CodeMonkey

Digital lärresurs Matematik Programmering Teknik
1-3 4-6 7-9 Förberedelseklass Språkintro

Med CodeMonkey lär sig eleverna på ett enkelt och lustfyllt sätt de viktigaste grunderna i programmering. Samtidigt utvecklas kunskaper i problemlösning, planering och matematisk tänkande. Alla kan lära ut programmering med CodeMonkey. Lärarhandledning med detaljerade lektionsplaneringar ingår i licensen. Inga förkunskaper behövs!

Digitala läromedel

CodeMonkey (1 st) CodeMonkey (1 st)
CodeMonkey (1 st)
Utgiven: 2016-04-29
ISBN 9789127447042
Onlineprodukt
125 kr

Alla kan lära ut programmering med CodeMonkey!

CodeMonkey är ett lärverktyg där eleverna lär sig grunderna i programmering. Eleverna tar sig igenom uppgifter och utmaningar i en pedagogisk spelmiljö med animationer och roliga karaktärer. Programmeringsspråket i CodeMonkey
heter CoffeeScript och används framför allt för att utveckla appar och webbsidor.

Eleverna utvecklar kunskaper i problemlösning, planering och matematiskt tänkande. Med CodeMonkey kommer de att lära sig begrepp som argument, objekt, loopar, variabler, arrayer, funktioner och relationer.

I CodeMonkey ska eleverna ta sig igenom en bana med över 200 uppgifter och utmaningar. Uppgifterna går ut på att hjälpa CodeMonkey-apan att fånga bananer, genom att med programmering styra den rätt. Till sin hjälp får de personliga instruktioner och ledtrådar, anpassade efter nivå och inlärningsstil. Eleverna får sedan applicera sina kunskaper genom att själva skapa uppgifter och dela med andra.

De första uppgifterna är på nybörjarnivå och de sista uppgifterna är på en så avancerad nivå att eleverna kan utveckla egna spel. Inga förkunskaper behövs men eleverna bör ha knäckt läskoden.

Lektionsupplägg och en gedigen lärarhandledning ingår

Läraren behöver inga förkunskaper i programmering – produkten tillhandahåller en gedigen lärarhandledning med detaljerade lektionsplaneringar för de 200 uppgifterna. Läraren har också tillgång till en översikt där elevernas resultat och progression visas.

Prova på de första 30 uppgifterna gratis här!

Så här fungerar CodeMonkey

Fånga bananer med CodeMonkey

CodeMonkey lär ut grunderna i programmering med ett riktigt, textbaserat programmeringsspråk. CoffeeScript används av programmerare framför allt för att utveckla webbapplikationer. 

Spelet går ut på att ge instruktioner till en apa så att den fångar bananer. Belöningen i spelet gör att det både blir motiverande och roligt. 

Eleverna lär sig begrepp som argumentobjektloopvariabelarray och funktion och utvecklar samtidigt kunskaper i problemlösning, stegvisa instruktioner och förståelsen för hur datorer styrs.  

Lärarhandledning

Lärarhandledningen som ingår i licensen innehåller 40 detaljerade lektionsplaneringar för uppgifterna i programmet. Den går även att skriva ut. Varje lektion innehåller tre delar: 1) Introduktion 2) Nu kör vi! och 3) Avslutning.

I introduktionen ges förslag på förberedande arbete i klassrummet såsom gemensamma genomgångar och introduktion av nya begrepp och termer. I Nu kör vi! finns steg-för-steg-instruktioner för att ta sig igenom uppgifterna tillsammans med eleverna. I avslutningsdelen ges förslag på hur ni kan diskutera och reflektera över det eleverna just lärt sig.

Lärarhandledningen innehåller också referenser till figurer och kod i CodeMonkey.

Prisbelönt lärresurs

CodeMonkey har vunnit flera fina priser som Credit Suisse Hi-Tech forum 2015 och Milken-Penn GSE EBPC 2015. Programmet var också finalist i SXSWedu 2015 och Ed Tech Europe 2015.

Övrig info

* CodeMonkey är ett webbaserat digitalt läromedel med 200 uppgifter, samt en lärarhandledning med 32 lektionsplaneringar
* Språk: svenska och engelska
* Målgrupp: passar för barn, vuxna och apor från 9 år och uppåt

Programmering – Vi har stödet du behöver | Åk 1–Gy

I detta inspelade webbinarium går vi igenom hur du kan undervisa i programmering med hjälp av Natur & Kulturs läromedel. (För åk 1–9)

Se det inspelade webbinariet (ca 25 min)

Programmering med CodeMonkey | Åk 3–9

I detta inspelade webbinarium från den 20 juni 2018 får du en introduktion till hur du kan arbeta med programmering i undervisningen med hjälp av CodeMonkey. 

Se det inspelade webbinariet (ca 30 min)