Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Den utbildningsvetenskapliga kärnan för förskolan

Den utbildningsvetenskapliga kärnan är gemensam för alla lärarstuderande i Sverige och ska innehålla de grundläggande kunskaper och färdigheter som blivande förskollärare och lärare behöver.

Läs mer...
Den utbildningsvetenskapliga kärnan för förskolan Den utbildningsvetenskapliga kärnan för förskolan
Den utbildningsvetenskapliga kärnan för förskolan

Den utbildningsvetenskapliga kärnan för förskolan

ISBN 9789127464872
Utkom 6 december 2023
ISBN
9789127464872
Typ
Inbunden
Sidantal
403
Du har nått den maximala köpsumman.

Den utbildningsvetenskapliga kärnan är gemensam för alla lärarstuderande i Sverige och ska innehålla de grundläggande kunskaper och färdigheter som blivande förskollärare och lärare behöver. Den fungerar därmed som en gemensam bas och utgör i förlängningen grunden för ett gemensamt professionsspråk.

Antologin Den utbildningsvetenskapliga kärnan för förskolan är en kursbok för blivande förskollärare och organiserad utifrån kärnområdena:
• utbildningens historia, organisation och villkor samt demokratins grunder
• läroplansteori och didaktik
• utveckling och lärande
• sociala relationer, konflikthantering och ledarskap
• bedömning
• utvärdering och utvecklingsarbete.

Bokens kapitel sätts in i en samhällelig kontext med globalisering, mångfald, digitalisering, hållbarhet, demokrati och jämlikhet som bärande begrepp. Förskolan beskrivs som en arena för socialt samspel i denna kontext och sammantaget förmedlar boken perspektiv och kunskaper som utgör grunden i förskollärarens viktiga uppdrag.

Susanne Kjällander är docent i förskoledidaktik och föreståndare för förskollärarutbildningen vid Stockholms universitet.
Bim Riddersporre är leg. psykolog, leg. logoped och fil.dr i psykologi samt författare, forskare och tidigare universitetslektor vid Malmö universitet.
Jonas Stier är sociolog och professor i socialt arbete vid Mälardalens universitet.

Sagt om boken:

”Den utbildningsvetenskapliga kärnan för förskolan väcker viktiga frågor om förskolans och förskollärarens uppdrag i utbildningssystemet. Boken samlar aktuell forskning kring förskolans didaktik i en brett upplagd kraftsamling som både blickar bakåt och framåt, men framför allt står i ett stadigt nu som beskriver förskollärarens uppdrag. Helhetsbetyg: 5/5.”
Ulf Malmqvist, BTJ-häftet nr 3, 2024

Den utbildningsvetenskapliga kärnan är gemensam för alla lärarstuderande i Sverige och ska innehålla de grundläggande kunskaper och färdigheter som blivande förskollärare och lärare behöver. Den fungerar därmed som en gemensam bas och utgör i förlängningen grunden för ett gemensamt professionsspråk.

Antologin Den utbildningsvetenskapliga kärnan för förskolan är en kursbok för blivande förskollärare och organiserad utifrån kärnområdena:
• utbildningens historia, organisation och villkor samt demokratins grunder
• läroplansteori och didaktik
• utveckling och lärande
• sociala relationer, konflikthantering och ledarskap
• bedömning
• utvärdering och utvecklingsarbete.

Bokens kapitel sätts in i en samhällelig kontext med globalisering, mångfald, digitalisering, hållbarhet, demokrati och jämlikhet som bärande begrepp. Förskolan beskrivs som en arena för socialt samspel i denna kontext och sammantaget förmedlar boken perspektiv och kunskaper som utgör grunden i förskollärarens viktiga uppdrag.

Susanne Kjällander är docent i förskoledidaktik och föreståndare för förskollärarutbildningen vid Stockholms universitet.
Bim Riddersporre är leg. psykolog, leg. logoped och fil.dr i psykologi samt författare, forskare och tidigare universitetslektor vid Malmö universitet.
Jonas Stier är sociolog och professor i socialt arbete vid Mälardalens universitet.

Sagt om boken:

”Den utbildningsvetenskapliga kärnan för förskolan väcker viktiga frågor om förskolans och förskollärarens uppdrag i utbildningssystemet. Boken samlar aktuell forskning kring förskolans didaktik i en brett upplagd kraftsamling som både blickar bakåt och framåt, men framför allt står i ett stadigt nu som beskriver förskollärarens uppdrag. Helhetsbetyg: 5/5.”
Ulf Malmqvist, BTJ-häftet nr 3, 2024