Colores 6

Motiverande och lustfylld spanskundervisning med stort fokus på fraser och muntlig kommunikation. Med Colores kan du välja det arbetssätt som passar just din undervisning. Arbeta med böckerna som stöd genom hela kursen eller plocka det du behöver och som inspirerar dig just nu.

Tryckta läromedel

Colores 6 Allt-i-ett-bok, andra upplagan
Häftad 144 sidor. 2017-01-13. ISBN 9789127445550
139 kr
Köp direkt via din återförsäljare

Digitala läromedel

Colores 6 Lärarhandledning Webb, andra upplagan
Onlineprodukt 400 sidor. 2017-01-23. ISBN 9789127445567
349 kr
Köp direkt via din återförsäljare
Colores 6 Allt-i-ett-bok Digital, andra upplagan
Onlineprodukt 160 sidor. 2017-03-28. ISBN 9789127450820
79 kr
Köp direkt via din återförsäljare

Kostnadsfritt extramaterial

Colores 6 andra upplagan

Om Colores, andra upplagan

Den nya upplagan har genomgått en stor uppdatering och fokus ligger på fraser och muntlig kommunikation. Information om olika spansktalande länders kultur och samhälle genomsyrar böckerna men i varje bok presenteras några länder mera grundligt.

Det här är nytt

* Alla texter är nya eller omarbetade
* Fler övningar och nya övningstyper
* Tydligare layout och arbetsgång
* Ny, utökad lärarhandledning på webben
* Fortsatt fokus på både Spanien och Latinamerika
* Temakapitlen börjar med en bildordlista och en inspirerande illustration.

Colores 6 Allt-i-ett-bok

För att få igång den kommunikativa förmågan redan från start är huvuddelen av texterna olika slags dialoger. Temakapitlen har delats upp i korta kapitel där texter och övningar varvas i en tydlig struktur. Information om olika spansktalande länders kultur och samhälle finns i avsnitten om Spanien, Mexiko, Peru, Colombia och Argentina, julen (La Navidad) och i Más textos. Det finns även grammatik med övningar samt alfabetiska ordlistor.

Efter varje kapitel kan eleverna reflektera över och utvärdera sina kunskaper i uppgifterna ¿Recuerdas? och Evaluación. I både tryckt och interaktiv bok ingår ett flertal webbövningar där eleverna kan arbeta vidare med det aktuella kapitlet på egen hand. På webben finns även allt-i-ett-bokens hörövningar tillgängliga för de elever som arbetar med den tryckta boken.

Lärarhandledning

Lärarhandledningen är webbaserad. Licensen gäller för en lärare i 12 månader. Lärarhandledningen ger dig hjälp och stöd oavsett arbetssätt. Det finns bland annat tydliga mål i matrisform, nya färdighetsprov med bedömningsmatriser, stöd för formativ bedömning och facit.

Till varje tema finns dessutom ett mindre test som fokuserar på att läsa, skriva, tala och lyssna. Det finns förslag på spel, lekar och extraövningar av olika slag.

Inför hösten 2018 uppdateras lärarhandledningen för åk 6 med tanke på den nya betygssättningen. Kunskapskrav i matrisform kommer att finnas för varje kapitel fr.o.m. slutet av augusti. Två större prov med bedömningsstöd kommer att vara klara i oktober.

Colores digitalt

Digitalbok och extramaterial till tryckt bok innehåller:

* Inlästa texter
* Hörövningar
* Webbövningar

Extramaterialet är kostnadsfritt och nås via Mina sidor. Det är gratis och enkelt att skapa ett konto.