Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Religion 1 för gymnasiet, andra upplagan

Lättöverskådlig, saklig och innehållsrik

Religion 1 för gymnasiet, andra upplagan ger eleverna verktyg att bredda, fördjupa och utveckla kunskaper om religioner och livsåskådningar. 

Läs mer...
Religion 1 för gymnasiet, andra upplagan Religion 1 för gymnasiet, andra upplagan
Religion 1 för gymnasiet, andra upplagan

Religion 1 för gymnasiet, andra upplagan

ISBN 9789127453630
Utkom 20 augusti 2018
ISBN
9789127453630
Typ
Häftad
Sidantal
312
Du har nått den maximala köpsumman.
Religion 1 för gymnasiet Digitalbok, andra upplagan Religion 1 för gymnasiet Digitalbok, andra upplagan
Religion 1 för gymnasiet Digitalbok, andra upplagan
Onlineprodukt

Religion 1 för gymnasiet Digitalbok, andra upplagan

ISBN 9789127453654
Uppdateras löpande
ISBN
9789127453654
Licenstid
365 dagar
Typ
Onlineprodukt
Sidantal
312
Du har nått den maximala köpsumman.

Andra intressanta titlar

Om Religion 1

I Religion 1 får eleverna möjlighet att:

* reflektera över hur religion förhåller sig till identitet, och på vilka sätt religion kan vara en samhällsfråga
* diskutera livets mening utan Gud beroende på livsåskådning
* diskutera olika sätt att se på relationen mellan vetenskap och religion
* förhålla sig till olika etiska modeller och använda dem för att utveckla och fördjupa etiska resonemang
* undersöka såväl världsreligionerna som andra livsåskådningar för att kunna göra jämförelser av olika sätt att förstå världen och människan.
* hitta likheter och skillnader både inom och mellan olika trosuppfattningar.

I Religion 1 finns kapitel som fokuserar på sambandet mellan identitet, samhälle och religion. Andra kapitel innehåller bland annat exempel på hur skilda sätt att tolka texter och traditioner ger upphov till olika uttryck och ställningstaganden. Uppgifterna i boken ger eleverna stora möjligheter att utveckla såväl begreppshantering som resonemang. Likaså hjälper det omfattande bildmaterialet eleverna att reflektera över det lästa. 

Digitalt extramaterial ingår

Religion 1 fortsätter på webben! Här finns kostnadsfritt material i form av begreppsövningar och examinationsuppgifter.

Digitalbok

Religion 1 finns också som digitalbok där du t.ex. kan använda zoomfunktionen för att visa bilder på storskärm i klassrummet. Digitalboken är en kopia av den tryckta boken. 

I Religion 1 får eleverna möjlighet att:

* reflektera över hur religion förhåller sig till identitet, och på vilka sätt religion kan vara en samhällsfråga
* diskutera livets mening utan Gud beroende på livsåskådning
* diskutera olika sätt att se på relationen mellan vetenskap och religion
* förhålla sig till olika etiska modeller och använda dem för att utveckla och fördjupa etiska resonemang
* undersöka såväl världsreligionerna som andra livsåskådningar för att kunna göra jämförelser av olika sätt att förstå världen och människan.
* hitta likheter och skillnader både inom och mellan olika trosuppfattningar.

I Religion 1 finns kapitel som fokuserar på sambandet mellan identitet, samhälle och religion. Andra kapitel innehåller bland annat exempel på hur skilda sätt att tolka texter och traditioner ger upphov till olika uttryck och ställningstaganden. Uppgifterna i boken ger eleverna stora möjligheter att utveckla såväl begreppshantering som resonemang. Likaså hjälper det omfattande bildmaterialet eleverna att reflektera över det lästa. 

Digitalt extramaterial ingår

Religion 1 fortsätter på webben! Här finns kostnadsfritt material i form av begreppsövningar och examinationsuppgifter.

Digitalbok

Religion 1 finns också som digitalbok där du t.ex. kan använda zoomfunktionen för att visa bilder på storskärm i klassrummet. Digitalboken är en kopia av den tryckta boken. Religion 1 för gymnasiet är saklig, lättöverskådlig. Katrine Hamori, BTJ-häftet nr 22, 2018