ACT helt enkelt

en introduktion till Acceptance and Commitment Therapy

Av Russ Harris. Översatt av Erik Nisser

Målet med Acceptance and Commitment Therapy (ACT) är att skapa ett rikt och meningsfullt liv – och samtidigt acceptera obehag som en oundviklig del av att vara levande. Russ Harris förklarar den komplexa teorin bakom ACT på ett lättillgängligt och inspirerande sätt, och beskriver hur man som behandlare arbetar med ACT. 


Tryckta utgåvor

ACT helt enkelt ACT helt enkelt
ACT helt enkelt
Utgivningsdatum 2011-11-28
ISBN 9789127129689
Inbunden
Provläs

Målet med Acceptance and Commitment Therapy (ACT) är att skapa ett rikt och meningsfullt liv – och samtidigt acceptera obehag som en oundviklig del av att vara levande. Russ Harris förklarar den komplexa teorin bakom ACT på ett lättillgängligt och inspirerande sätt, och beskriver hur man som behandlare arbetar med ACT.

Boken innehåller dialoger från terapisessioner, övningar och metaforer, förslag på upplägg av terapisessioner och många praktiska tips.

ACT helt enkelt riktar sig till alla som vill lära sig grunderna i ACT, exempelvis psykologer, socionomer och sjuksköterskor.