Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Samtalsmetoder i förskolan

Förstå och nå fram till barnen

Samtalsmetoder i förskolan vänder sig till all pedagogisk personal i förskolan som vill hitta nya vägar att förstå och nå fram till så väl individ som grupp.

Läs mer...
Samtalsmetoder i förskolan Samtalsmetoder i förskolan
Samtalsmetoder i förskolan

Samtalsmetoder i förskolan

ISBN 9789127461642
Utkom 15 februari 2024
ISBN
9789127461642
Typ
Häftad
Sidantal
240
Du har nått den maximala köpsumman.

I den här boken får du redskap att kommunicera med alla barn i din grupp – inte minst de som av olika anledningar ofta krockar med vardagen.

Här beskrivs enkla men kraftfulla metoder som underlättar samtal och är ett stöd i vardagen när du till exempel ska förklara något, ge instruktioner eller lösa konflikter. De kan också användas när du vill hjälpa barnen att förstå ett sammanhang eller uttrycka sina känslor och tankar.

Exempel på metoder:
• Figurer
• Samtalsmatta
• Sociala berättelser
• Skalor
• Ritprat
• Seriesamtal

Samtalsmetoder i förskolan vänder sig till all pedagogisk personal i förskolan som vill hitta nya vägar att förstå och nå fram till så väl individ som grupp. Med förbättrad kommunikation får barnen stöd i att utvecklas i det sociala samspelet, tillsammans med en stärkt känsla av tillhörighet och självständighet.

Upptäck kraften i kommunikation med stöd av visuella redskap och berättelser. Barns röster behöver bli hörda!

Författarna har gedigen erfarenhet av arbete med inriktning mot neuropsykiatriska funktionsnedsättningar där tydliggörande pedagogik och lågaffektivt bemötande är centrala inslag. De utbildar, handleder och coachar pedagoger, barn och föräldrar.

Sagt om boken:

”Det här är en efterlängtad metodbok med stor igenkänningsfaktor som är lättanvänd och applicerbar på en gång i förskolorna. Med hjälp av dessa metoder som verktyg i samtal och kommunikation, kommer det skapas förutsättningar för alla våra barn, oavsett variationssvårigheter. Detta är en av de viktigaste böckerna att ha tillgänglig på varje förskola från norr till söder.”
Lisa Nordenståhl
VD/Rektor/Förskollärare, Täbygläntans Förskolor

”Med ett enkelt språk och tydliga exempel möjliggör denna bok för all förskolepersonal, oavsett utbildning och erfarenhet, att ta till sig innehållet. Boken förklarar varför samtalsmetoderna behövs och vilken barnsyn som ligger bakom. Metodkapitlen är briljanta, så inspirerande, konkreta och lätta att komma i gång med. Samtalsmetoderna ger ett betydelsefullt komplement till det lågaffektiva för hållningssättet.”
Magdalena Johansson
Förskollärare, Vasaskolan Djursholm

Samtalsmetoder i förskolan är en mycket bra handbok för den som vill lära sig olika samtalsmetoder och att samtala med hjälp av stöd. [...] Boken kräver inte några förkunskaper utan det är bara att sätta igång tillsammans med barn
och arbetsgrupp.”
Therese Nordholm, BTJ-häftet nr 8, 2024

I den här boken får du redskap att kommunicera med alla barn i din grupp – inte minst de som av olika anledningar ofta krockar med vardagen.

Här beskrivs enkla men kraftfulla metoder som underlättar samtal och är ett stöd i vardagen när du till exempel ska förklara något, ge instruktioner eller lösa konflikter. De kan också användas när du vill hjälpa barnen att förstå ett sammanhang eller uttrycka sina känslor och tankar.

Exempel på metoder:
• Figurer
• Samtalsmatta
• Sociala berättelser
• Skalor
• Ritprat
• Seriesamtal

Samtalsmetoder i förskolan vänder sig till all pedagogisk personal i förskolan som vill hitta nya vägar att förstå och nå fram till så väl individ som grupp. Med förbättrad kommunikation får barnen stöd i att utvecklas i det sociala samspelet, tillsammans med en stärkt känsla av tillhörighet och självständighet.

Upptäck kraften i kommunikation med stöd av visuella redskap och berättelser. Barns röster behöver bli hörda!

Författarna har gedigen erfarenhet av arbete med inriktning mot neuropsykiatriska funktionsnedsättningar där tydliggörande pedagogik och lågaffektivt bemötande är centrala inslag. De utbildar, handleder och coachar pedagoger, barn och föräldrar.

Sagt om boken:

”Det här är en efterlängtad metodbok med stor igenkänningsfaktor som är lättanvänd och applicerbar på en gång i förskolorna. Med hjälp av dessa metoder som verktyg i samtal och kommunikation, kommer det skapas förutsättningar för alla våra barn, oavsett variationssvårigheter. Detta är en av de viktigaste böckerna att ha tillgänglig på varje förskola från norr till söder.”
Lisa Nordenståhl
VD/Rektor/Förskollärare, Täbygläntans Förskolor

”Med ett enkelt språk och tydliga exempel möjliggör denna bok för all förskolepersonal, oavsett utbildning och erfarenhet, att ta till sig innehållet. Boken förklarar varför samtalsmetoderna behövs och vilken barnsyn som ligger bakom. Metodkapitlen är briljanta, så inspirerande, konkreta och lätta att komma i gång med. Samtalsmetoderna ger ett betydelsefullt komplement till det lågaffektiva för hållningssättet.”
Magdalena Johansson
Förskollärare, Vasaskolan Djursholm

Samtalsmetoder i förskolan är en mycket bra handbok för den som vill lära sig olika samtalsmetoder och att samtala med hjälp av stöd. [...] Boken kräver inte några förkunskaper utan det är bara att sätta igång tillsammans med barn
och arbetsgrupp.”
Therese Nordholm, BTJ-häftet nr 8, 2024

Det här är boken för dig som vill hitta nya vägar till samtal med barn. Du får konkreta tips på hur du genom visuella strategier kan nå fram till och förstå barn i förskoleåldern. Cajsa Jahn, lärare och en av bokens författare

Andra intressanta titlar