Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Ledarskap, sociala relationer och konflikthantering för lärare

Villkor och praktik

Kursboken Ledarskap, sociala relationer och konflikthantering för lärare riktar sig i första hand till lärarstuderande, men kan även läsas av verksamma inom de olika nivåerna i det svenska utbildningssystemet.

Läs mer...
Ledarskap, sociala relationer och konflikthantering för lärare Ledarskap, sociala relationer och konflikthantering för lärare
Ledarskap, sociala relationer och konflikthantering för lärare

Ledarskap, sociala relationer och konflikthantering för lärare

ISBN 9789127825253
Utkom 16 december 2021
ISBN
9789127825253
Typ
Inbunden
Sidantal
580
Du har nått den maximala köpsumman.

Andra intressanta titlar

Kursboken Ledarskap, sociala relationer och konflikthantering för lärare riktar sig i första hand till lärarstuderande, men kan även med fördel läsas av verksamma inom de olika nivåerna i det svenska utbildningssystemet. Antologin täcker in följande delar av den utbildningsvetenskapliga kärnan:

• Hur kan lärare skapa nödvändiga förtroendefulla relationer med sina elever? 
• Hur kan lärare axla rollen som pedagogisk ledare i olika situationer? 
• Hur kan lärare identifiera, hantera och förebygga mobbning? 
• Hur kan inkludering och delaktighet skapas genom lärares ledarskap? 
• Hur kan lärare uppleva och hantera konflikter? 

Den utbildningsvetenskapliga kärnan är gemensam för alla lärarstuderande i Sverige och ska innehålla de grundläggande kunskaper och färdigheter som blivande förskollärare och lärare behöver. Den fungerar därmed som en gemensam bas och utgör i förlängningen grunden för ett gemensamt professionsspråk.

Är du kursansvarig på högskola eller universitet? Beställ ett utvärderingsexemplar av Ledarskap, sociala relationer och konflikthantering för lärare.

Kursboken Ledarskap, sociala relationer och konflikthantering för lärare riktar sig i första hand till lärarstuderande, men kan även med fördel läsas av verksamma inom de olika nivåerna i det svenska utbildningssystemet. Antologin täcker in följande delar av den utbildningsvetenskapliga kärnan:

• Hur kan lärare skapa nödvändiga förtroendefulla relationer med sina elever? 
• Hur kan lärare axla rollen som pedagogisk ledare i olika situationer? 
• Hur kan lärare identifiera, hantera och förebygga mobbning? 
• Hur kan inkludering och delaktighet skapas genom lärares ledarskap? 
• Hur kan lärare uppleva och hantera konflikter? 

Den utbildningsvetenskapliga kärnan är gemensam för alla lärarstuderande i Sverige och ska innehålla de grundläggande kunskaper och färdigheter som blivande förskollärare och lärare behöver. Den fungerar därmed som en gemensam bas och utgör i förlängningen grunden för ett gemensamt professionsspråk.

Är du kursansvarig på högskola eller universitet? Beställ ett utvärderingsexemplar av Ledarskap, sociala relationer och konflikthantering för lärare.