Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Processbaserad terapi

Färdighetsträning för kliniker

I den här boken beskrivs för första gången hur du som kliniker kan arbeta processbaserat. Du får konkreta verktyg för att kartlägga patienters problematik och genomföra individanpassade terapier, där fallexempel och reflektionsfrågor ger värdefull fördjupning.

Läs mer...
Processbaserad terapi Processbaserad terapi
Processbaserad terapi

Processbaserad terapi

ISBN 9789127462731
Utkom 17 oktober 2023
ISBN
9789127462731
Typ
Inbunden
Sidantal
270
Du har nått den maximala köpsumman.

Processbaserad terapi ger ett nytt ramverk till psykoterapi. Fokus ligger på vilka specifika processer som driver patientens problem – oavsett diagnos.

I den här boken beskrivs för första gången hur du som kliniker kan arbeta processbaserat. Du får konkreta verktyg för att kartlägga patienters problematik och genomföra individanpassade terapier, där fallexempel och reflektionsfrågor ger värdefull fördjupning.

Boken riktar sig till kliniker med kompetens inom kognitiv beteendeterapi och den passar även som kurslitteratur på grundläggande psykoterapiutbildningar. Översättningen är fackgranskad av psykologerna Cecilia Engblom Rosengren och Torun Jansson Kallings.

Stefan G. Hofmann och Steven C. Hayes är grundarna av processbaserad terapi.

Sagt om boken

”Processbaserad terapi är generös med förtydligande exempel från klientarbete och även fördjupande frågor för läsaren att reflektera kring. Detta är en mycket bra lärobok om processbaserad terapi som håller en hög akademisk nivå både i språk och kvalitet.”
Therese Nordholm, BTJ-häftet nr 22, 2023

Processbaserad terapi ger ett nytt ramverk till psykoterapi. Fokus ligger på vilka specifika processer som driver patientens problem – oavsett diagnos.

I den här boken beskrivs för första gången hur du som kliniker kan arbeta processbaserat. Du får konkreta verktyg för att kartlägga patienters problematik och genomföra individanpassade terapier, där fallexempel och reflektionsfrågor ger värdefull fördjupning.

Boken riktar sig till kliniker med kompetens inom kognitiv beteendeterapi och den passar även som kurslitteratur på grundläggande psykoterapiutbildningar. Översättningen är fackgranskad av psykologerna Cecilia Engblom Rosengren och Torun Jansson Kallings.

Stefan G. Hofmann och Steven C. Hayes är grundarna av processbaserad terapi.

Sagt om boken

”Processbaserad terapi är generös med förtydligande exempel från klientarbete och även fördjupande frågor för läsaren att reflektera kring. Detta är en mycket bra lärobok om processbaserad terapi som håller en hög akademisk nivå både i språk och kvalitet.”
Therese Nordholm, BTJ-häftet nr 22, 2023