SVAPP

6-årstest av det passiva ordförrådet

Ett ordförrådstext som kartlägger substantiv, verb, adjektiv, prepositioner i det passiva ordförrådet inför årskurs 1.

Tryckta läromedel

SVAPP - 6-årstest
Övrigt 24 sidor. 2006-06-02. ISBN 9789127723214
410 kr
Köp direkt via din återförsäljare

Om SVAPP

SVAPP består av lärarhandledning och kopieringsunderlag för att testa det passiva ordförrådet hos elever i förskoleklass. Testet tar bara 20 minuter att genomföra och visar snabbt vilka barn som har brister i ordförrådet inför årskurs 1. Testar substantiv, verb, adjektiv och prepositioner i det passiva ordförrådet.