Bilderbokens mångfald och möjligheter

Detta är den andra reviderade utgåvan av den så uppskattade boken Bilderbokens mångfald och möjligheter, en lustfylld handbok där teori och praktik går hand i hand när vi betraktar bilderboken som litteratur, som konst, som pedagogiskt redskap och som läsupplevelse. Boken utkommer våren 2019 enligt plan. 


Tryckta utgåvor

Bilderbokens mångfald och möjligheter Bilderbokens mångfald och möjligheter
Bilderbokens mångfald och möjligheter Kommande
Utgivningsdatum 2019-10-16
320 Sidor
ISBN 9789127824027
Häftad
Bilderbokens mångfald och möjligheter Bilderbokens mångfald och möjligheter
Bilderbokens mångfald och möjligheter
Utgivningsdatum 2008-10-23
160 Sidor
ISBN 9789127410947
Häftad
Provläs

Detta är nyrevideringen av den så uppskattade boken Bilderbokens mångfald och möjligheter, en lustfylld handbok där teori och praktik går hand i hand när vi betraktar bilderboken som litteratur, som konst, som pedagogiskt redskap och – förstås – som läsupplevelse.

Bilderbokens mångfald och möjligheter 2:a utgåvan vänder sig framför allt till blivande  och verksamma förskollärare som vill utforska bilderbokens potential och öka sin kunskap för att medvetet använda bilderboken som en självklar del i den pedagogiska verksamheten. Boken utkommer våren 2019 enligt plan.

Sagt om boken (första utgåvan): 

Alla som arbetar med förskolan har något att hämta i Bilderbokens mångfald och möjligheter.

Britt Jakobsson, Förskolan 7/2009