Språkmosaik

Av Catarina Littman och Carin Rosander. Illustrationer av Eva Leven

Språkmosaik består av en lärarbok och kopieringsunderlag. I materialet finns förslag på språkutvecklande övningar i svenska som andraspråk för elever i åk 1–6.

Tryckta läromedel

Språkmosaik Lärarbok
Häftad 160 sidor. 1999-10-31. ISBN 9789127506060
420 kr
Köp direkt via din återförsäljare
Språkmosaik Kopieringsunderlag
Specialbindning 128 sidor. 1999-11-12. ISBN 9789127506077
1010 kr
Köp direkt via din återförsäljare