Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Om rasism

Och vägen framåt

För att kunna motverka rasism krävs kunskap och förståelse. Kunskaperna gör att vägen mot ett likvärdigt, tolerant och inkluderande samhälle enklare går att nå.

Läs mer...
Om rasism. Och vägen framåt Om rasism. Och vägen framåt
Om rasism. Och vägen framåt
Kommande

Om rasism

ISBN 9789127466692
Utkommer 1 juli 2024
ISBN
9789127466692
Typ
Häftad
Sidantal
96
Du har nått den maximala köpsumman.

Andra intressanta titlar

Om Om rasism

Om rasism. Och vägen framåt ger eleverna kunskap om vad rasism är, dess historia, olika former av rasism och vägar framåt för att motverka rasism. Varje kapitel inleds med en fiktiv berättelse som väcker intresse. Med hjälp av berättelserna kan eleverna känna igen situationer eller leva sig in i andra människors upplevelser och känslor. Den tydliga strukturen och det sakliga språket hjälper eleverna att ta sig an svåra och komplexa ämnen. För att underlätta förståelsen markeras och förklaras centrala begrepp genomgående. I slutet av varje kapitel finns uppgifter som stöttar läsförståelsen, befäster kunskaper samt ger eleverna möjligheter att reflektera över innehållet tillsammans med andra.

Boken består av tio kapitel: 

 • Normer och lagar
 • Rasism
 • Tolerans
 • Afrofobi
 • Antisemitism
 • Antiziganism
 • Islamofobi
 • Rasism mot samer
 • Sinofobi
 • Vägen framåt

 

När ska boken användas?

Om rasism. Och vägen framåt kan användas i undervisning om samhällskunskap, historia, religion, svenska och svenska som andraspråk. Den kan också användas som en del av skolans likabehandlingsarbete – under mentorstid eller under temadagar.

Digitalt lärarstöd

Till boken finns ett digitalt lärarstöd som beskriver hur man kan arbeta med boken inom ett eller flera ämnen. Här finns också förslag på övningar och aktiviteter för klassrummet.

Om rasism. Och vägen framåt ger eleverna kunskap om vad rasism är, dess historia, olika former av rasism och vägar framåt för att motverka rasism. Varje kapitel inleds med en fiktiv berättelse som väcker intresse. Med hjälp av berättelserna kan eleverna känna igen situationer eller leva sig in i andra människors upplevelser och känslor. Den tydliga strukturen och det sakliga språket hjälper eleverna att ta sig an svåra och komplexa ämnen. För att underlätta förståelsen markeras och förklaras centrala begrepp genomgående. I slutet av varje kapitel finns uppgifter som stöttar läsförståelsen, befäster kunskaper samt ger eleverna möjligheter att reflektera över innehållet tillsammans med andra.

Boken består av tio kapitel: 

 • Normer och lagar
 • Rasism
 • Tolerans
 • Afrofobi
 • Antisemitism
 • Antiziganism
 • Islamofobi
 • Rasism mot samer
 • Sinofobi
 • Vägen framåt

 

När ska boken användas?

Om rasism. Och vägen framåt kan användas i undervisning om samhällskunskap, historia, religion, svenska och svenska som andraspråk. Den kan också användas som en del av skolans likabehandlingsarbete – under mentorstid eller under temadagar.

Digitalt lärarstöd

Till boken finns ett digitalt lärarstöd som beskriver hur man kan arbeta med boken inom ett eller flera ämnen. Här finns också förslag på övningar och aktiviteter för klassrummet.