Susanne Kjällander

Susanne Kjällanderär universitetslektor i förskoledidaktik vid Institutionen för barn- och ungdom­svetenskap (BUV) vid Stockholms Universitet där hon forskat om förskolebarns lärande i många år.

Digitalisering i förskolan på vetenskaplig grund

Den här boken hjälper både blivande och verksamma förskollärare hur man bäst arbetar med digitala verktyg och digital kompetens i förskolan. 

Läs mer