Colores åk 6

Motiverande och lustfylld spanskundervisning

Digital lärresurs Spanska
4-6

Med Colores kan du välja det arbetssätt som passar just din undervisning. Arbeta med böckerna som stöd genom hela kursen eller plocka det du behöver och som inspirerar dig.


Tryckta läromedel

Colores 6 Allt-i-ett-bok, andra upplagan Colores 6 Allt-i-ett-bok, andra upplagan
Colores 6 Allt-i-ett-bok, andra upplagan
Utgivningsdatum 2017-01-13
144 Sidor
ISBN 9789127445550
Häftad
Provläs

Digitala läromedel

Colores 6 Allt-i-ett-bok Digital, andra upplagan Colores 6 Allt-i-ett-bok Digital, andra upplagan
Colores 6 Allt-i-ett-bok Digital, andra upplagan
Utgivningsdatum 2017-03-28
Licenstid 365 dagar
ISBN 9789127450820
Onlineprodukt
Colores 6 Lärarhandledning Webb, andra upplagan Colores 6 Lärarhandledning Webb, andra upplagan
Colores 6 Lärarhandledning Webb, andra upplagan
Utgivningsdatum 2017-01-23
Licenstid 365 dagar
ISBN 9789127445567
Onlineprodukt

Kostnadsfritt extramaterial

Colores 6 andra upplagan

Om Colores, andra upplagan

Den nya upplagan har genomgått en om fattande uppdatering och fokus ligger på fraser och muntlig kommunikation. Information om olika spansktalande länders kultur och samhälle genomsyrar texterna och i varje bok presenteras några länder mera grundligt.

Det här är nytt

* Alla texter är nya eller omarbetade
* Fler övningar och nya övningstyper
* Tydligare layout och arbetsgång
* Ny, utökad lärarhandledning på webben
* Grammatikfilmer som förklarar, ger exempel och övar bokens moment
* Fortsatt fokus på både Spanien och Latinamerika
* Temakapitlen börjar med en bildordlista och en inspirerande illustration
* Colores 6 har nytt stöd för betygssättning, med kunskapskrav i matrisform till bokens kapitel och två större prov med bedömningsmatriser.

Colores 6 Allt-i-ett-bok

För att få igång den kommunikativa förmågan redan från start är huvuddelen av texterna olika slags dialoger. Temakapitlen har delats upp i korta kapitel där texter och övningar varvas i en tydlig struktur. Information om olika spansktalande länders kultur och samhälle finns i avsnitten om Spanien, Mexiko, Peru, Colombia och Argentina, julen (La Navidad) och i Más textos. Det finns även grammatik med övningar samt alfabetiska ordlistor.

Efter varje kapitel kan eleverna reflektera över och utvärdera sina kunskaper i uppgifterna ¿Recuerdas? och Evaluación. I både tryckt och interaktiv bok ingår ett flertal webbövningar där eleverna kan arbeta vidare med det aktuella kapitlet på egen hand. På webben finns även allt-i-ett-bokens hörövningar tillgängliga för de elever som arbetar med den tryckta boken.

Lärarhandledning

Lärarhandledningen ger dig hjälp och stöd oavsett arbetssätt. Det finns bland annat tydliga mål i matrisform, nya färdighetsprov med bedömningsmatriser, stöd för formativ bedömning och facit. Till varje tema finns dessutom ett mindre test som fokuserar på att läsa, skriva, tala och lyssna. Det finns förslag på spel, lekar och extraövningar av olika slag.

Kostnadsfritt extramaterial

Colores fortsätter på webben med bland annat ljudfiler, ett stort antal övningar och grammatikfilmer. Extramaterialet är kostnadsfritt och nås via Mina sidor. Det är gratis och enkelt att skapa ett konto.

Digitalbok

Digitalboken har bland annat inlästa texter och hörövningar.

Lärarhandledning

Lärarhandledningen är webbaserad. Licensen gäller för en lärare i 12 månader.

Så här kan du jobba med Colores

Utvärderingsexemplar av Colores

Här kan du beställa ett exemplar av Allt-i-ett-bok för åk 6. 

Beställ