Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Utmärkt lärare

Forskningen om lärarskicklighet och vägarna dit

Då lärarskicklighet är den enskilt mest betydelsefulla faktorn för att nå goda elevresultat är frågan om vad som kännetecknar en utmärkt lärare central. Utmärkt lärare bygger på författarnas genomgång av de senaste tjugo årens svenska och internationella forskning om såväl yrkesutveckling som lärarkompetens och visar vilka kvaliteter som kännetecknar lärarskicklighet.

Läs mer...
Utmärkt lärare Utmärkt lärare
Utmärkt lärare

Utmärkt lärare

ISBN 9789127461291
Utkom 11 augusti 2023
ISBN
9789127461291
Typ
Häftad
Sidantal
320
Du har nått den maximala köpsumman.

Vad utmärker skickliga lärare? Går det verkligen att objektivt bedöma frågan utan att hamna i subjektiva värderingar och preferenser? Hur ser vägarna till lärarskicklighet ut och vad kan forskningen bidra med för svar?

Då lärarskicklighet är den enskilt mest betydelsefulla faktorn för att nå goda elevresultat är frågan om vad som kännetecknar en utmärkt lärare central. Utmärkt lärare bygger på författarnas genomgång av de senaste tjugo årens svenska och internationella forskning om såväl yrkesutveckling som lärarkompetens och visar vilka kvaliteter som kännetecknar lärarskicklighet.

Genom olika perspektiv och exempel utreds även forskningens svar på vad som bör göras för att tillgodose behovet av lärare och skapa förutsättningar för en ständigt pågående yrkesutveckling. De sammantagna resultaten ger forskningsgrundade målbilder och stakar ut vägen för att få fler att utvecklas till skickliga lärare genom lärarutbildning, kollegialt lärande, kompetensutveckling och professionsprogram. Fem slutsatser ger riktningen för framtiden.

Utmärkt lärare ingår i den så kallade Utmärktserien och vänder sig till blivande och verksamma lärare, men också till rektorer, skolchefer, skolutvecklare, politiker, beslutsfattare och andra med intresse för att utveckla skolans kvalitet och måluppfyllelse.

Tidigare utgivna böcker i serien är: Utmärkt undervisning (2020), Utmärkt skolutveckling (2016), samt Utmärkt ledarskap i skolan (2018).


Sagt om boken:

”En efterlängtad bok som provocerar och utbildar! Håkansson och Sundberg utmanar vanliga föreställningar om vad som utmärker bra lärare och visar att forskningen har svar. Boken är en unik genomgång av svensk och internationell forskning och obligatorisk läsning för alla som arbetar med lärares utbildning och professionsutveckling.”
Maria Jarl, fil dr och universitetslektor vid Göteborgs universitet

”En utmärkt introduktion till forskning om lärarskicklighet. Fina översikter och analyser visar på både komplexiteten i frågan och på vägar till ökad lärarskicklighet. Behovet av att fördjupa elevers lärande, öka skolans likvärdighet och arbetet med professionsprogram för lärare, förskollärare och rektorer, gör den eviga tematiken om lärares kunskap och kompetens osedvanligt aktuell.”
Björn Åstrand, leg. lärare, historiker och lektor i pedagogiskt arbete

Vad utmärker skickliga lärare? Går det verkligen att objektivt bedöma frågan utan att hamna i subjektiva värderingar och preferenser? Hur ser vägarna till lärarskicklighet ut och vad kan forskningen bidra med för svar?

Då lärarskicklighet är den enskilt mest betydelsefulla faktorn för att nå goda elevresultat är frågan om vad som kännetecknar en utmärkt lärare central. Utmärkt lärare bygger på författarnas genomgång av de senaste tjugo årens svenska och internationella forskning om såväl yrkesutveckling som lärarkompetens och visar vilka kvaliteter som kännetecknar lärarskicklighet.

Genom olika perspektiv och exempel utreds även forskningens svar på vad som bör göras för att tillgodose behovet av lärare och skapa förutsättningar för en ständigt pågående yrkesutveckling. De sammantagna resultaten ger forskningsgrundade målbilder och stakar ut vägen för att få fler att utvecklas till skickliga lärare genom lärarutbildning, kollegialt lärande, kompetensutveckling och professionsprogram. Fem slutsatser ger riktningen för framtiden.

Utmärkt lärare ingår i den så kallade Utmärktserien och vänder sig till blivande och verksamma lärare, men också till rektorer, skolchefer, skolutvecklare, politiker, beslutsfattare och andra med intresse för att utveckla skolans kvalitet och måluppfyllelse.

Tidigare utgivna böcker i serien är: Utmärkt undervisning (2020), Utmärkt skolutveckling (2016), samt Utmärkt ledarskap i skolan (2018).


Sagt om boken:

”En efterlängtad bok som provocerar och utbildar! Håkansson och Sundberg utmanar vanliga föreställningar om vad som utmärker bra lärare och visar att forskningen har svar. Boken är en unik genomgång av svensk och internationell forskning och obligatorisk läsning för alla som arbetar med lärares utbildning och professionsutveckling.”
Maria Jarl, fil dr och universitetslektor vid Göteborgs universitet

”En utmärkt introduktion till forskning om lärarskicklighet. Fina översikter och analyser visar på både komplexiteten i frågan och på vägar till ökad lärarskicklighet. Behovet av att fördjupa elevers lärande, öka skolans likvärdighet och arbetet med professionsprogram för lärare, förskollärare och rektorer, gör den eviga tematiken om lärares kunskap och kompetens osedvanligt aktuell.”
Björn Åstrand, leg. lärare, historiker och lektor i pedagogiskt arbete

Texten är upplysande och ger målgruppen möjlighet att ta steget vidare i jakten på att förbättra kärnuppdragets kvalitet. Linus Björk, BTJ-häftet nr 20, 2023

Tre frågor till …

Jan Håkansson & Daniel Sundberg om boken Utmärkt lärare.

1. Vad menar ni med ”lärarskicklighet”?
Lärarskicklighet är sammansatt av flera dimensioner, delvis svårfångade men ändå möjligt att med hjälp av forskning identifiera. Vi tänker oss att utöver gedigna ämneskunskaper behövs lednings- och organisatoriska förmågor, relationell kompetens, en didaktisk repertoar och även en utvecklingsdimension. Utvecklingsdimensionen är också den som skiljer lärarskickligheten från undervisningsskickligheten, dvs. lärarskickligheten inrymmer även det som kommer före och efter undervisning ibland också i samspel med de närmaste kollegorna.

2. Hur kan boken hjälpa blivande och verksamma lärare?
Vi tror att boken kan hjälpa till att få perspektiv på läraryrket utifrån en forskningsgrund, men också att bidra till ett yrkesspråk kring något som emellanåt belastas av vardagsuppfattningar, myter och till och med fördomar. Vi tänker också att den kan vara ett stöd för ett skolförbättringsarbete där utveckling av lärarskickligheten är en central och nödvändig komponent.

3. Vad var det svåraste med att skriva boken?
Det finns flera saker som är svåra i den här typen av projekt, till exempel att det redan finns väldigt mycket skrivet kring frågan och att det hela tiden kommer nya studier utifrån olika forskningsperspektiv och forskningsområden. Det är därför svårt att veta hur man ska göra urvalet av källor. Men det är också så att frågan är mycket omdebatterad och värdeladdad, vilket gör att man behöver vara observant på nyanser, formuleringar och vilka begrepp som används.

Tre frågor till …

Jan Håkansson & Daniel Sundberg om boken Utmärkt lärare.

1. Vad menar ni med ”lärarskicklighet”?
Lärarskicklighet är sammansatt av flera dimensioner, delvis svårfångade men ändå möjligt att med hjälp av forskning identifiera. Vi tänker oss att utöver gedigna ämneskunskaper behövs lednings- och organisatoriska förmågor, relationell kompetens, en didaktisk repertoar och även en utvecklingsdimension. Utvecklingsdimensionen är också den som skiljer lärarskickligheten från undervisningsskickligheten, dvs. lärarskickligheten inrymmer även det som kommer före och efter undervisning ibland också i samspel med de närmaste kollegorna.

2. Hur kan boken hjälpa blivande och verksamma lärare?
Vi tror att boken kan hjälpa till att få perspektiv på läraryrket utifrån en forskningsgrund, men också att bidra till ett yrkesspråk kring något som emellanåt belastas av vardagsuppfattningar, myter och till och med fördomar. Vi tänker också att den kan vara ett stöd för ett skolförbättringsarbete där utveckling av lärarskickligheten är en central och nödvändig komponent.

3. Vad var det svåraste med att skriva boken?
Det finns flera saker som är svåra i den här typen av projekt, till exempel att det redan finns väldigt mycket skrivet kring frågan och att det hela tiden kommer nya studier utifrån olika forskningsperspektiv och forskningsområden. Det är därför svårt att veta hur man ska göra urvalet av källor. Men det är också så att frågan är mycket omdebatterad och värdeladdad, vilket gör att man behöver vara observant på nyanser, formuleringar och vilka begrepp som används.