Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Tecken

Ett verktyg för ökad kommunikation

Stärk språket med tecken! Denna bok ger kunskap om TAKK och inspirerar och ger konkreta förslag hur pedagogen kan arbeta med tecken i barngruppen.

Läs mer...
Förskoleserien Tecken - ett verktyg för ökad kommunikation Förskoleserien Tecken - ett verktyg för ökad kommunikation
Förskoleserien Tecken - ett verktyg för ökad kommunikation

Förskoleserien Tecken - ett verktyg för ökad kommunikation

ISBN 9789127444089
Utkom 7 mars 2016
ISBN
9789127444089
Typ
Häftad
Sidantal
80
Du har nått den maximala köpsumman.

Andra intressanta titlar

Om Tecken - Ett verktyg för ökad kommunikation

I en språkutvecklande förskolemiljö ligger fokus på barncentrerad kommunikation där det vardagliga samspelet är grunden. Olika sätt att kommunicera tillåts och uppmuntras. Barn ges möjlighet att använda alla sinnen – kroppsspråk, minspel, röstläge, intonation, beröring, blickkontakt och tecken. Boken handlar om hur användandet av tecken stärker kommunikationen i förskolan.

TAKK (Tecken som Alternativ och Kompletterande Kommunikation) lånar tecken från det svenska teckenspråket och använder dessa tecken som ett alternativ och ett komplement i det kommunikativa samspelet. De viktigaste orden i meningen förstärks med tecken samtidigt som vi talar.

I en språkutvecklande förskolemiljö ligger fokus på barncentrerad kommunikation där det vardagliga samspelet är grunden. Olika sätt att kommunicera tillåts och uppmuntras. Barn ges möjlighet att använda alla sinnen – kroppsspråk, minspel, röstläge, intonation, beröring, blickkontakt och tecken. Boken handlar om hur användandet av tecken stärker kommunikationen i förskolan.

TAKK (Tecken som Alternativ och Kompletterande Kommunikation) lånar tecken från det svenska teckenspråket och använder dessa tecken som ett alternativ och ett komplement i det kommunikativa samspelet. De viktigaste orden i meningen förstärks med tecken samtidigt som vi talar.