Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Psykologi för mödrahälsovård och barnhälsovård

Teori och praktik

Psykologi för mödrahälsovård och barnhälsovård visar hur du tillämpar graviditets- och föräldraskapspsykologi inom mödrahälsovården (MHV) och barnhälsovården (BHV). Du får psykologisk kunskap om graviditet, förlossning, samspel mellan förälder och barn, föräldraskap samt små barns utveckling.

Läs mer...
Psykologi för mödrahälsovård och barnhälsovård Psykologi för mödrahälsovård och barnhälsovård
Psykologi för mödrahälsovård och barnhälsovård

Psykologi för mödrahälsovård och barnhälsovård

ISBN 9789127460539
Utkom 7 juni 2023
ISBN
9789127460539
Typ
Inbunden
Sidantal
349
Du har nått den maximala köpsumman.

Psykologi för mödrahälsovård och barnhälsovård visar hur du tillämpar graviditets- och föräldraskapspsykologi inom mödrahälsovården (MHV) och barnhälsovården (BHV). Du får psykologisk kunskap om graviditet, förlossning, samspel mellan förälder och barn, föräldraskap samt små barns utveckling. Forskning och teori sammanlänkas med det konkreta hantverket i mötet med föräldrar och små barn, där många exempel levandegör innehållet. Författarna delar generöst med sig av råd, tips och lathundar. Fokus ligger på normalpsykologi och tidiga hälso- och utvecklingsfrämjande insatser, medan psykisk ohälsa och sjukdom belyses i relation till hur det påverkar föräldrablivande, föräldraskap och små barn.

Boken riktar sig till dig som utbildar dig till eller arbetar inom ett vårdyrke där du möter blivande föräldrar, små barn och småbarnsfamiljer. Den är främst skriven för psykologer och andra inom MHV och BHV, såsom barnmorskor, BHV-sköterskor, läkare och logopeder. Även verksamma inom socialtjänst, barnomsorg och psykiatri har behållning av innehållet.

Sagt om boken:

”Min bedömning är att både lekmän som professionella kan ha stor nytta av boken, såväl privat som inom relevanta verksamheter. Boken fyller ett tomrum inom sitt område då liknande böcker inom området saknas och som läsare blir man väldigt inspirerad att jobba inom den typen av verksamhet. Helhetsbetyg 5/5.”
Martina Tapper, BTJ-häftet nr 14, 2023

Veronika Fagerberg är leg. psykolog och specialist inom hälsopsykologi med inriktning mödra- och barnhälsovård. Hon är verksam inom MHV/BHV och ordförande i styrelsen för Nationell förening för psykologer inom mödra- och barnhälsovård vid Psykologförbundet.

Johanna Kling är leg. psykolog med klinisk erfarenhet inom MHV/BHV och fil.dr. Hon är verksam som forskare inom utvecklingspsykologi på Barn- och ungdomskliniken vid Oslo universitetssjukhus.

Psykologi för mödrahälsovård och barnhälsovård visar hur du tillämpar graviditets- och föräldraskapspsykologi inom mödrahälsovården (MHV) och barnhälsovården (BHV). Du får psykologisk kunskap om graviditet, förlossning, samspel mellan förälder och barn, föräldraskap samt små barns utveckling. Forskning och teori sammanlänkas med det konkreta hantverket i mötet med föräldrar och små barn, där många exempel levandegör innehållet. Författarna delar generöst med sig av råd, tips och lathundar. Fokus ligger på normalpsykologi och tidiga hälso- och utvecklingsfrämjande insatser, medan psykisk ohälsa och sjukdom belyses i relation till hur det påverkar föräldrablivande, föräldraskap och små barn.

Boken riktar sig till dig som utbildar dig till eller arbetar inom ett vårdyrke där du möter blivande föräldrar, små barn och småbarnsfamiljer. Den är främst skriven för psykologer och andra inom MHV och BHV, såsom barnmorskor, BHV-sköterskor, läkare och logopeder. Även verksamma inom socialtjänst, barnomsorg och psykiatri har behållning av innehållet.

Sagt om boken:

”Min bedömning är att både lekmän som professionella kan ha stor nytta av boken, såväl privat som inom relevanta verksamheter. Boken fyller ett tomrum inom sitt område då liknande böcker inom området saknas och som läsare blir man väldigt inspirerad att jobba inom den typen av verksamhet. Helhetsbetyg 5/5.”
Martina Tapper, BTJ-häftet nr 14, 2023

Veronika Fagerberg är leg. psykolog och specialist inom hälsopsykologi med inriktning mödra- och barnhälsovård. Hon är verksam inom MHV/BHV och ordförande i styrelsen för Nationell förening för psykologer inom mödra- och barnhälsovård vid Psykologförbundet.

Johanna Kling är leg. psykolog med klinisk erfarenhet inom MHV/BHV och fil.dr. Hon är verksam som forskare inom utvecklingspsykologi på Barn- och ungdomskliniken vid Oslo universitetssjukhus.

Mia Breitholtz
Marknads- och kommunikationsansvarig Psykologi