Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Öva & Pröva

Läsförståelse för grundläggande sva

Öva & pröva är ett läromedel som testar och utvecklar elevernas läsförståelse. Använd Öva & pröva för grundläggande sva delkurs 2–4.

Läs mer...
Öva & pröva. Läsförståelse för grundläggande sva Öva & pröva. Läsförståelse för grundläggande sva
Öva & pröva. Läsförståelse för grundläggande sva
Statsbidrag Läromedel

Öva & pröva. Läsförståelse för grundläggande sva

Utkom 10 mars 2023

ISBN
9789127464988
Typ
Häftad
Sidantal
80
Du har nått den maximala köpsumman.

Andra intressanta titlar

Om Öva & Pröva

Läsförståelseuppgifterna i Öva & pröva testar fyra olika läsförståelseprocesser:

  • uppmärksamma och återge explicit uttryckt information
  • dra enkla slutsatser
  • tolka och integrera idéer och information
  • granska och värdera innehåll, språk och textelement.

Uppgifterna består av såväl flervalsfrågor som öppna frågor.

Sakprosa och skönlitteratur

I Öva & pröva får eleverna läsa till exempel faktatexter, recensioner, krönikor och nyhetsartiklar av bland andra Bob Hansson och Tomas Lerner. De får även läsa skönlitterära texter som till exempel berättelser, dikter och noveller av författare som Shaun Tan, Alice Munro och Athena Farrokhzad.

Två delar – tre delkurser

Läromedlet är indelat i två delar. Respektive del innehåller tre allmänmänskliga teman. ”Svåra frågor”, ”Utanpå och inuti” och ”Inte hela sanningen” är exempel på teman. Varje tema introduceras med en illustration som väcker nyfikenhet och aktiverar elevernas förförståelse. Del 1 passar delkurs 2–3. Del 2 passar delkurs 3–4.

Arbeta formativt och summativt

Använd Öva & pröva formativt och summativt. Det första temat kan användas för att få en bild av elevernas läsförståelse vid kursstarten. Det andra temat kan användas halvvägs in i delkursen för att se hur elevernas läsförståelse har utvecklats. Det sista temat kan användas summativt: hur god är elevernas läsförståelse i slutet av delkursen? Utifrån elevernas resultat kan den fortsatta undervisningen planeras så att elevernas läsförståelse utvecklas.

Digitalt extramaterial

I det digitala extramaterialet som är tillgängligt för lärare finns facit till alla uppgifter, ljudfiler samt ett lärarstöd. I lärarstödet finns det gott om uppgifter som kan användas före, under och efter arbetet med texterna i Öva & pröva. Det finns även en matris som beskriver vilka läsprocesser de olika frågorna testar.

Läsförståelseuppgifterna i Öva & pröva testar fyra olika läsförståelseprocesser:

  • uppmärksamma och återge explicit uttryckt information
  • dra enkla slutsatser
  • tolka och integrera idéer och information
  • granska och värdera innehåll, språk och textelement.

Uppgifterna består av såväl flervalsfrågor som öppna frågor.

Sakprosa och skönlitteratur

I Öva & pröva får eleverna läsa till exempel faktatexter, recensioner, krönikor och nyhetsartiklar av bland andra Bob Hansson och Tomas Lerner. De får även läsa skönlitterära texter som till exempel berättelser, dikter och noveller av författare som Shaun Tan, Alice Munro och Athena Farrokhzad.

Två delar – tre delkurser

Läromedlet är indelat i två delar. Respektive del innehåller tre allmänmänskliga teman. ”Svåra frågor”, ”Utanpå och inuti” och ”Inte hela sanningen” är exempel på teman. Varje tema introduceras med en illustration som väcker nyfikenhet och aktiverar elevernas förförståelse. Del 1 passar delkurs 2–3. Del 2 passar delkurs 3–4.

Arbeta formativt och summativt

Använd Öva & pröva formativt och summativt. Det första temat kan användas för att få en bild av elevernas läsförståelse vid kursstarten. Det andra temat kan användas halvvägs in i delkursen för att se hur elevernas läsförståelse har utvecklats. Det sista temat kan användas summativt: hur god är elevernas läsförståelse i slutet av delkursen? Utifrån elevernas resultat kan den fortsatta undervisningen planeras så att elevernas läsförståelse utvecklas.

Digitalt extramaterial

I det digitala extramaterialet som är tillgängligt för lärare finns facit till alla uppgifter, ljudfiler samt ett lärarstöd. I lärarstödet finns det gott om uppgifter som kan användas före, under och efter arbetet med texterna i Öva & pröva. Det finns även en matris som beskriver vilka läsprocesser de olika frågorna testar.