Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Tre frågor till Seher Yilmaz

Hur skiljer sig din bok från andra böcker om rasism, och vilken insikt hoppas du att den ska förmedla till elever och lärare?

 – Den främsta skillnaden jämfört med mer generella böcker om rasism är att denna bok är utformad som ett läromedel med den specifika målgruppen elever i åtanke. Därför följer alla kapitel en tydlig struktur, centrala begrepp markeras och förklaras genomgående och varje kapitel avslutas med frågor där eleverna både får redogöra för fakta och resonera kring innehållet. Min förhoppning är att den ska hjälpa elever att förstå och lära känna hur olika former av rasism tar sig i uttryck samt att den ger dem verktyg att också göra något åt rasism själva. För lärarnas del hoppas jag att den ska kunna vara en hjälp i att lyfta dessa viktiga frågor i undervisningen och ge dem mer fördjupning än vad som kanske det finns plats för i läromedel i exempelvis historia eller samhällskunskap.

Finns det något specifikt kapitel eller ämne i boken som du tycker är särskilt viktigt i dagens samhälle, och varför?

 – Svårt att välja tycker jag! Men kapitlet Rasism är ju viktigt utifrån att förstå själva ramen kring. I kapitlet lär man sig bland annat vad skillnaden är mellan rasbiologi och kulturrasism, vilket jag tror är viktigt för att förstå hur rasism förändras och vad vi lägger i begreppet i Sverige idag. Och det avslutande kapitlet Vägen framåt känns fint att få ha med för att lämna eleverna med en känsla av kraft och hoppfullhet, det går att förändra samhället och varenda en av oss är viktiga i det arbetet.

Hur tror du att denna bok kan bidra till skolors likabehandlingsarbete och skapa en mer inkluderande skolmiljö?

 – Jag hoppas att den kan leda till fler samtal om rasism och framförallt hur vi kan hjälpas åt att motverka den. Därför avslutas boken med ett mer konkret kapitel där jag ger exempel på vad som faktiskt går att göra. Det är viktigt att vi inte blir överväldigade av historien och nutiden och därmed känner att rasism är ett oöverkomligt berg. Om vi alla tar steg, så kommer vi komma framåt i arbetet för en mer inkluderande skolmiljö och ett mer inkluderande samhälle. Jag hoppas också att boken kan användas löpande på olika sätt i undervisningen. Ämnet rasism kan annars lätt bli ett nedslag som görs en dag, eller vid ett tillfälle. Men genom att det nu finns ett läromedel, så kan man också bestämma sig för att jobba med innehållet lite längre.

Intervju: Hanna Skipper

Om rasism

För att kunna motverka rasism krävs kunskap och förståelse. Kunskaperna gör att vägen mot ett likvärdigt, tolerant och inkluderande samhälle enklare går att nå.

Läs mer