Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

ABC-klubben åk 1, Den magiska kulan

Den magiska kulan

ABC-klubben är ett läromedel i svenska för FK–åk 3. Läromedlet bygger på vetenskaplig grund, har tydlig progression och ger stora möjligheter till individualisering. 

Läs mer...
ABC-klubben åk 1 Den magiska kulan Läsebok A ABC-klubben åk 1 Den magiska kulan Läsebok A
ABC-klubben åk 1 Den magiska kulan Läsebok A
Statsbidrag Läromedel

ABC-klubben åk 1 Den magiska kulan Läsebok A

Utkom 2 mars 2011

ISBN
9789127419834
Typ
Häftad
Sidantal
112
Du har nått den maximala köpsumman.
ABC-klubben åk 1 Den magiska kulan Läsebok B ABC-klubben åk 1 Den magiska kulan Läsebok B
ABC-klubben åk 1 Den magiska kulan Läsebok B

ABC-klubben åk 1 Den magiska kulan Läsebok B

Utkom 2 mars 2011

ISBN
9789127419841
Typ
Häftad
Sidantal
112
Du har nått den maximala köpsumman.
ABC-klubben åk 1 Den magiska kulan Läsebok C ABC-klubben åk 1 Den magiska kulan Läsebok C
ABC-klubben åk 1 Den magiska kulan Läsebok C
Statsbidrag Läromedel

ABC-klubben åk 1 Den magiska kulan Läsebok C

Utkom 9 mars 2011

ISBN
9789127419858
Typ
Häftad
Sidantal
112
Du har nått den maximala köpsumman.
ABC-klubben åk 1 Läsebok A-C Digital ABC-klubben åk 1 Läsebok A-C Digital
ABC-klubben åk 1 Läsebok A-C Digital
Onlineprodukt
Nyhet

ABC-klubben åk 1 Läsebok A-C Digital

Utkom 18 augusti 2023

ISBN
9789127465190
Licenstid
365 dagar
Typ
Onlineprodukt
Du har nått den maximala köpsumman.
ABC-klubben åk 1 Den magiska kulan Arbetsbok ABC-klubben åk 1 Den magiska kulan Arbetsbok
ABC-klubben åk 1 Den magiska kulan Arbetsbok
Statsbidrag Läromedel

ABC-klubben åk 1 Den magiska kulan Arbetsbok

Utkom 16 mars 2011

ISBN
9789127419865
Typ
Häftad
Sidantal
112
Du har nått den maximala köpsumman.
ABC-klubben åk 1 Den magiska kulan Arbetsbok Fokus ABC-klubben åk 1 Den magiska kulan Arbetsbok Fokus
ABC-klubben åk 1 Den magiska kulan Arbetsbok Fokus
Statsbidrag Läromedel

ABC-klubben åk 1 Den magiska kulan Arbetsbok Fokus

Utkom 11 juni 2021

ISBN
9789127459625
Typ
Häftad
Sidantal
112
Du har nått den maximala köpsumman.
ABC-klubben åk 1 Den magiska kulan Bonusbok (5-pack) ABC-klubben åk 1 Den magiska kulan Bonusbok (5-pack)
ABC-klubben åk 1 Den magiska kulan Bonusbok (5-pack)
Statsbidrag Läromedel

ABC-klubben åk 1 Den magiska kulan Bonusbok (5-pack)

Utkom 1 augusti 2011

ISBN
9789127423381
Typ
Häftad
Sidantal
32
Du har nått den maximala köpsumman.
ABC-klubben åk 1 Den magiska kulan Läxbok (5-pack) ABC-klubben åk 1 Den magiska kulan Läxbok (5-pack)
ABC-klubben åk 1 Den magiska kulan Läxbok (5-pack)
Statsbidrag Läromedel

ABC-klubben åk 1 Den magiska kulan Läxbok (5-pack)

Utkom 4 mars 2011

ISBN
9789127419872
Typ
Häftad
Sidantal
32
Du har nått den maximala köpsumman.
ABC-klubben åk 1 Den magiska kulan Lärarhandledning ABC-klubben åk 1 Den magiska kulan Lärarhandledning
ABC-klubben åk 1 Den magiska kulan Lärarhandledning
Statsbidrag Läromedel

ABC-klubben åk 1 Den magiska kulan Lärarhandledning

Utkom 1 augusti 2011

ISBN
9789127419889
Typ
Specialbindning
Sidantal
194
Du har nått den maximala köpsumman.
ABC-klubben åk1 Kompletterande Lh för språkstöd ABC-klubben åk1 Kompletterande Lh för språkstöd
ABC-klubben åk1 Kompletterande Lh för språkstöd
Statsbidrag Läromedel

Den magiska kulan Kompletterande Lh för språkstöd

Utkom 18 mars 2020

ISBN
9789127457140
Sidantal
240
Du har nått den maximala köpsumman.
ABC-klubben åk 1 Lärarwebb 12 mån ABC-klubben åk 1 Lärarwebb 12 mån
ABC-klubben åk 1 Lärarwebb 12 mån
Onlineprodukt

ABC-klubben åk 1 Lärarwebb 12 mån

Utkom 26 juni 2020

ISBN
9789127458321
Licenstid
365 dagar
Typ
Onlineprodukt
Du har nått den maximala köpsumman.
ABC-klubben åk1 Den magiska kulan Läsebok B Arabiska ABC-klubben åk1 Den magiska kulan Läsebok B Arabiska
ABC-klubben åk1 Den magiska kulan Läsebok B Arabiska
Statsbidrag Läromedel

Den magiska kulan Läsebok B Arabiska

Utkom 24 april 2019

ISBN
9789127455382
Typ
Häftad
Sidantal
112
Du har nått den maximala köpsumman.
ABC-klubben åk 1 Den magiska kulan Läsebok B Kurdiska ABC-klubben åk 1 Den magiska kulan Läsebok B Kurdiska
ABC-klubben åk 1 Den magiska kulan Läsebok B Kurdiska
Statsbidrag Läromedel

ABC-klubben åk 1 Den magiska kulan Läsebok B Kurdiska

Utkom 21 september 2018

ISBN
9789127454712
Typ
Häftad
Sidantal
112
Du har nått den maximala köpsumman.
ABC-klubben åk1 Den magiska kulan Läsebok B Somaliska ABC-klubben åk1 Den magiska kulan Läsebok B Somaliska
ABC-klubben åk1 Den magiska kulan Läsebok B Somaliska
Statsbidrag Läromedel

Den magiska kulan Läsebok B Somaliska

Utkom 25 april 2019

ISBN
9789127455375
Typ
Häftad
Sidantal
112
Du har nått den maximala köpsumman.
Titeln ingår i serien ABC-klubben

Andra intressanta titlar

Om ABC-klubben för åk 1 - Den magiska kulan

I materialet ingår läseböcker i olika nivåer för att ge en sammanhållen läsupplevelse för hela klassen. Det finns arbetsbok i två versioner, bonusbok läxbok och lärarhandledning samt lärarwebb.

I ABC-klubben för åk 1 finns det tre läseböcker Den magiska kulan A, B och C. Alla tre innehåller samma berättelse men på tre olika svårighetsnivåer, vilket ger en sammanhållen läsupplevelse för hela klassen! Berättelsen är skriven av Mats Wänblad, en författare med lång erfarenhet av vad barn fångas av i berättelser.

Det här är den magiska berättelsen!

Läseboken Den magiska kulan handlar om vännerna Asta, Bea och Cesar. Tillsammans äger de en magisk kula som kan göra varje önskning till verklighet. Kulan fick de av en mystisk dam som Asta träffade i ett ödehus. Barnen testar kulan på olika sätt och den visar sig fungera den är verkligen magisk! De fantiserar om allt de kan få.

Men kulan ger dem inte bara lycka den för med sig problem också. När det visar sig att alla behöver kulan samtidigt, stjäl Asta den och barnens vänskap sätts på prov. Plötsligt är både kulan och damen försvunna, just när kulans kraft verkligen behövs för att undvika en katastrof. Vågar barnen ta tag i saken själva, utan kulan?

Läsebok A, B och C

Läseboken Den magiska kulan finns i tre versioner. Böckerna innehåller samma berättelse, men A-boken har inte lika mycket text som B-boken. C-boken har mycket text och inte så många bilder. Den läser läraren högt ur. Alla kapitel börjar och slutar på samma sidor i de olika versionerna. Böckerna finns även digitalt med alla tre versioner i en och samma produkt. I den digitala läseboken finns funktioner som talsyntes med medföljning, möjlighet att ändra typsnitt, läslinjal och andra funktioner.

Ljuda och läs

Ljuda och läs är en läsebok med långsam progression som stöttar eleven i läsinlärningen, och är tänkt att användas parallellt med läseböckerna i ABC-klubben. Fokus är grundläggande avkodning och i varje kapitel presenteras en bokstav samt aktuella ordbilder. Bokstavsordningen är samma ordning som i Den magiska kulan. Boken inleds med ett stöttande uppslag till den vuxne som ska hjälpa eleven. En längre lärarhandledning kan kostnadsfritt laddas ner på ABC-klubbens materialbank.

Arbetsbok

Arbetsboken innehåller varierade läs- och skrivuppgifter till varje bokstav. Här tränar eleven på att höra bokstavsljuden, skriva bokstavsformarna, hitta ordbilder och läsa ord och meningar.

Arbetsbok Fokus

Arbetsbok Fokus passar elever som behöver ett tydligt upplägg med utvalda uppgiftstyper, bilder som stödjer innehållet och vägledande exempel. Arbetsbok och Arbetsbok Fokus är strukturerade så läraren kan undervisa elevgruppen inom samma område.

Lärarhandledning

I lärarhandledningen presenterar professor Ingvar Lundberg den vetenskapliga grunden till metodiken i ABC-klubben. Boken innehåller också en lättanvänd handledning till arbetet med läsebokens texter och uppgifterna i arbetsboken. Sist i lärarhandledningen finns en bildbank, diagnoser och kopieringsunderlag.

Kompletterande lärarhandledning för språkstödjande undervisning

Den språkstödjande lärarhandledningen kompletterar den ordinarie lärarhandledningen till Den magiska kulan åk 1. Den underlättar lärarens arbete med att inkludera nyanlända elever i klassens gemensamma arbete med ABC-klubben.

Till varje kapitel i läseboken finns kopieringsblad med bildordlistor, sekvensbilder med textkort att använda då kapitlet ska återberättas samt ytterligare arbetsblad för det språkstödjande arbetet. I materialet ingår även särskilda läxblad tänkta för den grupp elever som ännu inte har lärt sig läsa.

Lärarwebb

På lärarwebben finns material för dig som lärare att använda vid genomgångar i klassrummet. Bilder och övningar från lärarhandledningen har gjorts interaktiva, så att ni kan laborera och låta alla elever vara delaktiga. I lärarwebben ingår också bildspel* och läsförståelsefrågor till läseboken, digital version av läseböckerna, arbetsbok, arbetsbok fokus, lärarhandledning samt kopieringsunderlag. Kopieringsunderlagen finns också som utskrivbara pdfer. 

* Se exempel här!

Den magiska kulan på flera språk

Läseboken Den magiska kulan B finns översatt till kurdiska (sorani), arabiska och somaliska. Böckerna är tänkta att användas i  modersmålsundervisningen, men kan också skickas hem av klassläraren för att underlätta för föräldrarna vid läsningen av läsläxan.

Bonusbok

Bonusboken ger mer att bita i för de elever som behöver extra utmaningar. Där finns läsförståelsefrågor till texterna i läsebok B och C.

Läxbok

Läxboken gör det lätt för föräldrarna att hjälpa till med lästräningen och där finns skrivuppgifter om innehållet i texten att besvara hemma.

I materialet ingår läseböcker i olika nivåer för att ge en sammanhållen läsupplevelse för hela klassen. Det finns arbetsbok i två versioner, bonusbok läxbok och lärarhandledning samt lärarwebb.

I ABC-klubben för åk 1 finns det tre läseböcker Den magiska kulan A, B och C. Alla tre innehåller samma berättelse men på tre olika svårighetsnivåer, vilket ger en sammanhållen läsupplevelse för hela klassen! Berättelsen är skriven av Mats Wänblad, en författare med lång erfarenhet av vad barn fångas av i berättelser.

Det här är den magiska berättelsen!

Läseboken Den magiska kulan handlar om vännerna Asta, Bea och Cesar. Tillsammans äger de en magisk kula som kan göra varje önskning till verklighet. Kulan fick de av en mystisk dam som Asta träffade i ett ödehus. Barnen testar kulan på olika sätt och den visar sig fungera den är verkligen magisk! De fantiserar om allt de kan få.

Men kulan ger dem inte bara lycka den för med sig problem också. När det visar sig att alla behöver kulan samtidigt, stjäl Asta den och barnens vänskap sätts på prov. Plötsligt är både kulan och damen försvunna, just när kulans kraft verkligen behövs för att undvika en katastrof. Vågar barnen ta tag i saken själva, utan kulan?

Läsebok A, B och C

Läseboken Den magiska kulan finns i tre versioner. Böckerna innehåller samma berättelse, men A-boken har inte lika mycket text som B-boken. C-boken har mycket text och inte så många bilder. Den läser läraren högt ur. Alla kapitel börjar och slutar på samma sidor i de olika versionerna. Böckerna finns även digitalt med alla tre versioner i en och samma produkt. I den digitala läseboken finns funktioner som talsyntes med medföljning, möjlighet att ändra typsnitt, läslinjal och andra funktioner.

Ljuda och läs

Ljuda och läs är en läsebok med långsam progression som stöttar eleven i läsinlärningen, och är tänkt att användas parallellt med läseböckerna i ABC-klubben. Fokus är grundläggande avkodning och i varje kapitel presenteras en bokstav samt aktuella ordbilder. Bokstavsordningen är samma ordning som i Den magiska kulan. Boken inleds med ett stöttande uppslag till den vuxne som ska hjälpa eleven. En längre lärarhandledning kan kostnadsfritt laddas ner på ABC-klubbens materialbank.

Arbetsbok

Arbetsboken innehåller varierade läs- och skrivuppgifter till varje bokstav. Här tränar eleven på att höra bokstavsljuden, skriva bokstavsformarna, hitta ordbilder och läsa ord och meningar.

Arbetsbok Fokus

Arbetsbok Fokus passar elever som behöver ett tydligt upplägg med utvalda uppgiftstyper, bilder som stödjer innehållet och vägledande exempel. Arbetsbok och Arbetsbok Fokus är strukturerade så läraren kan undervisa elevgruppen inom samma område.

Lärarhandledning

I lärarhandledningen presenterar professor Ingvar Lundberg den vetenskapliga grunden till metodiken i ABC-klubben. Boken innehåller också en lättanvänd handledning till arbetet med läsebokens texter och uppgifterna i arbetsboken. Sist i lärarhandledningen finns en bildbank, diagnoser och kopieringsunderlag.

Kompletterande lärarhandledning för språkstödjande undervisning

Den språkstödjande lärarhandledningen kompletterar den ordinarie lärarhandledningen till Den magiska kulan åk 1. Den underlättar lärarens arbete med att inkludera nyanlända elever i klassens gemensamma arbete med ABC-klubben.

Till varje kapitel i läseboken finns kopieringsblad med bildordlistor, sekvensbilder med textkort att använda då kapitlet ska återberättas samt ytterligare arbetsblad för det språkstödjande arbetet. I materialet ingår även särskilda läxblad tänkta för den grupp elever som ännu inte har lärt sig läsa.

Lärarwebb

På lärarwebben finns material för dig som lärare att använda vid genomgångar i klassrummet. Bilder och övningar från lärarhandledningen har gjorts interaktiva, så att ni kan laborera och låta alla elever vara delaktiga. I lärarwebben ingår också bildspel* och läsförståelsefrågor till läseboken, digital version av läseböckerna, arbetsbok, arbetsbok fokus, lärarhandledning samt kopieringsunderlag. Kopieringsunderlagen finns också som utskrivbara pdfer. 

* Se exempel här!

Den magiska kulan på flera språk

Läseboken Den magiska kulan B finns översatt till kurdiska (sorani), arabiska och somaliska. Böckerna är tänkta att användas i  modersmålsundervisningen, men kan också skickas hem av klassläraren för att underlätta för föräldrarna vid läsningen av läsläxan.

Bonusbok

Bonusboken ger mer att bita i för de elever som behöver extra utmaningar. Där finns läsförståelsefrågor till texterna i läsebok B och C.

Läxbok

Läxboken gör det lätt för föräldrarna att hjälpa till med lästräningen och där finns skrivuppgifter om innehållet i texten att besvara hemma.

Kostnadsfritt extramaterial

ABC-klubben fortsätter på webben! I extramaterialet finns webbövningar för eleverna på moment från arbetsböckerna. I ABC-klubbens materialbank finns exempelvis läsbingon, diplom och information om läs- och skrivinlärning för föräldrar.

ABC-klubbens appar

I apparna ABC-klubben 1 och 2 ska barnen hjälpa Asta, Bea och Cesar att samla kulor (åk 1) och diamanter (åk 2). Samtidigt tränas bokstavsljud, ordavkodning och olika språkliga moment. Bilderna och en del av övningarna känner barnen igen från arbetsböckerna för åk 1 resp 2, men apparna passar även de barn som inte känner till ABC-klubben tidigare. Apparna är tänkta att kunna användas i hemmen, men fungerar också bra som kompletterande övningar i skolan. Apparna köper du och laddar ner via App Store. Sök efter ”ABC-klubben”. De finns även att ladda ner som lite-versioner utan kostnad.

ABC-klubbens läggspel finns också som appar.

     

ABC-domino: I ABC-domino tränas särskilt förmågan att läsa kortare ord och para ihop ordet med en bild. Svårighetsgraden kan anpassas genom val av versaler/gemener samt genom möjligheten att få orden utskrivna vid bilderna.
ABC-korsord: I ABC-korsord tränas särskilt förmågan att identifiera ljuden i ord och sätta samman bokstäver till ord. Hur låter bokstavsljudet? Leta i korsordet efter rätt plats för bokstaven. Svårighetsgraden kan anpassas genom val av versaler/gemener samt genom möjligheten att få tips om var bokstaven ska placeras.
ABC-memo: I ABC-memo tränas särskilt förmågan att läsa kortare ord och para ihop ordet med en bild. Svårighetsgraden kan anpassas genom val av versaler/gemener samt genom möjligheten att få orden utskrivna vid bilderna. Man kan också få hjälp genom att smygkika på ett par som vänds upp.
ABC-bingo:
I ABC-bingo tränas särskilt förmågan att identifiera första ljudet i ord och läsa korta ord. Svårighetsgraden kan anpassas genom val av versaler/gemener samt genom möjligheten att få orden utskrivna vid bilderna.

Produktionsstöd till ABC-klubbens appar har erhållits från Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Kostnadsfritt extramaterial

ABC-klubben fortsätter på webben! I extramaterialet finns webbövningar för eleverna på moment från arbetsböckerna. I ABC-klubbens materialbank finns exempelvis läsbingon, diplom och information om läs- och skrivinlärning för föräldrar.

ABC-klubbens appar

I apparna ABC-klubben 1 och 2 ska barnen hjälpa Asta, Bea och Cesar att samla kulor (åk 1) och diamanter (åk 2). Samtidigt tränas bokstavsljud, ordavkodning och olika språkliga moment. Bilderna och en del av övningarna känner barnen igen från arbetsböckerna för åk 1 resp 2, men apparna passar även de barn som inte känner till ABC-klubben tidigare. Apparna är tänkta att kunna användas i hemmen, men fungerar också bra som kompletterande övningar i skolan. Apparna köper du och laddar ner via App Store. Sök efter ”ABC-klubben”. De finns även att ladda ner som lite-versioner utan kostnad.

ABC-klubbens läggspel finns också som appar.

     

ABC-domino: I ABC-domino tränas särskilt förmågan att läsa kortare ord och para ihop ordet med en bild. Svårighetsgraden kan anpassas genom val av versaler/gemener samt genom möjligheten att få orden utskrivna vid bilderna.
ABC-korsord: I ABC-korsord tränas särskilt förmågan att identifiera ljuden i ord och sätta samman bokstäver till ord. Hur låter bokstavsljudet? Leta i korsordet efter rätt plats för bokstaven. Svårighetsgraden kan anpassas genom val av versaler/gemener samt genom möjligheten att få tips om var bokstaven ska placeras.
ABC-memo: I ABC-memo tränas särskilt förmågan att läsa kortare ord och para ihop ordet med en bild. Svårighetsgraden kan anpassas genom val av versaler/gemener samt genom möjligheten att få orden utskrivna vid bilderna. Man kan också få hjälp genom att smygkika på ett par som vänds upp.
ABC-bingo:
I ABC-bingo tränas särskilt förmågan att identifiera första ljudet i ord och läsa korta ord. Svårighetsgraden kan anpassas genom val av versaler/gemener samt genom möjligheten att få orden utskrivna vid bilderna.

Produktionsstöd till ABC-klubbens appar har erhållits från Specialpedagogiska skolmyndigheten.

ABC-klubben Övrigt

Till ABC-klubben finns en mängd övrigt material såsom ABC-klubbens läggspel, läsdagbok, väggalfabet, hängen m.m.

Läs mer

ABC-klubben på Facebook

Välkommen till ABC-klubben på Facebook, ett forum för dig som använder ABC-klubben. Gruppen är en sluten grupp, ansök om att få gå med.

Besök ABC-klubben på Facebook!

ABC-klubben på Instagram

Följ även ABC-klubben på Instagram för att få inspiration, du hittar oss under profilen @abcklubbennok.

Besök ABC-klubben på Instagram!