Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Anknytning i förskolan 2 utg

vikten av trygghet för lek och lärande

Anknytning i förskolan visar att trygga relationer med pedagoger i förskolan är en förutsättning för utveckling och lärande, särskilt för de yngre barnen. Tryggheten gör att de kan slappna av och ägna sig åt lek och utforskande. Men hur skapas trygga relationer till pedagogerna i förskolan?

Läs mer...
Anknytning i förskolan 2 utg Anknytning i förskolan 2 utg
Anknytning i förskolan 2 utg

Anknytning i förskolan 2 utg

ISBN 9789127462977
Utkom 21 augusti 2023
ISBN
9789127462977
Typ
Inbunden
Sidantal
328
Du har nått den maximala köpsumman.

Pia har varit på förskolan i någon månad och är en försiktig flicka. Hon tycker om sin pedagog Karin, men känner sig ännu inte helt trygg med henne. Föräldrarna kommer därför till förskolan i god tid varje morgon, så att de har tid att finnas med i bakgrunden en liten stund medan Karin återknyter kontakten med Pia. När Pia känner sig trygg med Karin är hon redo att börja leka med de andra barnen.

Anknytning i förskolan visar att trygga relationer med pedagoger i förskolan är en förutsättning för utveckling och lärande, särskilt för de yngre barnen. Tryggheten gör att de kan slappna av och ägna sig åt lek och utforskande. Men hur skapas trygga relationer till pedagogerna i förskolan?

Författarna förklarar grunderna i anknytningsteori och visar med många exempel hur denna kunskap kan användas i förskolans vardag, som vid introduktion, hämtning, samling, lek och vila. De beskriver även hur barns temperament påverkar barnens samspel med andra barn och pedagoger i förskolan.

Denna nya utgåva är anpassad till förskolans läroplan (Lpfö 18) och uppdaterad med ny forskning.

Anknytning i förskolan är skriven för blivande och verksamma pedagoger som arbetar med de yngsta barnen i förskolan, men även för föräldrar och andra intresserade.

Malin Broberg är leg. psykolog och professor i psykologi. Hon disputerade 2004 på en avhandling om föräldrar som har barn med funktionsnedsättningar. Under 2023 blir Malin rektor för Göteborgs universitet.

Birthe Hagström är förskollärare, speciallärare och fil.dr i pedagogik. Hon disputerade år 2010 på avhandlingen ”Kompletterande anknytningsperson på förskola”. Birthe är en flitigt anlitad föreläsare.

Anders Broberg är leg. psykolog och leg. psykoterapeut. Han är professor emeritus i klinisk psykologi vid Göteborgs universitet. Han är bland annat författare till Anknytningsteori (2020).

Pia har varit på förskolan i någon månad och är en försiktig flicka. Hon tycker om sin pedagog Karin, men känner sig ännu inte helt trygg med henne. Föräldrarna kommer därför till förskolan i god tid varje morgon, så att de har tid att finnas med i bakgrunden en liten stund medan Karin återknyter kontakten med Pia. När Pia känner sig trygg med Karin är hon redo att börja leka med de andra barnen.

Anknytning i förskolan visar att trygga relationer med pedagoger i förskolan är en förutsättning för utveckling och lärande, särskilt för de yngre barnen. Tryggheten gör att de kan slappna av och ägna sig åt lek och utforskande. Men hur skapas trygga relationer till pedagogerna i förskolan?

Författarna förklarar grunderna i anknytningsteori och visar med många exempel hur denna kunskap kan användas i förskolans vardag, som vid introduktion, hämtning, samling, lek och vila. De beskriver även hur barns temperament påverkar barnens samspel med andra barn och pedagoger i förskolan.

Denna nya utgåva är anpassad till förskolans läroplan (Lpfö 18) och uppdaterad med ny forskning.

Anknytning i förskolan är skriven för blivande och verksamma pedagoger som arbetar med de yngsta barnen i förskolan, men även för föräldrar och andra intresserade.

Malin Broberg är leg. psykolog och professor i psykologi. Hon disputerade 2004 på en avhandling om föräldrar som har barn med funktionsnedsättningar. Under 2023 blir Malin rektor för Göteborgs universitet.

Birthe Hagström är förskollärare, speciallärare och fil.dr i pedagogik. Hon disputerade år 2010 på avhandlingen ”Kompletterande anknytningsperson på förskola”. Birthe är en flitigt anlitad föreläsare.

Anders Broberg är leg. psykolog och leg. psykoterapeut. Han är professor emeritus i klinisk psykologi vid Göteborgs universitet. Han är bland annat författare till Anknytningsteori (2020).

Mia Breitholtz
Marknads- och kommunikationsansvarig Psykologi