Intensivträning i matematik åk 1-3

Intensivträning i matematik är ett material för elever som av någon anledning har missat grundläggande begrepp. Dessa elever kan genom en intensivinsats få möjlighet att hämta upp kunskaper, knäcka en viktig matematisk kod och vara med på banan igen!

Tryckta läromedel

Intensivträning ma åk 1-3 Taluppfattning 1-100 Lhl
Häftad 40 sidor. 2015-02-24. ISBN 9789127439306
175 kr
Köp direkt via din återförsäljare
Intensivträning ma åk 1-3 Talen 11-19 Elevhäfte
Häftad 28 sidor. 2015-01-27. ISBN 9789127439368
70 kr
Köp direkt via din återförsäljare
Intensivträning ma åk 1-3 Räknemetoder vid övergångar Lhl
Häftad 40 sidor. 2016-10-25. ISBN 9789127439412
175 kr
Köp direkt via din återförsäljare
Intensivträning ma åk 1-3 Räknesätten + och - Lhl
Häftad 40 sidor. 2014-09-29. ISBN 9789127439313
175 kr
Köp direkt via din återförsäljare
Intensivträning ma åk 1-3 Talen 11-19 Lhl
Häftad 40 sidor. 2015-01-27. ISBN 9789127439399
175 kr
Köp direkt via din återförsäljare
Intensivträning ma åk 1-3 Räknesätten + och - Elevhäfte
Häftad 32 sidor. 2014-10-10. ISBN 9789127439337
70 kr
Köp direkt via din återförsäljare
Intensivträning ma åk 1-3 Räknemetoder vid övergångar Elevhäfte
Häftad 32 sidor. 2016-10-18. ISBN 9789127439375
70 kr
Köp direkt via din återförsäljare
Intensivträning ma åk 1-3 Alla räknesätten Lhl
Häftad 40 sidor. 2017-04-24. ISBN 9789127439405
175 kr
Köp direkt via din återförsäljare
Intensivträning ma åk 1-3 Taluppfattning 1-100 Elevhäfte
Häftad 32 sidor. 2015-02-24. ISBN 9789127439320
70 kr
Köp direkt via din återförsäljare
Intensivträning ma åk 1-3 Alla räknesätten Elevhäfte
Häftad 32 sidor. 2017-04-24. ISBN 9789127439382
70 kr
Köp direkt via din återförsäljare
Intensivträning ma åk 1-3 Talkamrater 1-10 Elevhäfte
Häftad 32 sidor. 2014-07-18. ISBN 9789127438309
70 kr
Köp direkt via din återförsäljare
Intensivträning ma åk 1-3 Talkamrater 1-10 Lhl
Häftad 40 sidor. 2014-07-18. ISBN 9789127438347
175 kr
Köp direkt via din återförsäljare
Intensivträning ma åk 1-3 Räknemetoder utan övergångar Lhl
Häftad 40 sidor. 2014-07-18. ISBN 9789127438361
175 kr
Köp direkt via din återförsäljare
Intensivträning ma åk 1-3 Räknemetoder utan övergångar Elevhäfte
Häftad 32 sidor. 2014-07-18. ISBN 9789127438323
70 kr
Köp direkt via din återförsäljare

Kostnadsfritt extramaterial

Intensivträning i matematik

Visa alla produkter (14 st)

Om Intensivträning i matematik

Intensivträning i matematik innebär att en elev får en-till-en-undervisning utöver undervisningen i klassen under en begränsad tid, 20-30 min per dag, 4-5 dagar/vecka. Varje träningstillfälle har ett eget uppslag i elevhäftet och där finns även aktiviteter som eleven ska göra tillsammans med en vuxen hemma eller med läxhjälp i skolan.

Till varje elevhäfte finns en handledning med aktiviteter, uppgifter och utmanande frågor. Handledningen har en tydlig arbetsgång som man kan följa vid varje träningstillfälle. Arbetsgången ger eleven möjlighet att använda språket, generalisera och utveckla inre bilder som ett stöd för det abstrakta tänkandet.

Handledning

Till varje elevhäfte finns en handledning med aktiviteter, uppgifter och utmanande frågor I handledningen finns konkret beskrivet hur undervisningen ska läggas upp. Läs och genomför varje moment steg för steg för lyckat resultat:

1. Lärandemål
Varje avsnitt inleds med lärandemål och en beskrivning av vad du behöver för material till avsnittet

2. Genomgång
Steg för steg får du veta vad su ska säga, göra och fråga innan eleven ska göra uppgifterna i höftet. Genomgången innebär ofta att eleven först får möta och samtala utifrån konkret material, för att sedan övergå till bilder. 

3. Uppgifter
Till alla uppgifter som finns i elevhäftet finns stöd i handeleningen.

4. Förbered hemuppgifterna
Innan eleven tar hem läxan förbereder ni den gemensamt i skolan. 

Elevhäfte

Varje träningstillfälle är ett uppslag i elevens häfte, dör en sida är för arbete i skolan och en sida för arbete hemma. Om eleven har möjlighet finns det extra föridhetsträning på webben att fortsätta med.

Längst ner på sidan finns alltid lärandemålen beskrivna. Där finns också utrymme för den som hjälper till med läxan att skriva en kommentar.