Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Utveckla språklig medvetenhet i förskoleklass

Extra anpassningar, särskilt stöd och utmaningar

Den här boken ger dig som arbetar i förskoleklass en mängd övningar att arbeta vidare med när du och eleverna har genomfört aktiviteterna i Skolverkets kartläggning Hitta språket.

Läs mer...
Utveckla språklig medvetenhet i förskoleklass Utveckla språklig medvetenhet i förskoleklass
Utveckla språklig medvetenhet i förskoleklass
kommande

Utveckla språklig medvetenhet i förskoleklass

Utkommer 19 augusti 2022

Isbn
9789127461406
Sidantal
200
Du har nått den maximala köpsumman.

Andra intressanta titlar

Om Utveckla Språklig medvetenhet i förskoleklass

Materialet innehåller övningar på både grupp- och individnivå och används som särskilt stöd, extra anpassning eller utmaning. Övningarna utgår från elevens behov i svenska och svenska som andraspråk. Syftet är att stimulera elevens fortsatta språkutveckling.  Övningarna är tänkta att genomföras inom ramen för den ordinarie undervisningen och är indelade efter de fyra aktiviteter och medföljande observationspunkter som finns i Hitta språket. I materialet finns också diagnoser, stöd för bedömning och en mängd kopieringsunderlag i form av bildkort och arbetsblad.

Anna Quist och Karin Martinussen är båda lärare och specialpedagoger och aktiva i Karlstad.

Materialet innehåller övningar på både grupp- och individnivå och används som särskilt stöd, extra anpassning eller utmaning. Övningarna utgår från elevens behov i svenska och svenska som andraspråk. Syftet är att stimulera elevens fortsatta språkutveckling.  Övningarna är tänkta att genomföras inom ramen för den ordinarie undervisningen och är indelade efter de fyra aktiviteter och medföljande observationspunkter som finns i Hitta språket. I materialet finns också diagnoser, stöd för bedömning och en mängd kopieringsunderlag i form av bildkort och arbetsblad.

Anna Quist och Karin Martinussen är båda lärare och specialpedagoger och aktiva i Karlstad.

Utveckla matematiskt tänkande - i förskoleklass

Den här boken innehåller undervisningsaktiviteter och uppdrag som är anpassade för elever i behov av extra anpassningar eller särskilt stöd i förskoleklass. 

Läs mer