Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Eldorado, matte åk 3

Ett basläromedel  i matematik som ger eleverna ett riktigt mattelyft genom att grundlägga en god matematisk förståelse och göra matematiken rolig och spännande!

Läs mer...
Eldorado matte 3A Grundbok, andra upplagan Eldorado matte 3A Grundbok, andra upplagan
Eldorado matte 3A Grundbok, andra upplagan
Statsbidrag Läromedel

Eldorado matte 3A Grundbok, andra upplagan

ISBN 9789127438088
Utkom 19 juli 2016
ISBN
9789127438088
Typ
Inbunden
Sidantal
152
Du har nått den maximala köpsumman.
Eldorado matte 3A Grundbok Fokus, andra upplagan Eldorado matte 3A Grundbok Fokus, andra upplagan
Eldorado matte 3A Grundbok Fokus, andra upplagan
Statsbidrag Läromedel

Eldorado matte 3A Grundbok Fokus, andra upplagan

ISBN 9789127451513
Utkom 14 maj 2018
ISBN
9789127451513
Typ
Häftad
Sidantal
152
Du har nått den maximala köpsumman.
Eldorado matte 3A Lärarbok, andra upplagan Eldorado matte 3A Lärarbok, andra upplagan
Eldorado matte 3A Lärarbok, andra upplagan
Statsbidrag Läromedel

Eldorado matte 3A Lärarbok, andra upplagan

ISBN 9789127438156
Utkom 10 augusti 2016
ISBN
9789127438156
Typ
Specialbindning
Sidantal
200
Du har nått den maximala köpsumman.
Eldorado matte 3A Lärarwebb 12 mån Eldorado matte 3A Lärarwebb 12 mån
Eldorado matte 3A Lärarwebb 12 mån
Onlineprodukt
Statsbidrag Läromedel

Eldorado matte 3A Lärarwebb 12 mån

ISBN 9789127446274
Uppdateras löpande
ISBN
9789127446274
Licenstid
365 dagar
Typ
Onlineprodukt
Sidantal
152
Du har nått den maximala köpsumman.
Eldorado matte 3A Bonusbok, andra upplagan Eldorado matte 3A Bonusbok, andra upplagan
Eldorado matte 3A Bonusbok, andra upplagan
Statsbidrag Läromedel

Eldorado matte 3A Bonusbok, andra upplagan

ISBN 9789127444300
Utkom 21 juli 2016
ISBN
9789127444300
Typ
Inbunden
Sidantal
56
Du har nått den maximala köpsumman.
Eldorado matte 3A Läxbok, andra upplagan (5-pack) Eldorado matte 3A Läxbok, andra upplagan (5-pack)
Eldorado matte 3A Läxbok, andra upplagan (5-pack)
Statsbidrag Läromedel

Eldorado matte 3A Läxbok, andra upplagan (5-pack)

ISBN 9789127442771
Utkom 12 juli 2016
ISBN
9789127442771
Typ
Inbunden
Sidantal
32
Du har nått den maximala köpsumman.
Eldorado matte 3A Extra färdighetsträning kopieringsunderlag Eldorado matte 3A Extra färdighetsträning kopieringsunderlag
Eldorado matte 3A Extra färdighetsträning kopieringsunderlag
Statsbidrag Läromedel

Eldorado matte 3A Extra färdighetsträning kopieringsunderlag

ISBN 9789127444423
Utkom 4 juli 2016
ISBN
9789127444423
Typ
Inbunden
Sidantal
56
Du har nått den maximala köpsumman.
Eldorado matte 3A Facit, andra upplagan Eldorado matte 3A Facit, andra upplagan
Eldorado matte 3A Facit, andra upplagan
Statsbidrag Läromedel

Eldorado matte 3A Facit, andra upplagan

ISBN 9789127444379
Utkom 7 september 2016
ISBN
9789127444379
Typ
Häftad
Sidantal
56
Du har nått den maximala köpsumman.
Eldorado matte 3B Grundbok, andra upplagan Eldorado matte 3B Grundbok, andra upplagan
Eldorado matte 3B Grundbok, andra upplagan
Statsbidrag Läromedel

Eldorado matte 3B Grundbok, andra upplagan

ISBN 9789127438095
Utkom 12 december 2016
ISBN
9789127438095
Typ
Inbunden
Sidantal
152
Du har nått den maximala köpsumman.
Eldorado matte 3B Grundbok Fokus, andra upplagan Eldorado matte 3B Grundbok Fokus, andra upplagan
Eldorado matte 3B Grundbok Fokus, andra upplagan
Statsbidrag Läromedel

Eldorado matte 3B Grundbok Fokus, andra upplagan

ISBN 9789127451520
Utkom 10 augusti 2018
ISBN
9789127451520
Typ
Häftad
Sidantal
160
Du har nått den maximala köpsumman.
Eldorado matte 3B Lärarbok, andra upplagan Eldorado matte 3B Lärarbok, andra upplagan
Eldorado matte 3B Lärarbok, andra upplagan
Statsbidrag Läromedel

Eldorado matte 3B Lärarbok, andra upplagan

ISBN 9789127438163
Utkom 10 januari 2017
ISBN
9789127438163
Typ
Specialbindning
Sidantal
200
Du har nått den maximala köpsumman.
Eldorado matte 3B Lärarwebb 12 mån Eldorado matte 3B Lärarwebb 12 mån
Eldorado matte 3B Lärarwebb 12 mån
Onlineprodukt
Statsbidrag Läromedel

Eldorado matte 3B Lärarwebb 12 mån

ISBN 9789127446267
Uppdateras löpande
ISBN
9789127446267
Licenstid
365 dagar
Typ
Onlineprodukt
Sidantal
152
Du har nått den maximala köpsumman.
Eldorado matte 3B Bonusbok, andra upplagan Eldorado matte 3B Bonusbok, andra upplagan
Eldorado matte 3B Bonusbok, andra upplagan
Statsbidrag Läromedel

Eldorado matte 3B Bonusbok, andra upplagan

ISBN 9789127444317
Utkom 9 januari 2017
ISBN
9789127444317
Typ
Inbunden
Sidantal
56
Du har nått den maximala köpsumman.
Eldorado matte 3B Läxbok, andra upplagan (5-pack) Eldorado matte 3B Läxbok, andra upplagan (5-pack)
Eldorado matte 3B Läxbok, andra upplagan (5-pack)
Statsbidrag Läromedel

Eldorado matte 3B Läxbok, andra upplagan (5-pack)

ISBN 9789127442788
Utkom 16 november 2016
ISBN
9789127442788
Typ
Inbunden
Sidantal
32
Du har nått den maximala köpsumman.
Eldorado matte 3B Extra färdighetsträning kopieringsunderlag Eldorado matte 3B Extra färdighetsträning kopieringsunderlag
Eldorado matte 3B Extra färdighetsträning kopieringsunderlag
Statsbidrag Läromedel

Eldorado matte 3B Extra färdighetsträning kopieringsunderlag

ISBN 9789127444430
Utkom 9 januari 2017
ISBN
9789127444430
Typ
Inbunden
Sidantal
56
Du har nått den maximala köpsumman.
Eldorado matte 3B Facit, andra upplagan Eldorado matte 3B Facit, andra upplagan
Eldorado matte 3B Facit, andra upplagan
Statsbidrag Läromedel

Eldorado matte 3B Facit, andra upplagan

ISBN 9789127444386
Utkom 25 januari 2017
ISBN
9789127444386
Typ
Inbunden
Sidantal
56
Du har nått den maximala köpsumman.
Titeln ingår i serien Eldorado

Andra intressanta titlar

Ett läsår med Eldorado är ett läsår med roliga och spännande utmaningar. Elever får möjlighet att lära och befästa med hjälp av undervisning och träning på egen hand. De får genom ett undersökande arbetssätt möta matematikens fantastiska värld! 

Undervisa med Eldorado

I Lärarboken finns allt du behöver för din undervisning – stöd för planering och förslag på hur du genomför och följer upp varje lektion.

Hjälp att planera

Varje kapitel är indelat i matematiska områden. Som inledning till varje nytt område finns en beskrivning av matematiken för att du som lärare ska ha ett kvalitativt stöd för din planering av innehållet. Under tydliga rubriker finns:

* Centralt innehåll och kommentarmaterialets förtydligande
* Kunskapskrav i åk 3 och förmågor
* Forskning och beprövad erfarenhet
* Mål för området
* Förkunskaper och fördiagnos
* Svårigheter och missuppfattningar

Pedagogisk handledning

För varje sida i grundboken finns en handledningstext i lärarboken, som hjälper dig i den dagliga undervisningen. Du får förslag på hur du kan inleda och avsluta lektioner, vilka begrepp som är viktiga att lyfta fram, och hur ni kan arbeta vidare inom varje område. Det finns även förslag på hur du kan anpassa undervisningen till grundbokens träningssidor genom att förenkla eller göra uppgifter mer utmanande. Du får också veta vad du bör observera medan eleverna jobbar med uppgifterna i boken.

Fortbildande inledning

I varje lärarbok finns en matig innehållsrik inledning där du kan läsa om författarnas tankar kring undervisning och lärande. Där presenterar de också matematiken med hjälp av exempel på olika innehåll och hur det knyter an till tidigare kunskaper och vad det ska leda till.

Stor mängd kopieringsunderlag 

I lärarböckerna finns en mängd kopieringsunderlag som kompletterar innehållet i grundböckerna, till exempel:

* Mattelappar (minidiagnoser)
* Färdighetsträning
* Spelplaner
* Uppgiftskort
* Gemensam problemlösning 

Eldorado för eleven

Med Eldorado blir matematiken rolig och spännande. Eleverna får undersöka tillsammans och lära sig av varandra innan det är dags för egen färdighetsträning.

Grundbok

Böckerna är strukturerade så att eleverna kan hållas samlade och arbeta med samma område. Det finns sex kapitel i varje grundbok och varje kapitel består av 2–4 matematiska områden. Varje område inleds med ett gemensamt arbete på sidan Undersök, och följs av ett antal Träningssidor som eleven jobbar med för att befästa kunskap.

* Utvärdering och repitition

I slutet av varje kapitel finns en utvärdering för att eleverna ska bli medvetna om sitt eget lärande och reflektera över vad de kan. Där finns också en repitition för att hålla tidigare inlärda kunskaper aktuella.

* Kul med matte

Uppslaget Kul med matte har fokus på problemlösning. Låt eleverna tänka själva en stund innan de får arbeta i par och diskutera sina lösningsförslag gemensamt. Passa på att reda ut missuppfattningar och lyfta smarta strategier.

* Undersök

Sidan Undersök inleder varje nytt område. Här är fokus på undervisning och att upptäcka tillsammans. Efter din introduktion av Undersök-sidan får eleverna laborera, jämföra och diskutera. De dokumenterar sitt arbete på sidan i boken. Till sist får eleverna redovisa muntligt och ni sammanfattar arbetet tillsammans.

* Träningssidor

Efter Undersök arbetar eleverna vidare på egen hand med aktuellt område på träningssidorna i grundboken. Passa då på att observera elevernas arbete! 

Grundbok Fokus

En ny grundbok med fokus på det viktigaste! Grundbok Fokus har ett tydligt och enkelt och upplägg med färre uppgiftstyper, fler bilder som stödjer innehållet och exempel som vägleder.

Med hjälp av lärarboken kan du ha samma undervisning, men välja den grundbok som passar dig och dina elever bäst.

Bonusboken

För elever som behöver mer utmaningar finns uppgifter till varje kapitel i bonusboken. På slutet finns även sidor som eleverna kan arbeta med oavsett var i grundboken de befinner sig.

Läxbok

Läxan är ett tillfälle att öva, befästa och sätta ord på sina kunskaper. Uppgiftstyperna är desamma som eleverna har mött i grundboken och nedtill på varje sida finns information till den som hjälper till med läxan. 

Extra färdighetsträning

Detta kopieringsunderlag är kopplat till sidor i grund­boken där eleverna kan behöva mer färdighets­träning för att befästa sina kunskaper. 

Grundbok 3B

Grundbok 3B skiljer sig lite från övriga grundböcker. Efter bokens tre första kapitel följer en repetitionsdel, med uppgifter som är strukturerade efter kursplanens områden. Uppgifterna behöver inte göras i någon speciell ordning, du bestämmer vilka områden dina elever behöver arbeta med.

Varje område är indelat i delområden som börjar med en sida att göra i par, och följa upp tillsammans i klassen. Sedan följer uppgifter att arbeta med på egen hand. Till varje delområde finns en diagnos.

Digitalt

Lärarwebb

Visa grundboken på storbild och undervisa med interaktiva funktioner. På varje ställe i boken där du kan vara hjälpt av konkret ­material finns digitala verktyg till din hjälp.

Kostnadsfritt extramaterial till dina tryckta läromedel

Till Eldorado åk 3 finns nyttiga och praktiska (kostnadsfria) komplement under Extramaterial som du når via Mina sidor. Det är gratis och enkelt att öppna ett konto om du inte redan har ett. 

Öva mer

För eleverna finns kostnadsfria webbövningar med digital färdighetsträning kopplad till olika sidor i grundboken.

Programmering 2018

Så kompletterar vi Eldorado för åk 1-3 med programmering:

Eldorado kompletteras med elevuppgifter och lärarstöd relaterat till programmering. Detta material kommer att läggas till som en bilaga på Mina sidor till att börja med, och vi lägger in uppgifter och text i handledningarna vid framtida tilltryck.

Hur kommer läromedlet möta Skolverkets krav för undervisning i programmering?

Det kommer att finnas uppgifter som tar upp det centrala innehållet från kursplanen. Uppgifter där eleverna får konstruera, beskriva och följa stegvisa instruktioner som grund för programmering samt uppgifter där eleverna får använda symboler vid stegvisa instruktioner. 

Ett läsår med Eldorado är ett läsår med roliga och spännande utmaningar. Elever får möjlighet att lära och befästa med hjälp av undervisning och träning på egen hand. De får genom ett undersökande arbetssätt möta matematikens fantastiska värld! 

Undervisa med Eldorado

I Lärarboken finns allt du behöver för din undervisning – stöd för planering och förslag på hur du genomför och följer upp varje lektion.

Hjälp att planera

Varje kapitel är indelat i matematiska områden. Som inledning till varje nytt område finns en beskrivning av matematiken för att du som lärare ska ha ett kvalitativt stöd för din planering av innehållet. Under tydliga rubriker finns:

* Centralt innehåll och kommentarmaterialets förtydligande
* Kunskapskrav i åk 3 och förmågor
* Forskning och beprövad erfarenhet
* Mål för området
* Förkunskaper och fördiagnos
* Svårigheter och missuppfattningar

Pedagogisk handledning

För varje sida i grundboken finns en handledningstext i lärarboken, som hjälper dig i den dagliga undervisningen. Du får förslag på hur du kan inleda och avsluta lektioner, vilka begrepp som är viktiga att lyfta fram, och hur ni kan arbeta vidare inom varje område. Det finns även förslag på hur du kan anpassa undervisningen till grundbokens träningssidor genom att förenkla eller göra uppgifter mer utmanande. Du får också veta vad du bör observera medan eleverna jobbar med uppgifterna i boken.

Fortbildande inledning

I varje lärarbok finns en matig innehållsrik inledning där du kan läsa om författarnas tankar kring undervisning och lärande. Där presenterar de också matematiken med hjälp av exempel på olika innehåll och hur det knyter an till tidigare kunskaper och vad det ska leda till.

Stor mängd kopieringsunderlag 

I lärarböckerna finns en mängd kopieringsunderlag som kompletterar innehållet i grundböckerna, till exempel:

* Mattelappar (minidiagnoser)
* Färdighetsträning
* Spelplaner
* Uppgiftskort
* Gemensam problemlösning 

Eldorado för eleven

Med Eldorado blir matematiken rolig och spännande. Eleverna får undersöka tillsammans och lära sig av varandra innan det är dags för egen färdighetsträning.

Grundbok

Böckerna är strukturerade så att eleverna kan hållas samlade och arbeta med samma område. Det finns sex kapitel i varje grundbok och varje kapitel består av 2–4 matematiska områden. Varje område inleds med ett gemensamt arbete på sidan Undersök, och följs av ett antal Träningssidor som eleven jobbar med för att befästa kunskap.

* Utvärdering och repitition

I slutet av varje kapitel finns en utvärdering för att eleverna ska bli medvetna om sitt eget lärande och reflektera över vad de kan. Där finns också en repitition för att hålla tidigare inlärda kunskaper aktuella.

* Kul med matte

Uppslaget Kul med matte har fokus på problemlösning. Låt eleverna tänka själva en stund innan de får arbeta i par och diskutera sina lösningsförslag gemensamt. Passa på att reda ut missuppfattningar och lyfta smarta strategier.

* Undersök

Sidan Undersök inleder varje nytt område. Här är fokus på undervisning och att upptäcka tillsammans. Efter din introduktion av Undersök-sidan får eleverna laborera, jämföra och diskutera. De dokumenterar sitt arbete på sidan i boken. Till sist får eleverna redovisa muntligt och ni sammanfattar arbetet tillsammans.

* Träningssidor

Efter Undersök arbetar eleverna vidare på egen hand med aktuellt område på träningssidorna i grundboken. Passa då på att observera elevernas arbete! 

Grundbok Fokus

En ny grundbok med fokus på det viktigaste! Grundbok Fokus har ett tydligt och enkelt och upplägg med färre uppgiftstyper, fler bilder som stödjer innehållet och exempel som vägleder.

Med hjälp av lärarboken kan du ha samma undervisning, men välja den grundbok som passar dig och dina elever bäst.

Bonusboken

För elever som behöver mer utmaningar finns uppgifter till varje kapitel i bonusboken. På slutet finns även sidor som eleverna kan arbeta med oavsett var i grundboken de befinner sig.

Läxbok

Läxan är ett tillfälle att öva, befästa och sätta ord på sina kunskaper. Uppgiftstyperna är desamma som eleverna har mött i grundboken och nedtill på varje sida finns information till den som hjälper till med läxan. 

Extra färdighetsträning

Detta kopieringsunderlag är kopplat till sidor i grund­boken där eleverna kan behöva mer färdighets­träning för att befästa sina kunskaper. 

Grundbok 3B

Grundbok 3B skiljer sig lite från övriga grundböcker. Efter bokens tre första kapitel följer en repetitionsdel, med uppgifter som är strukturerade efter kursplanens områden. Uppgifterna behöver inte göras i någon speciell ordning, du bestämmer vilka områden dina elever behöver arbeta med.

Varje område är indelat i delområden som börjar med en sida att göra i par, och följa upp tillsammans i klassen. Sedan följer uppgifter att arbeta med på egen hand. Till varje delområde finns en diagnos.

Digitalt

Lärarwebb

Visa grundboken på storbild och undervisa med interaktiva funktioner. På varje ställe i boken där du kan vara hjälpt av konkret ­material finns digitala verktyg till din hjälp.

Kostnadsfritt extramaterial till dina tryckta läromedel

Till Eldorado åk 3 finns nyttiga och praktiska (kostnadsfria) komplement under Extramaterial som du når via Mina sidor. Det är gratis och enkelt att öppna ett konto om du inte redan har ett. 

Öva mer

För eleverna finns kostnadsfria webbövningar med digital färdighetsträning kopplad till olika sidor i grundboken.

Programmering 2018

Så kompletterar vi Eldorado för åk 1-3 med programmering:

Eldorado kompletteras med elevuppgifter och lärarstöd relaterat till programmering. Detta material kommer att läggas till som en bilaga på Mina sidor till att börja med, och vi lägger in uppgifter och text i handledningarna vid framtida tilltryck.

Hur kommer läromedlet möta Skolverkets krav för undervisning i programmering?

Det kommer att finnas uppgifter som tar upp det centrala innehållet från kursplanen. Uppgifter där eleverna får konstruera, beskriva och följa stegvisa instruktioner som grund för programmering samt uppgifter där eleverna får använda symboler vid stegvisa instruktioner. 

Eldorado matte åk 1

Ett basläromedel  i matematik som ger eleverna ett riktigt mattelyft genom att grundlägga en god matematisk förståelse och göra matematiken rolig och spännande!

Läs mer

Eldorado, matte åk 2

Ett basläromedel  i matematik som ger eleverna ett riktigt mattelyft genom att grundlägga en god matematisk förståelse och göra matematiken rolig och spännande! 

Läs mer