Intensivträning i matematik åk 1-3

Matematik Specialpedagogik
1-3

Intensivträning i matematik är ett material för elever som av någon anledning har missat grundläggande begrepp. Dessa elever kan genom en intensivinsats få möjlighet att hämta upp kunskaper, knäcka en viktig matematisk kod och vara med på banan igen!


Tryckta läromedel

Intensivträning ma åk 1-3 Alla räknesätten Elevhäfte Intensivträning ma åk 1-3 Alla räknesätten Elevhäfte
Intensivträning ma åk 1-3 Alla räknesätten Elevhäfte
Utgivningsdatum 2017-04-24
32 Sidor
ISBN 9789127439382
Häftad
Provläs
Intensivträning ma åk 1-3 Alla räknesätten Lhl Intensivträning ma åk 1-3 Alla räknesätten Lhl
Intensivträning ma åk 1-3 Alla räknesätten Lhl
Utgivningsdatum 2017-04-24
40 Sidor
ISBN 9789127439405
Häftad
Provläs
Intensivträning ma åk 1-3 Räknemetoder utan övergångar Elevhäfte Intensivträning ma åk 1-3 Räknemetoder utan övergångar Elevhäfte
Intensivträning ma åk 1-3 Räknemetoder utan övergångar Elevhäfte
Utgivningsdatum 2014-07-18
32 Sidor
ISBN 9789127438323
Häftad
Provläs
Intensivträning ma åk 1-3 Räknemetoder utan övergångar Lhl Intensivträning ma åk 1-3 Räknemetoder utan övergångar Lhl
Intensivträning ma åk 1-3 Räknemetoder utan övergångar Lhl
Utgivningsdatum 2014-07-18
40 Sidor
ISBN 9789127438361
Häftad
Provläs
Intensivträning ma åk 1-3 Räknemetoder vid övergångar Elevhäfte Intensivträning ma åk 1-3 Räknemetoder vid övergångar Elevhäfte
Intensivträning ma åk 1-3 Räknemetoder vid övergångar Elevhäfte
Utgivningsdatum 2016-10-18
32 Sidor
ISBN 9789127439375
Häftad
Provläs
Intensivträning ma åk 1-3 Räknemetoder vid övergångar Lhl Intensivträning ma åk 1-3 Räknemetoder vid övergångar Lhl
Intensivträning ma åk 1-3 Räknemetoder vid övergångar Lhl
Utgivningsdatum 2016-10-25
40 Sidor
ISBN 9789127439412
Häftad
Provläs
Intensivträning ma åk 1-3 Räknesätten + och - Elevhäfte Intensivträning ma åk 1-3 Räknesätten + och - Elevhäfte
Intensivträning ma åk 1-3 Räknesätten + och - Elevhäfte
Utgivningsdatum 2014-10-10
32 Sidor
ISBN 9789127439337
Häftad
Provläs
Intensivträning ma åk 1-3 Räknesätten + och - Lhl Intensivträning ma åk 1-3 Räknesätten + och - Lhl
Intensivträning ma åk 1-3 Räknesätten + och - Lhl
Utgivningsdatum 2014-09-29
40 Sidor
ISBN 9789127439313
Häftad
Provläs
Intensivträning ma åk 1-3 Talen 11-19 Elevhäfte Intensivträning ma åk 1-3 Talen 11-19 Elevhäfte
Intensivträning ma åk 1-3 Talen 11-19 Elevhäfte
Utgivningsdatum 2015-01-27
28 Sidor
ISBN 9789127439368
Häftad
Provläs
Intensivträning ma åk 1-3 Talen 11-19 Lhl Intensivträning ma åk 1-3 Talen 11-19 Lhl
Intensivträning ma åk 1-3 Talen 11-19 Lhl
Utgivningsdatum 2015-01-27
40 Sidor
ISBN 9789127439399
Häftad
Provläs
Intensivträning ma åk 1-3 Talkamrater 1-10 Elevhäfte Intensivträning ma åk 1-3 Talkamrater 1-10 Elevhäfte
Intensivträning ma åk 1-3 Talkamrater 1-10 Elevhäfte
Utgivningsdatum 2014-07-18
32 Sidor
ISBN 9789127438309
Häftad
Provläs
Intensivträning ma åk 1-3 Talkamrater 1-10 Lhl Intensivträning ma åk 1-3 Talkamrater 1-10 Lhl
Intensivträning ma åk 1-3 Talkamrater 1-10 Lhl
Utgivningsdatum 2014-07-18
40 Sidor
ISBN 9789127438347
Häftad
Provläs
Intensivträning ma åk 1-3 Taluppfattning 1-100 Elevhäfte Intensivträning ma åk 1-3 Taluppfattning 1-100 Elevhäfte
Intensivträning ma åk 1-3 Taluppfattning 1-100 Elevhäfte
Utgivningsdatum 2015-02-24
32 Sidor
ISBN 9789127439320
Häftad
Provläs
Intensivträning ma åk 1-3 Taluppfattning 1-100 Lhl Intensivträning ma åk 1-3 Taluppfattning 1-100 Lhl
Intensivträning ma åk 1-3 Taluppfattning 1-100 Lhl
Utgivningsdatum 2015-02-24
40 Sidor
ISBN 9789127439306
Häftad
Provläs

Kostnadsfritt extramaterial

Intensivträning i matematik

Visa alla produkter (14 st)

Om Intensivträning i matematik

Intensivträning i matematik innebär att en elev får en-till-en-undervisning utöver undervisningen i klassen under en begränsad tid, 20-30 min per dag, 4-5 dagar/vecka. Varje träningstillfälle har ett eget uppslag i elevhäftet och där finns även aktiviteter som eleven ska göra tillsammans med en vuxen hemma eller med läxhjälp i skolan.

Till varje elevhäfte finns en handledning med aktiviteter, uppgifter och utmanande frågor. Handledningen har en tydlig arbetsgång som man kan följa vid varje träningstillfälle. Arbetsgången ger eleven möjlighet att använda språket, generalisera och utveckla inre bilder som ett stöd för det abstrakta tänkandet.

Handledning

Till varje elevhäfte finns en handledning med aktiviteter, uppgifter och utmanande frågor I handledningen finns konkret beskrivet hur undervisningen ska läggas upp. Läs och genomför varje moment steg för steg för lyckat resultat:

1. Lärandemål
Varje avsnitt inleds med lärandemål och en beskrivning av vad du behöver för material till avsnittet

2. Genomgång
Steg för steg får du veta vad du ska säga, göra och fråga innan eleven ska göra uppgifterna i häftet. Genomgången innebär ofta att eleven först får möta och samtala utifrån konkret material, för att sedan övergå till bilder. 

3. Uppgifter
Till alla uppgifter som finns i elevhäftet finns stöd i handledningen.

4. Förbered hemuppgifterna
Innan eleven tar hem läxan förbereder ni den gemensamt i skolan. 

Elevhäfte

Varje träningstillfälle är ett uppslag i elevens häfte, där en sida är för arbete i skolan och en sida för arbete hemma. Om eleven har möjlighet finns det extra färdighetsträning på webben att fortsätta med.

Längst ner på sidan finns alltid lärandemålen beskrivna. Där finns också utrymme för den som hjälper till med läxan att skriva en kommentar.