Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Aktivitetskort i förskolan Matematik

Aktivitetskort med matematikaktiviteter som är tydligt kopplade till förskolans läroplan.

Läs mer...
Aktivitetskort i förskolan Matematik Aktivitetskort i förskolan Matematik
Aktivitetskort i förskolan Matematik
Övrigt

Aktivitetskort i förskolan Matematik

ISBN 9789127429437
Utkom 25 mars 2013
ISBN
9789127429437
Typ
Övrigt
Sidantal
50
Du har nått den maximala köpsumman.

Andra intressanta titlar

Om Aktivitetskort i förskolan Matematik

Aktivitetskorten kan användas som en del i den planerade verksamheten med ett genomtänkt matematiskt innehåll. De kan också användas till spontana aktiviteter, du ska kunna rycka ett kort och göra en aktivitet, och veta att det du gör har ett mål som är förankrat i läroplanen.

Korten leveras i en låda, sorterade efter de matematiska områdena Mängder och tal, Mätning, Rum och läge samt Former och mönster. Varje område inleds med ett flikkort som har en innehållsförteckning över korten och en lista med begrepp som hör till området. 

På ena sidan av kortet finns en berättelse till eleverna som kan användas som introduktion och instruktion till aktiviteten. På andra sidan finns information till dig som pedagog med aktivitetens övergripande mål samt tydliga instruktioner för hur aktiviteten ska genomföras gällande både metod och material. 

Aktivitetskorten kan användas som en del i den planerade verksamheten med ett genomtänkt matematiskt innehåll. De kan också användas till spontana aktiviteter, du ska kunna rycka ett kort och göra en aktivitet, och veta att det du gör har ett mål som är förankrat i läroplanen.

Korten leveras i en låda, sorterade efter de matematiska områdena Mängder och tal, Mätning, Rum och läge samt Former och mönster. Varje område inleds med ett flikkort som har en innehållsförteckning över korten och en lista med begrepp som hör till området. 

På ena sidan av kortet finns en berättelse till eleverna som kan användas som introduktion och instruktion till aktiviteten. På andra sidan finns information till dig som pedagog med aktivitetens övergripande mål samt tydliga instruktioner för hur aktiviteten ska genomföras gällande både metod och material. 

 


 


Aktivitetskort i förskolan Naturvetenskap

Aktivitetskort med aktiviteter inom naturvetenskap som är tydligt kopplade till förskolans läroplan.

Läs mer

Aktivitetskort i förskolan – samspel och empati

Aktivitetskort med aktiviteter inom samspel och empati som är tydligt kopplade till förskolans läroplan.

Läs mer

Aktivitetskort i förskolan Språk

Aktivitetskort med språkövningar som är tydligt kopplade till förskolans läroplan.

Läs mer

Aktivitetskort i förskolan Teknik

Aktivitetskort med teknikaktiviteter och experiment som är tydligt kopplade till förskolans läroplan.

Läs mer