Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Att förbättra skolor med stöd i forskning

- exempel, analyser och utmaningar

Att förbättra skolor med stöd i forskning visar hur skolor kan förbättras med utgångspunkt i aktuell forskning, men också hur forskningen kan stödja skolans yrkesverksamma i detta arbete. Boken belyser teman som styrning av och samverkan kring skolutveckling, skolors förbättringskapacitet, organisering för professionellt samarbete och lärande samt utveckling av undervisningskvalitet och elevhälsoarbete.

 

Läs mer...
Att förbättra skolor med stöd i forskning Att förbättra skolor med stöd i forskning
Att förbättra skolor med stöd i forskning

Att förbättra skolor med stöd i forskning

ISBN 9789127827660
Utkom 24 juni 2021
ISBN
9789127827660
Typ
Inbunden
Sidantal
496
Du har nått den maximala köpsumman.

Att förbättra skolor med stöd i forskning visar hur skolor kan förbättras med utgångspunkt i aktuell forskning, men också hur forskningen kan stödja skolans yrkesverksamma i detta arbete. De medverkande författarna har ett särskilt fokus på regeringsuppdraget Samverkan för bästa skola, en nationellt reglerad satsning bland förskolor och skolor som berör hundratals huvudmän, skolor och förskolor som många gånger verkar under svåra omständigheter.

Antologin Att förbättra skolor med stöd i forskning belyser teman som: styrning av och samverkan kring skolutveckling, skolors förbättringskapacitet, organisering för professionellt samarbete och lärande samt utveckling av undervisningskvalitet och elevhälsoarbete. Här besvaras frågor som:

 • Hur kommer det sig att så många skolutvecklingsinsatser inte får avsedd effekt?
 • Vad innebär det att bygga skolors kapacitet för förbättring?
 • Hur kan man förstå ansvar, dialog och samarbete mellan styrkedjans aktörer?
 • Hur kan man gå till väga för att förbättra undervisningskvalitet?
 • Vad ska till för att elevhälsoarbete blir en viktig del i skolförbättring?
 • Hur kan man bedriva skolförbättring när problemen ofta är svårbemästrade och beror av skolors kultur, struktur och omständigheter?

Redaktörerna Niclas Rönnström och Olof Johansson har samlat forskare från olika discipliner med ett gemensamt intresse för skolförbättring. Boken Att förbättra skolor med stöd i forskning vänder sig främst till skolhuvudmän, skolledare, lärare, förskolelärare och andra som ägnar sig åt att förbättra förskolor och skolor, men passar alla som vill förstå det mångbottnade skolförbättringsarbetets villkor, dynamik och aktörer.

Att förbättra skolor med stöd i forskning visar hur skolor kan förbättras med utgångspunkt i aktuell forskning, men också hur forskningen kan stödja skolans yrkesverksamma i detta arbete. De medverkande författarna har ett särskilt fokus på regeringsuppdraget Samverkan för bästa skola, en nationellt reglerad satsning bland förskolor och skolor som berör hundratals huvudmän, skolor och förskolor som många gånger verkar under svåra omständigheter.

Antologin Att förbättra skolor med stöd i forskning belyser teman som: styrning av och samverkan kring skolutveckling, skolors förbättringskapacitet, organisering för professionellt samarbete och lärande samt utveckling av undervisningskvalitet och elevhälsoarbete. Här besvaras frågor som:

 • Hur kommer det sig att så många skolutvecklingsinsatser inte får avsedd effekt?
 • Vad innebär det att bygga skolors kapacitet för förbättring?
 • Hur kan man förstå ansvar, dialog och samarbete mellan styrkedjans aktörer?
 • Hur kan man gå till väga för att förbättra undervisningskvalitet?
 • Vad ska till för att elevhälsoarbete blir en viktig del i skolförbättring?
 • Hur kan man bedriva skolförbättring när problemen ofta är svårbemästrade och beror av skolors kultur, struktur och omständigheter?

Redaktörerna Niclas Rönnström och Olof Johansson har samlat forskare från olika discipliner med ett gemensamt intresse för skolförbättring. Boken Att förbättra skolor med stöd i forskning vänder sig främst till skolhuvudmän, skolledare, lärare, förskolelärare och andra som ägnar sig åt att förbättra förskolor och skolor, men passar alla som vill förstå det mångbottnade skolförbättringsarbetets villkor, dynamik och aktörer.

En intressant, högaktuell, välskriven antologi som bör läsas av skolhuvudmän, rektorer, lärare och andra personer som vill ta del av kunskap inom området. En briljant antologi där varje avsnitt avslutas med reflektions- och diskussionsfrågor. Helhetsbetyg: 5. Katharina Jacobsson, BTJ-häftet nr 16, 2021