Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Med samma möjligheter och på lika villkor

Normkreativ guide för förskolan

Barn i förskolan har rätt att med samma möjligheter och på lika villkor leka, lära och utvecklas utan att begränsas av föreställningar och normer. Alla som arbetar i förskolan ska arbeta aktivt, främjande och förebyggande mot kränkningar och diskriminering och det normkreativa arbetet är ett utmärkt svar på frågan: Hur gör vi det?

Läs mer...
Med samma möjligheter och på lika villkor Med samma möjligheter och på lika villkor
Med samma möjligheter och på lika villkor

Med samma möjligheter och på lika villkor

ISBN 9789127464643
Utkom 30 oktober 2023
ISBN
9789127464643
Typ
Häftad
Sidantal
200
Du har nått den maximala köpsumman.

Andra intressanta titlar

Om Med samma möjligheter och på lika villkor

Boken guidar dig genom de sju diskrimineringsgrunderna och ger förslag på aktiviteter och åtgärder för att ge alla barn fler möjligheter. Frågor för reflektion och diskussion finns genomgående som stöd för att utveckla ett normkreativt förhållningssätt och skapa en samsyn på den egna förskolan. Boken är dessutom ett stöd i att göra planen mot kränkande behandling levande i vardagen.

Sagt om boken:

”Boken har ett enkelt och rakt upplägg och den ger en god bas för reflektioner över pedagogens egna förhållningssätt gentemot rådande normer och passar bra för blivande förskollärare men kan även användas i det etablerade arbetslaget som vill utmana normerna.”
Ulf Mårtensson, BTJ-häftet nr 1, 2024

Boken guidar dig genom de sju diskrimineringsgrunderna och ger förslag på aktiviteter och åtgärder för att ge alla barn fler möjligheter. Frågor för reflektion och diskussion finns genomgående som stöd för att utveckla ett normkreativt förhållningssätt och skapa en samsyn på den egna förskolan. Boken är dessutom ett stöd i att göra planen mot kränkande behandling levande i vardagen.

Sagt om boken:

”Boken har ett enkelt och rakt upplägg och den ger en god bas för reflektioner över pedagogens egna förhållningssätt gentemot rådande normer och passar bra för blivande förskollärare men kan även användas i det etablerade arbetslaget som vill utmana normerna.”
Ulf Mårtensson, BTJ-häftet nr 1, 2024