Bilderbokens mångfald och möjligheter

2:a utgåvan

Bilderbokens mångfald och möjligheter, skriven av Agneta Edwards, vänder sig till pedagoger i förskola och skola, bibliotekarier och andra bilderboksintresserade. Den ger boktips, kunskap, idéer och metoder – och massor av inspiration!

Tryckta utgåvor

Bilderbokens mångfald och möjligheter
Häftad 160 sidor. 2008-10-23. ISBN 9789127410947
Köp direkt via din återförsäljare
Lärare Lär Bilderbokens mångfald och möjligheter, Studiehandledning
Häftad 24 sidor. 2009-11-26. ISBN 9789127418639
Köp direkt via din återförsäljare
Bilderbokens mångfald och möjligheter Kommande
Häftad 320 sidor. 2019-03-30. ISBN 9789127824027
Köp direkt via din återförsäljare

På förskolan har man världens bästa alibi för att läsa bilderböcker (nästan) hela dagarna: det är bra för barnen! Barn som gillar böcker får det ofta lättare i skolan eftersom läsning fyller på ordförrådet, stimulerar språk och fantasi och ger idéer och kunskap. Genom att arbeta aktivt, medvetet och lustfyllt kan förskolan lägga grunden till barns läsintresse och öka förutsättningarna för barn från icke-läsande miljöer att erövra språket och böckernas värld.

Bilderbokens mångfald och möjligheter, som vänder sig till pedagoger i förskola och skola, bibliotekarier och andra bilderboksintresserade, ger boktips, kunskap, idéer och metoder – och massor av inspiration!

Boken ingår i Lärare Lär-serien som inspirerar, väcker debatt och för ut aktuell forskning inom pedagogik och lärande.

Alla som arbetar med förskolan har något att hämta i Bilderbokens mångfald och möjligheter.

Britt Jakobsson, Förskolan 7/2009