Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Utveckla matematiskt tänkande - i förskoleklass

Den här boken innehåller undervisningsaktiviteter och uppdrag som är anpassade för elever i behov av extra anpassningar eller särskilt stöd i förskoleklass. 

Läs mer...
Utveckla matematiskt tänkande Utveckla matematiskt tänkande
Utveckla matematiskt tänkande

Utveckla matematiskt tänkande

Utkom 9 november 2021

ISBN
9789127460591
Sidantal
250
Du har nått den maximala köpsumman.
Titeln ingår i serien Utveckla

Om Utveckla matematiskt tänkande

Innehållet i boken är uppdelat på undervisningsaktiviteter och uppdrag. Uppdelningen är gjord för att undervisningen ska kunna anpassas till elevers olika behov. Aktiviteterna har fokus på taluppfattning och passar bäst för undervisning på individ- eller gruppnivå. Uppdragen har fokus på problemlösning och passar bäst för undervisning på gruppnivå. Elever som behöver stöd kan identifieras med hjälp av information från förskolan, egna observationer eller bedömningar utifrån Skolverkets kartläggning Hitta matematiken.

Undervisningsaktiviteter och uppdrag

Undervisningsaktiviteterna är indelade i tre matematiska områden:

  • förstå talen 0–5
  • tals uppbyggnad
  • ordproblem med addition och subtraktion.

Varje undervisningsaktivitet har en progression som hjälper eleven att bygga upp kunskaper steg för steg. Eftersom progressionen i matematiken är inbyggd kan du lägga allt fokus på eleven och elevens lärande i varje situation! I handledningen får du veta vilka frågor du kan ställa, vad du bör observera samt vad ni kan samtala om. Till varje område finns en diagnos och ett underlag för dokumentation av elevens kunskapsutveckling.

Uppdragen har en annan karaktär. Här får eleverna praktiskt lösa problem med fokus på klassificering och sortering, mönster, rumsuppfattning, mätning samt förändring. De får föra enkla matematiska resonemang samt undersöka och reflektera över problemställningar.

Till både undervisningsaktiviteter och uppdrag finns kopieringsunderlag i boken.

Boken är skriven för förskoleklass men är även en god hjälp för elever som bedöms vara i behov av stöd under de första skolåren.

Forskning och matematikdidaktik

Boken innehåller även aktuell forskning om utvecklingen av matematiskt kunnande i tidiga år och om sambanden med den fortsatta kunskapsutvecklingen genom hela utbildningssystemet.

I delen om forskning och matematikdidaktik kan du läsa om kritiska punkter inom de områden som undervisningsaktiviteterna berör samt hur dessa kan behandlas i en explicit strukturerad undervisning. Denna undervisningsform har i vetenskapliga studier visat sig fungera väl i klassundervisning och vara särskilt gynnsam för elever i behov av stödinsatser.

Innehållet i boken är uppdelat på undervisningsaktiviteter och uppdrag. Uppdelningen är gjord för att undervisningen ska kunna anpassas till elevers olika behov. Aktiviteterna har fokus på taluppfattning och passar bäst för undervisning på individ- eller gruppnivå. Uppdragen har fokus på problemlösning och passar bäst för undervisning på gruppnivå. Elever som behöver stöd kan identifieras med hjälp av information från förskolan, egna observationer eller bedömningar utifrån Skolverkets kartläggning Hitta matematiken.

Undervisningsaktiviteter och uppdrag

Undervisningsaktiviteterna är indelade i tre matematiska områden:

  • förstå talen 0–5
  • tals uppbyggnad
  • ordproblem med addition och subtraktion.

Varje undervisningsaktivitet har en progression som hjälper eleven att bygga upp kunskaper steg för steg. Eftersom progressionen i matematiken är inbyggd kan du lägga allt fokus på eleven och elevens lärande i varje situation! I handledningen får du veta vilka frågor du kan ställa, vad du bör observera samt vad ni kan samtala om. Till varje område finns en diagnos och ett underlag för dokumentation av elevens kunskapsutveckling.

Uppdragen har en annan karaktär. Här får eleverna praktiskt lösa problem med fokus på klassificering och sortering, mönster, rumsuppfattning, mätning samt förändring. De får föra enkla matematiska resonemang samt undersöka och reflektera över problemställningar.

Till både undervisningsaktiviteter och uppdrag finns kopieringsunderlag i boken.

Boken är skriven för förskoleklass men är även en god hjälp för elever som bedöms vara i behov av stöd under de första skolåren.

Forskning och matematikdidaktik

Boken innehåller även aktuell forskning om utvecklingen av matematiskt kunnande i tidiga år och om sambanden med den fortsatta kunskapsutvecklingen genom hela utbildningssystemet.

I delen om forskning och matematikdidaktik kan du läsa om kritiska punkter inom de områden som undervisningsaktiviteterna berör samt hur dessa kan behandlas i en explicit strukturerad undervisning. Denna undervisningsform har i vetenskapliga studier visat sig fungera väl i klassundervisning och vara särskilt gynnsam för elever i behov av stödinsatser.

Föreläsning

Här kan du ta del av den föreläsning som Görel och Ann-Charlotte hade på Natur & Kultur i mars 2022.
Genom att klicka på spela upp godkänner du riktade kakor från tredjepartsleverantören av medieinnehållet
Utveckla matematiskt tänkande i förskoleklass är ett otroligt gediget och genomarbetat arbetsmaterial för pedagoger i förskoleklass och det första året i grundskolan. [...] Hela boken är en fantastisk kunskapsbank, författarnas erfarenhet varvas med den senaste forskningen på ett inbjudande och pedagogiskt sätt. Marianne Ericson, BTJ-häftet nr 2, 2022

Utveckla språklig förmåga

Den här boken ger dig som arbetar i förskoleklass en mängd övningar att arbeta vidare med när du och eleverna har genomfört aktiviteterna i Skolverkets kartläggning Hitta språket.

Läs mer