Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Det oumbärliga klassrummet

en framställning på kognitionsvetenskaplig grund

Det oumbärliga klassrummet – en framställning på kognitionsvetenskaplig grund är en bok med grundskolans klassrum, elever och lärare i fokus. Det är också en bok om vilka former av kunnande som är nödvändiga att en ung människa får med sig från skolan.

Läs mer...
Det oumbärliga klassrummet Det oumbärliga klassrummet
Det oumbärliga klassrummet
Nyhet

Det oumbärliga klassrummet

ISBN 9789127461888
Utkom 3 juni 2024
ISBN
9789127461888
Typ
Häftad
Sidantal
304
Du har nått den maximala köpsumman.

Det oumbärliga klassrummet – en framställning på kognitionsvetenskaplig grund är en bok med grundskolans klassrum, elever och lärare i fokus. Det är också en bok om vilka former av kunnande som är nödvändiga att en ung människa får med sig från skolan.

Framställningen har kognitionsvetenskaplig grund och förhåller sig genomgående till grundskolans syfte: att stödja barn och unga i deras vuxenblivande så att de kan växa upp till kunniga, självständiga och ansvarstagande individer i ett demokratiskt samhälle. Om vi värnar om att alla unga ska ges denna möjlighet är det lärarledda klassrummet, som en social och fysisk plats, oumbärligt.

Boken utgår från befintlig kunskap om hur man kan stötta elever att erövra grundläggande och väsentliga former av kunnande – allt mot bakgrund av vuxenvärldens ansvar för barn och unga, skolans kompensatoriska och emancipatoriska uppdrag samt vikten av en stabil empirisk grund för det som sker i våra klassrum. Varje kapitel i boken avslutas med en kort sammanfattning och en lista på saker du som lärare kan tänka på. Det oumbärliga klassrummet – en framställning på kognitionsvetenskaplig grund är viktig läsning för alla i skolans värld: lärare och lärarstudenter inom grundskolan, lärarutbildare, studenter och forskare i ämnen som rör skola, undervisning och lärande samt skolledare och beslutsfattare.

”I grundskolans sammanhang bör man vara restriktiv med alla former av genvägar till att producera saker innan eleverna fått rikligt med chanser att utveckla sina egna, självständiga kunnanden. Grundskolan behöver därför i första hand ge utrymme, mycket utrymme, för elevers eget, självständiga skrivande: att skriva är att tänka – och att tänka är att lära. Byggstenarna och hantverkskunnandet, som detta handlar om, kan inte hoppas över.”
(ur kapitel 15)

Agneta Gulz är professor i kognitionsvetenskap med inriktning mot lärande och undervisning vid Lunds universitet. Tillsammans med Magnus Haake leder hon forskargruppen Educational Technology Group, som arbetar med klassrumsorienterad forskning i samverkan med lärare och elever.

Magnus Haake är docent i kognitionsvetenskap med inriktning mot lärande och undervisning vid Lunds universitet. Tillsammans med Agneta Gulz leder han forskargruppen Educational Technology Group, som arbetar med klassrumsorienterad forskning i samverkan med lärare och elever.

Det oumbärliga klassrummet – en framställning på kognitionsvetenskaplig grund är en bok med grundskolans klassrum, elever och lärare i fokus. Det är också en bok om vilka former av kunnande som är nödvändiga att en ung människa får med sig från skolan.

Framställningen har kognitionsvetenskaplig grund och förhåller sig genomgående till grundskolans syfte: att stödja barn och unga i deras vuxenblivande så att de kan växa upp till kunniga, självständiga och ansvarstagande individer i ett demokratiskt samhälle. Om vi värnar om att alla unga ska ges denna möjlighet är det lärarledda klassrummet, som en social och fysisk plats, oumbärligt.

Boken utgår från befintlig kunskap om hur man kan stötta elever att erövra grundläggande och väsentliga former av kunnande – allt mot bakgrund av vuxenvärldens ansvar för barn och unga, skolans kompensatoriska och emancipatoriska uppdrag samt vikten av en stabil empirisk grund för det som sker i våra klassrum. Varje kapitel i boken avslutas med en kort sammanfattning och en lista på saker du som lärare kan tänka på. Det oumbärliga klassrummet – en framställning på kognitionsvetenskaplig grund är viktig läsning för alla i skolans värld: lärare och lärarstudenter inom grundskolan, lärarutbildare, studenter och forskare i ämnen som rör skola, undervisning och lärande samt skolledare och beslutsfattare.

”I grundskolans sammanhang bör man vara restriktiv med alla former av genvägar till att producera saker innan eleverna fått rikligt med chanser att utveckla sina egna, självständiga kunnanden. Grundskolan behöver därför i första hand ge utrymme, mycket utrymme, för elevers eget, självständiga skrivande: att skriva är att tänka – och att tänka är att lära. Byggstenarna och hantverkskunnandet, som detta handlar om, kan inte hoppas över.”
(ur kapitel 15)

Agneta Gulz är professor i kognitionsvetenskap med inriktning mot lärande och undervisning vid Lunds universitet. Tillsammans med Magnus Haake leder hon forskargruppen Educational Technology Group, som arbetar med klassrumsorienterad forskning i samverkan med lärare och elever.

Magnus Haake är docent i kognitionsvetenskap med inriktning mot lärande och undervisning vid Lunds universitet. Tillsammans med Agneta Gulz leder han forskargruppen Educational Technology Group, som arbetar med klassrumsorienterad forskning i samverkan med lärare och elever.