Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Studiehandledning på modersmålet

Teori och praktik

Elever som ännu inte klarar av att tillgodogöra sig undervisning helt på svenska har rätt till studiehandledning på modersmålet eller det starkaste skolspråket. Denna grundbok visar hur studiehandledare, lärare och skolledare kan ge undervisningsstöd och samarbeta, så att eleverna kan utveckla kunskaper i skolans alla ämnen, samtidigt som de lär sig svenska.  

Läs mer...
Studiehandledning på modersmålet Studiehandledning på modersmålet
Studiehandledning på modersmålet

Studiehandledning på modersmålet

ISBN 9789127825215
Utkom 24 juni 2021
ISBN
9789127825215
Typ
Häftad
Sidantal
192
Du har nått den maximala köpsumman.

Andra intressanta titlar

Studiehandledning på modersmålet ger teoretiska kunskaper om flerspråkig utveckling, sätter studiehandledning i en skol- och samhällskontext och bidrar till att skapa klarhet i studiehandledarnas uppdrag. Med praktiknära inblickar i den pedagogiska och organisatoriska verksamheten, ges verktyg för att möta elevernas behov i en inkluderande lärmiljö.

Med en solid förankring i styrdokument visar denna grundbok hur studiehandledning på modersmålet kan organiseras, genomföras och utvecklas i samarbete med skolpersonal och hem. Den vänder sig till blivande och verksamma studiehandledare, men även till lärare och skolledare som vill främja ett gott samarbete för bästa resultat.

Studiehandledning på modersmålet ger teoretiska kunskaper om flerspråkig utveckling, sätter studiehandledning i en skol- och samhällskontext och bidrar till att skapa klarhet i studiehandledarnas uppdrag. Med praktiknära inblickar i den pedagogiska och organisatoriska verksamheten, ges verktyg för att möta elevernas behov i en inkluderande lärmiljö.

Med en solid förankring i styrdokument visar denna grundbok hur studiehandledning på modersmålet kan organiseras, genomföras och utvecklas i samarbete med skolpersonal och hem. Den vänder sig till blivande och verksamma studiehandledare, men även till lärare och skolledare som vill främja ett gott samarbete för bästa resultat.

En mycket angelägen bok inom ett område där det behöver skapas såväl teoretisk som pedagogisk kunskap. Rekommenderas till skolledare, lärare och verksamma eller blivande studiehandledare. Katharina Jacobsson, BTJ-häftet nr 16, 2021