Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Utveckla matematiskt tänkande på lågstadiet

Extra anpassningar och särskilt stöd

Det här materialet innehåller undervisningsaktiviteter som är anpassade för elever i behov av extra anpassningar eller särskilt stöd på lågstadiet. Förutom lärarhandledningen finns två elevhäften som ska användas av elever som behöver arbeta med talområdena 0–10 och 0–100.

Läs mer...
Utveckla matematiskt tänkande på lågstadiet Utveckla matematiskt tänkande på lågstadiet
Utveckla matematiskt tänkande på lågstadiet
Kommande

Utveckla matematiskt tänkande på lågstadiet

ISBN 9789127467170
Utkommer 30 oktober 2024
ISBN
9789127467170
Sidantal
256
Du har nått den maximala köpsumman.
Utveckla matematiskt tänkande Elevhäfte B, 0-100 Utveckla matematiskt tänkande Elevhäfte B, 0-100
Utveckla matematiskt tänkande Elevhäfte B, 0-100
Kommande

Utveckla matematiskt tänkande Elevhäfte B, 0-100

ISBN 9789127467194
Utkommer 30 oktober 2024
ISBN
9789127467194
Typ
Häftad
Sidantal
32
Du har nått den maximala köpsumman.
Utveckla matematiskt tänkande Elevhäfte A, 0-10 Utveckla matematiskt tänkande Elevhäfte A, 0-10
Utveckla matematiskt tänkande Elevhäfte A, 0-10
Kommande

Utveckla matematiskt tänkande Elevhäfte A, 0-10

ISBN 9789127467187
Utkommer 30 oktober 2024
ISBN
9789127467187
Typ
Häftad
Sidantal
32
Du har nått den maximala köpsumman.
Titeln ingår i serien Utveckla

Andra intressanta titlar

Om Utveckla matematiskt tänkande på lågstadiet

De kunskaper som elever har i matematik när de börjar årskurs 1och som de utvecklar under lågstadietiden har enligt forskning visat sig ha mycket stor betydelse för den fortsatta kunskapsutvecklingen i matematik genom hela grundskolan. Boken innehåller därför strukturerade förslag på aktiviteter avsedda för extra anpassningar och särskilt stöd i matematik under de första skolåren.

I Utveckla matematiskt tänkande läggs stor vikt vid lärarens dialog med eleverna och att eleverna får utveckla sitt ordförråd och sin språkliga uttrycksförmåga.

Innehåll:

 • Inledning med fokus på undervisning och lärande
 • Undervisningsaktiviteter:
  A Talområde 0 – 10
  B Talområde 0–100
  C Ordproblem
  D Subitisering, tabellkunskaper, räknestrategier
 • Forskning och matematikdidatktik
 • Kopieringsunderlag


Till aktiviteterna för Talområde 0–10 och Talområde 0–100 finns tillhörande elevhäften. Elevhäftena fyller en viktig funktion eftersom de kan ge en samlad bild av lärandet för eleven och gör att ni kan återkoppla till tidigare moment på ett enkelt sätt.

Innehållet baseras på aktuell forskning om kritiska faktorer i den tidiga matematikutvecklingen samt beprövade erfarenheter av undervisning med elever i riskzonen för utveckling av matematiksvårigheter. Indikationer på behov av stödinsatser kan komma från förskoleklassen, dina egna observationer eller bedömningar utifrån Skolverkets nationella bedömningsstöd i taluppfattning.

De kunskaper som elever har i matematik när de börjar årskurs 1och som de utvecklar under lågstadietiden har enligt forskning visat sig ha mycket stor betydelse för den fortsatta kunskapsutvecklingen i matematik genom hela grundskolan. Boken innehåller därför strukturerade förslag på aktiviteter avsedda för extra anpassningar och särskilt stöd i matematik under de första skolåren.

I Utveckla matematiskt tänkande läggs stor vikt vid lärarens dialog med eleverna och att eleverna får utveckla sitt ordförråd och sin språkliga uttrycksförmåga.

Innehåll:

 • Inledning med fokus på undervisning och lärande
 • Undervisningsaktiviteter:
  A Talområde 0 – 10
  B Talområde 0–100
  C Ordproblem
  D Subitisering, tabellkunskaper, räknestrategier
 • Forskning och matematikdidatktik
 • Kopieringsunderlag


Till aktiviteterna för Talområde 0–10 och Talområde 0–100 finns tillhörande elevhäften. Elevhäftena fyller en viktig funktion eftersom de kan ge en samlad bild av lärandet för eleven och gör att ni kan återkoppla till tidigare moment på ett enkelt sätt.

Innehållet baseras på aktuell forskning om kritiska faktorer i den tidiga matematikutvecklingen samt beprövade erfarenheter av undervisning med elever i riskzonen för utveckling av matematiksvårigheter. Indikationer på behov av stödinsatser kan komma från förskoleklassen, dina egna observationer eller bedömningar utifrån Skolverkets nationella bedömningsstöd i taluppfattning.