Bilderbokens mångfald och möjligheter

2:a utgåvan

Bilderboken har alltid funnits med i förskolan. Men hur används den? Som avkoppling, eller som pedagogisk aktivitet med utgångspunkt i läroplanen?  Hur kan bilderboken berika arbetet med exempelvis språk, identitet eller allas lika värde? Varför är högläsningen så viktig och vilken roll kan boksamtalet spela?


Tryckta utgåvor

Bilderbokens mångfald och möjligheter Bilderbokens mångfald och möjligheter
Bilderbokens mångfald och möjligheter Kommande
Utgivningsdatum 2019-08-23
320 Sidor
ISBN 9789127824027
Häftad
Bilderbokens mångfald och möjligheter Bilderbokens mångfald och möjligheter
Bilderbokens mångfald och möjligheter
Utgivningsdatum 2008-10-23
160 Sidor
ISBN 9789127410947
Häftad
Provläs

Bilderboken har alltid funnits med i förskolan. Men hur används den? Som avkoppling, eller som pedagogisk aktivitet med utgångspunkt i läroplanen?  Hur kan bilderboken berika arbetet med exempelvis språk, identitet eller allas lika värde? Varför är högläsningen så viktig och vilken roll kan boksamtalet spela?

Bilderbokens mångfald och möjligheter är en lustfylld handbok där teori och praktik går hand i hand när vi betraktar bilderboken som litteratur, som konst, som pedagogiskt redskap och – förstås – som läsupplevelse! Agneta Edwards visar hur ett medvetet arbete med bilderböcker kan ge alla barn möjligheten att upptäcka litteraturen och utveckla språk och litteracitet.

Boken diskuterar förskolans läsning kopplat till Lpfö 18 och aktuell forskning, samt lyfter metoder som högläsning, dialogisk läsning och boksamtal. Den ger argument, idéer och strategier för daglig läsning och givande bokstunder, varvat med inspirerande boktips där många titlar från den första utgåvan är ersatta med nya exempel. Här får du också en teoretisk baskunskap, exempelvis om bilderbokens form och normkritiska perspektiv, som hjälper dig att göra kvalitativa bokval utifrån barngruppens behov och förutsättningar.

Nytt i denna reviderade utgåva är att faktaboken också behandlas, även om den skönlitterära bilderboken fortfarande är i fokus, samt att boken lyfter perspektiv som flerspråkighet och digital läsning. Boken riktar sig framför allt till blivande eller verksamma pedagoger i förskolan, men även till övriga pedagoger, bibliotekarier och andra som vill använda bilderboken som ett självklart verktyg i sin verksamhet.

Sagt om boken (första utgåvan): 

"Alla som arbetar med förskolan har något att hämta i Bilderbokens mångfald och möjligheter."
Britt Jakobsson, Förskolan 7/2009