Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Modern retorik

Konsten att få folk att vilja lyssna

Elaine Eksvärds budskap är klart och tydligt: retorik är konsten att få folk att vilja lyssna. Boken utmanar eleverna och uppmanar till övning genom konkreta exempel från dagsaktuella situationer. 

Läs mer...
Modern retorik Modern retorik
Modern retorik

Modern retorik

Utkom 26 september 2012

ISBN
9789127428201
Typ
Häftad
Sidantal
208
Du har nått den maximala köpsumman.
Modern Retorik Digitalbok Modern Retorik Digitalbok
Modern Retorik Digitalbok
Onlineprodukt

Modern Retorik Digitalbok

Utkom 26 oktober 2012

ISBN
9789127432567
Licenstid
365 dagar
Typ
Onlineprodukt
Du har nått den maximala köpsumman.

Andra intressanta titlar

Om Modern retorik

I Modern retorik, med förord av professor Lennart Hellspong, har Elaine Eksvärd uppdaterat den klassiska retoriken för att passa dagens samhälle. Boken visar bland annat hur man tillämpar den retoriska arbetsprocessen, använder sig av presentationsteknik samt hur man på bästa sätt hanterar talängslan. I varje kapitel finns retoriska utmaningar i form av ett stort antal praktiska övningar. Modern retorik utgår från det centrala innehållet i kursen Retorik 100 poäng, men kan även användas i de övriga svenskkurserna.

Boken består av tio kapitel:
1. Vad är retorik?
2. Retorikens historia
3. Modern retorik
4. Improvisationens makt
5. Den retoriska arbetsprocessen
6. Konsten att göra det tråkiga intressant
7. Presentationsteknik
8. Argumentationsteknik
9. Konsten att genomskåda
10. Retoriska förebilder

Retoriker som lyfts i Modern retorik

Birgit Friggebo
Hur lät det egentligen när Birgit Friggebo föreslog att Rinkebyborna skulle sjunga ”We Shall Overcome”? (Se Modern retorik s. 30.)

Martin Luther King
Martin Luther King, Lincoln Memorial I Washington D.C. den 28 augusti 1963: “I Have a Dream”. Antagligen ett av historiens mest betydelsefulla tal. (Se Modern retorik s. 37-39.)

Kevin Costner
Den 18 februari 2012 höll skådespelaren Kevin Costner ett tal på Whitney Houstons begravning. Elaine resonerar i sin genomgång av partesmodellen kring hur Costner använder sig av narratio (se Modern retorik s. 83-87).

Hans Rosling
Liksom många andra imponeras Elaine av professor Hans Roslings fantastiska förmåga att väcka intresse för sitt ämne. I kapitlet ”Konsten att göra det tråkiga intressant” (se Modern retorik s. 140-151) använder hon en av Roslings föreläsningar som exempel. Så här kan det se ut när han presenterar sina teorier på TED Talks.

Henrik Fexeus
Henrik Fexeus förekommer i ett par avsnitt av boken som handlar om kroppsspråkets betydelse (se Modern retorik s. 49, 129). I det här klippet låter han sex unga personer delta i ett experiment med bilder.

Mattias Ribbing
En viktig del av partesmodellen är memoria och Elaine refererar till minnesmästaren Mattias Ribbing (se Modern retorik s. 108). Här betonar han vikten av att visualisera om man vill utveckla sitt minne.

Barack Obama
Elaine menar att retoriken länge haft en mycket mer framskjuten plats i det amerikanska samhället än här i Sverige. Politiker i allmänhet och presidenter i synnerhet förväntas kunna hantera talsituationer av olika slag. Barack Obama i New Hampshire, januari 2008: “Yes We Can”.

I Modern retorik, med förord av professor Lennart Hellspong, har Elaine Eksvärd uppdaterat den klassiska retoriken för att passa dagens samhälle. Boken visar bland annat hur man tillämpar den retoriska arbetsprocessen, använder sig av presentationsteknik samt hur man på bästa sätt hanterar talängslan. I varje kapitel finns retoriska utmaningar i form av ett stort antal praktiska övningar. Modern retorik utgår från det centrala innehållet i kursen Retorik 100 poäng, men kan även användas i de övriga svenskkurserna.

Boken består av tio kapitel:
1. Vad är retorik?
2. Retorikens historia
3. Modern retorik
4. Improvisationens makt
5. Den retoriska arbetsprocessen
6. Konsten att göra det tråkiga intressant
7. Presentationsteknik
8. Argumentationsteknik
9. Konsten att genomskåda
10. Retoriska förebilder

Retoriker som lyfts i Modern retorik

Birgit Friggebo
Hur lät det egentligen när Birgit Friggebo föreslog att Rinkebyborna skulle sjunga ”We Shall Overcome”? (Se Modern retorik s. 30.)

Martin Luther King
Martin Luther King, Lincoln Memorial I Washington D.C. den 28 augusti 1963: “I Have a Dream”. Antagligen ett av historiens mest betydelsefulla tal. (Se Modern retorik s. 37-39.)

Kevin Costner
Den 18 februari 2012 höll skådespelaren Kevin Costner ett tal på Whitney Houstons begravning. Elaine resonerar i sin genomgång av partesmodellen kring hur Costner använder sig av narratio (se Modern retorik s. 83-87).

Hans Rosling
Liksom många andra imponeras Elaine av professor Hans Roslings fantastiska förmåga att väcka intresse för sitt ämne. I kapitlet ”Konsten att göra det tråkiga intressant” (se Modern retorik s. 140-151) använder hon en av Roslings föreläsningar som exempel. Så här kan det se ut när han presenterar sina teorier på TED Talks.

Henrik Fexeus
Henrik Fexeus förekommer i ett par avsnitt av boken som handlar om kroppsspråkets betydelse (se Modern retorik s. 49, 129). I det här klippet låter han sex unga personer delta i ett experiment med bilder.

Mattias Ribbing
En viktig del av partesmodellen är memoria och Elaine refererar till minnesmästaren Mattias Ribbing (se Modern retorik s. 108). Här betonar han vikten av att visualisera om man vill utveckla sitt minne.

Barack Obama
Elaine menar att retoriken länge haft en mycket mer framskjuten plats i det amerikanska samhället än här i Sverige. Politiker i allmänhet och presidenter i synnerhet förväntas kunna hantera talsituationer av olika slag. Barack Obama i New Hampshire, januari 2008: “Yes We Can”.

Elaine Eksvärd har tidigare visat att hon behärskar konsten att göra retorikens tankar tillgängliga för många på ett engagerande sätt. Och hon har stor erfarenhet av att själv tala inför en stor publik. I den här boken har hon sammanställt sina erfarenheter i en form som bör kunna väcka intresse hos dig som gymnasieelev. Lennart Hellspong, professor i retorik