Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Studiestrategier i högstadiet

- för undervisning och lärande

I den här handboken, Studiestrategier i högstadiet, presenteras studiestrategier som är lätta att komma i gång med, tillsammans med tydliga övningar som kan användas inom alla ämnen.

Läs mer...
Studiestrategier i högstadiet Studiestrategier i högstadiet
Studiestrategier i högstadiet

Studiestrategier i högstadiet

ISBN 9789127463448
Utkom 16 maj 2023
ISBN
9789127463448
Typ
Häftad
Sidantal
200
Du har nått den maximala köpsumman.

För att ge eleverna likvärdiga möjligheter till goda studieresultat, välmående och en bra start i gymnasiet behöver vi rusta dem med en rik verktygslåda fylld av studiestrategier. För eleverna handlar det om möjligheten att ta kommandot över sitt eget lärande, kunna välja lämpliga strategier inför olika uppgifter och utmaningar, navigera och hitta vägar att utvecklas.

I den här handboken, Studiestrategier i högstadiet, presenteras studiestrategier som är lätta att komma i gång med, tillsammans med tydliga övningar som kan användas inom alla ämnen. Undervisningen syftar till att stegvis utveckla elevernas självreglering, vilket innebär att träna eleverna i att ta ansvar för sin egen lärprocess – genom att sätta upp mål, planera, organisera, genomföra och utvärdera sitt lärande. Att utveckla detta tar tid och arbetet behöver integreras i den ordinarie undervisningen, så att eleverna både får stöd genom exempel på hur strategierna kan användas och uppgifter att själva öva på.

Ett aktivt arbete med studiestrategier bidrar till en inkluderande och tillgänglig lärmiljö, vilket minskar behovet av stödinsatser på individnivå. Det här är en bok till alla er högstadielärare, speciallärare, specialpedagoger, skolledare, studie- och yrkesvägledare som tillsammans vill bidra till att skapa en skola för alla. Som stöd för den gemensamma professionsutvecklingen finns diskussionsfrågor, förslag på arbetsmetoder och en workshop för implementering.

Sagt om boken:

”Det här är en inspirerande handbok. Du kan slå upp vilken sida som helst och känna en önskan att prova det som beskrivs. Alla elever, oavsett stödbehovsgrad, kan nå bättre studieresultat och självförståelse genom att vi vuxna i klassrummet och i hemmen tydliggör metakognitiva studiestrategier. Sådana verktyg är Dianas bok full av!”
Tina Trollefur, specialpedagog Magelungen Gymnasium, Göteborg

”Diana Storvik är unik. Med kvalificerad expertkunskap och träffsäkra studiestrategier bygger hon vidare på de kunskaper som redan finns i klassrummet. Hon förstår lärares och elevers behov bättre än någon annan och dessa hands-on-verktyg kan verkligen katalysera både undervisning och lärande.”
Magdalena Berger, specialpedagog och speciallärare, utbildare, handledare och författare

”Innehållet i Studiestrategier i högstadiet är välstrukturerat och tappar aldrig sitt fokus på högstadievardagen, som är avgörande för elevens (studie-)framtid. [...] Bokens styrka är dess tydlighet, och även om den innehåller teoretiska metaresonemang förloras aldrig det fokus på elevvardag, elevutveckling och elevhälsa som författaren själv framhåller som väsentligt.”
Michael Economou, BTJ, 2023

För att ge eleverna likvärdiga möjligheter till goda studieresultat, välmående och en bra start i gymnasiet behöver vi rusta dem med en rik verktygslåda fylld av studiestrategier. För eleverna handlar det om möjligheten att ta kommandot över sitt eget lärande, kunna välja lämpliga strategier inför olika uppgifter och utmaningar, navigera och hitta vägar att utvecklas.

I den här handboken, Studiestrategier i högstadiet, presenteras studiestrategier som är lätta att komma i gång med, tillsammans med tydliga övningar som kan användas inom alla ämnen. Undervisningen syftar till att stegvis utveckla elevernas självreglering, vilket innebär att träna eleverna i att ta ansvar för sin egen lärprocess – genom att sätta upp mål, planera, organisera, genomföra och utvärdera sitt lärande. Att utveckla detta tar tid och arbetet behöver integreras i den ordinarie undervisningen, så att eleverna både får stöd genom exempel på hur strategierna kan användas och uppgifter att själva öva på.

Ett aktivt arbete med studiestrategier bidrar till en inkluderande och tillgänglig lärmiljö, vilket minskar behovet av stödinsatser på individnivå. Det här är en bok till alla er högstadielärare, speciallärare, specialpedagoger, skolledare, studie- och yrkesvägledare som tillsammans vill bidra till att skapa en skola för alla. Som stöd för den gemensamma professionsutvecklingen finns diskussionsfrågor, förslag på arbetsmetoder och en workshop för implementering.

Sagt om boken:

”Det här är en inspirerande handbok. Du kan slå upp vilken sida som helst och känna en önskan att prova det som beskrivs. Alla elever, oavsett stödbehovsgrad, kan nå bättre studieresultat och självförståelse genom att vi vuxna i klassrummet och i hemmen tydliggör metakognitiva studiestrategier. Sådana verktyg är Dianas bok full av!”
Tina Trollefur, specialpedagog Magelungen Gymnasium, Göteborg

”Diana Storvik är unik. Med kvalificerad expertkunskap och träffsäkra studiestrategier bygger hon vidare på de kunskaper som redan finns i klassrummet. Hon förstår lärares och elevers behov bättre än någon annan och dessa hands-on-verktyg kan verkligen katalysera både undervisning och lärande.”
Magdalena Berger, specialpedagog och speciallärare, utbildare, handledare och författare

”Innehållet i Studiestrategier i högstadiet är välstrukturerat och tappar aldrig sitt fokus på högstadievardagen, som är avgörande för elevens (studie-)framtid. [...] Bokens styrka är dess tydlighet, och även om den innehåller teoretiska metaresonemang förloras aldrig det fokus på elevvardag, elevutveckling och elevhälsa som författaren själv framhåller som väsentligt.”
Michael Economou, BTJ, 2023

Andra intressanta titlar