för texten. Bredvid texterna finns också ordlistor. Varje kapitel innehåller även ett antal kortare texter av olika texttyper som insändare, artiklar och mejl.

Varje kapitel innehåller även ett antal kortare texter av olika texttyper som insändare, artiklar och mejl. Dessa texter har samma tema som huvudtexten vilket är fördelaktigt när eleven tränar mer på lässtrategier.

Uppslag Sagor och sanningar

Lärarstöd på webben

Kopieringsunderlag, facit, lärarstöd och ljudfiler finns på sidan ”Extramaterial”. För att nå materialet loggar du in via Mina sidor, alternativt med inloggningskoden som du hittar på omslagets insida.