Bilderbokens mångfald och möjligheter

2:a utgåvan

Äntligen kommer här nyrevideringen av den så uppskattade boken Bilderbokens mångfald och möjligheter, en lustfylld handbok där teori och praktik går hand i hand när vi betraktar bilderboken som litteratur, som konst, som pedagogiskt redskap och – förstås – som läsupplevelse.

Tryckta utgåvor

Bilderbokens mångfald och möjligheter Bilderbokens mångfald och möjligheter
Bilderbokens mångfald och möjligheter
Utgiven: 2008-10-23
160 Sidor
ISBN 9789127410947
Häftad
Provläs
Bilderbokens mångfald och möjligheter Bilderbokens mångfald och möjligheter
Bilderbokens mångfald och möjligheter Kommande
Utgiven: 2019-09-16
320 Sidor
ISBN 9789127824027
Häftad
Lärare Lär Bilderbokens mångfald och möjligheter, Studiehandledning Lärare Lär Bilderbokens mångfald och möjligheter, Studiehandledning
Lärare Lär Bilderbokens mångfald och möjligheter, Studiehandledning
Utgiven: 2009-11-26
24 Sidor
ISBN 9789127418639
Häftad
Provläs

Äntligen kommer här nyrevideringen av den så uppskattade boken Bilderbokens mångfald och möjligheter, en lustfylld handbok där teori och praktik går hand i hand när vi betraktar bilderboken som litteratur, som konst, som pedagogiskt redskap och – förstås – som läsupplevelse.

Boken vänder sig framför allt till blivande  och verksamma förskollärare som vill utforska bilderbokens potential och öka sin kunskap för att medvetet använda bilderboken som en självklar del i den pedagogiska verksamheten.

Alla som arbetar med förskolan har något att hämta i Bilderbokens mångfald och möjligheter.

Britt Jakobsson, Förskolan 7/2009