Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Klara svenskan Åk 3

Av Sara Rådling och Pär Sahlin. Illustrationer av Micaela Favilla och Jimmy Wallin

Klara svenskan är ett gediget komplement till den läslära som dina elever arbetar med för tillfället. Med Klara svenskan får du ett överskådligt material som hjälper dina elever att bli kreativa och självständiga i sin läsning, sitt skrivande och samtalande runt olika texttyper.

Läs mer...
Klara svenskan åk 3 Elevbok Tala, läsa, skriva Klara svenskan åk 3 Elevbok Tala, läsa, skriva
Klara svenskan åk 3 Elevbok Tala, läsa, skriva
Statsbidrag Läromedel

Klara svenskan åk 3 Elevbok Tala, läsa, skriva

ISBN 9789127457690
Utkom 14 april 2022
ISBN
9789127457690
Typ
Häftad
Sidantal
72
Du har nått den maximala köpsumman.
Klara svenskan åk 3 Elevbok Språklära Klara svenskan åk 3 Elevbok Språklära
Klara svenskan åk 3 Elevbok Språklära
Statsbidrag Läromedel

Klara svenskan åk 3 Elevbok Språklära

ISBN 9789127457683
Utkom 14 april 2022
ISBN
9789127457683
Typ
Häftad
Sidantal
56
Du har nått den maximala köpsumman.
Klara svenskan åk 3 Lärarwebb 12 mån Klara svenskan åk 3 Lärarwebb 12 mån
Klara svenskan åk 3 Lärarwebb 12 mån
Onlineprodukt
Statsbidrag Läromedel

Klara svenskan åk 3 Lärarwebb 12 mån

ISBN 9789127461499
Uppdateras löpande
ISBN
9789127461499
Licenstid
365 dagar
Typ
Onlineprodukt
Du har nått den maximala köpsumman.
Klara svenskan åk 3 Lärarhandledning med lärarwebb Klara svenskan åk 3 Lärarhandledning med lärarwebb
Klara svenskan åk 3 Lärarhandledning med lärarwebb
Statsbidrag Läromedel

Klara svenskan åk 3 Lärarhandledning med lärarwebb

ISBN 9789127457676
Utkom 9 augusti 2022
ISBN
9789127457676
Sidantal
288
Du har nått den maximala köpsumman.
Klara svenskan åk 3 Kopieringsunderlag Språklära färdighetsträning Klara svenskan åk 3 Kopieringsunderlag Språklära färdighetsträning
Klara svenskan åk 3 Kopieringsunderlag Språklära färdighetsträning
Statsbidrag Läromedel
Nyhet

Klara svenskan åk 3 Kopieringsunderlag Språklära färdighetsträning

ISBN 9789127463707
Utkom 3 juni 2024
ISBN
9789127463707
Sidantal
74
Du har nått den maximala köpsumman.
Titeln ingår i serien Klara svenskan

Andra intressanta titlar

Om Klara svenskan

Klara svenskan byggs kunskap upp med hjälp av lärar- och kamratstöd i en varsam progression, så kallad scaffolding eller vägledd undervisning. Varje årskurs i Klara svenskan behandlar fyra olika texttyper. Dessa delas upp i momenten tala, läsa och skriva. Texttypens särdrag tydliggörs och eleverna får tillägna sig lämpliga strategier och verktyg för att ta sig an texter i den aktuella texttypen, till exempel planeringsverktyg för det egna skrivandet och strategier för läsförståelse och retorik. Längre texter som eleverna producerar skrivs inte i boken men planeringen inför skrivandet, checklistor och bedömningsmatriser under skrivandet samt utvärdering efter skrivandet samlas i boken. 

Arbetet i Klara svenskan utgår ifrån Cirkelmodellens fyra faser. Du som lärare vägleder och stöttar eleverna genom skrivprocessen. Eleverna ges utrymme att tala, samtala, tänka högt, ställa hypoteser, resonera om och ge återkoppling på sina egna och kamraternas idéer. Allt för att främja formativt lärande och språkutveckling.

Fas 1 – Texttypens innehåll
Du som lärare tar reda på elevernas förkunskaper och tydliggör målen för ämnesområdet. Ni bygger tillsammans upp kunskap om ämnet och ni samtalar om aktuella ord och begrepp.

Fas 2 – Texttypens syfte, struktur och kännetecken
Ni går igen om textens olika delar, form och funktion. I denna fas utvecklar eleverna ett metaspråk. Ett språk om språket.

Fas 3 – Gemensam text
Utifrån elevernas idéer och din vägledning bygger ni upp en gemensam text. Eleverna får syn på processen i arbetet och förbereds inför sitt eget skrivande.

Fas 4 – Individuell text
Elevernas kunskap om texttypen gör att de själva kan planera och skriva en text. Till stöd har de checklistor och matriser med fokus på mål, innehåll och texttypens särdrag.

Lärarhandledning med lärarwebb

Lärarhandledningen är själva hjärtat i Klara svenskan och den omfattar de två elevböckerna. Till handledningen finns det en lärarwebb där lärahandledningen i digitalt format, modelltexter, kopieringsunderlag samt filmer, finns att tillgå via en unik kod i 12 månader. Där efter kan du köpa till lärarwebben med samma innehåll separat.

I lärarhandledningen får du som lärare hjälp med:

 • tydliga lektionsplaneringar och genomgångar till varje uppslag i elevböckerna,

 • kopieringsunderlag som tillhör genomgångarna,

 • stödstrukturer för varje texttyp,

 • modelltexter inom varje texttyp,

 • en bank med ytterligare texter inom varje texttyp samt läsförståelseuppgifter till dessa texter,

 • facit till de båda elevböckerna.

 

Elevboken Tala Läsa Skriva

Boken Tala Läsa Skriva innehåller arbete med fyra olika texttyper:

 • Berättande text (stödstruktur Röda tråden)

 • Beskrivande faktatext (stödstruktur Tankekartan)

 • Poetisk text (stödstruktur Planeringsmallen)

 • Instruerande text (stödstruktur Förklaringskedjan)

 

Elevboken Språklära

Boken Språklära innehåller textexempel, övningar och regler inom områdena:

 • Meningar (meningsbyggnad, olika typer av meningar, skiljetecken, kommatecken, talstreck samt handstilsträning)

 • Stavning (dubbelteckning, ng-ljudet, sj-ljudet, tj-ljudet, stava vanliga ord, stava ord som ibland blir fel samt handstilsträning)

 • Ord (substantiv, verb, adjektiv, sammansatta ord, sortering, synonymer och motsatsord, samt handstilsträning)

 • Språkbruk (samt handstilsträning)

 

Kopieringsunderlag – Extra färdighetsträning (nyhet)

Kopieringsunderlaget innehåller extra övningar för att befästa momenten i Språklära.


Kostnadsfritt extramaterial

För att ge eleverna möjlighet att befästa momenten i Språklära ingår webbaserad färdighetsträning att använda på dator, surfplatta eller mobiltelefon.

Klara svenskan byggs kunskap upp med hjälp av lärar- och kamratstöd i en varsam progression, så kallad scaffolding eller vägledd undervisning. Varje årskurs i Klara svenskan behandlar fyra olika texttyper. Dessa delas upp i momenten tala, läsa och skriva. Texttypens särdrag tydliggörs och eleverna får tillägna sig lämpliga strategier och verktyg för att ta sig an texter i den aktuella texttypen, till exempel planeringsverktyg för det egna skrivandet och strategier för läsförståelse och retorik. Längre texter som eleverna producerar skrivs inte i boken men planeringen inför skrivandet, checklistor och bedömningsmatriser under skrivandet samt utvärdering efter skrivandet samlas i boken. 

Arbetet i Klara svenskan utgår ifrån Cirkelmodellens fyra faser. Du som lärare vägleder och stöttar eleverna genom skrivprocessen. Eleverna ges utrymme att tala, samtala, tänka högt, ställa hypoteser, resonera om och ge återkoppling på sina egna och kamraternas idéer. Allt för att främja formativt lärande och språkutveckling.

Fas 1 – Texttypens innehåll
Du som lärare tar reda på elevernas förkunskaper och tydliggör målen för ämnesområdet. Ni bygger tillsammans upp kunskap om ämnet och ni samtalar om aktuella ord och begrepp.

Fas 2 – Texttypens syfte, struktur och kännetecken
Ni går igen om textens olika delar, form och funktion. I denna fas utvecklar eleverna ett metaspråk. Ett språk om språket.

Fas 3 – Gemensam text
Utifrån elevernas idéer och din vägledning bygger ni upp en gemensam text. Eleverna får syn på processen i arbetet och förbereds inför sitt eget skrivande.

Fas 4 – Individuell text
Elevernas kunskap om texttypen gör att de själva kan planera och skriva en text. Till stöd har de checklistor och matriser med fokus på mål, innehåll och texttypens särdrag.

Lärarhandledning med lärarwebb

Lärarhandledningen är själva hjärtat i Klara svenskan och den omfattar de två elevböckerna. Till handledningen finns det en lärarwebb där lärahandledningen i digitalt format, modelltexter, kopieringsunderlag samt filmer, finns att tillgå via en unik kod i 12 månader. Där efter kan du köpa till lärarwebben med samma innehåll separat.

I lärarhandledningen får du som lärare hjälp med:

 • tydliga lektionsplaneringar och genomgångar till varje uppslag i elevböckerna,

 • kopieringsunderlag som tillhör genomgångarna,

 • stödstrukturer för varje texttyp,

 • modelltexter inom varje texttyp,

 • en bank med ytterligare texter inom varje texttyp samt läsförståelseuppgifter till dessa texter,

 • facit till de båda elevböckerna.

 

Elevboken Tala Läsa Skriva

Boken Tala Läsa Skriva innehåller arbete med fyra olika texttyper:

 • Berättande text (stödstruktur Röda tråden)

 • Beskrivande faktatext (stödstruktur Tankekartan)

 • Poetisk text (stödstruktur Planeringsmallen)

 • Instruerande text (stödstruktur Förklaringskedjan)

 

Elevboken Språklära

Boken Språklära innehåller textexempel, övningar och regler inom områdena:

 • Meningar (meningsbyggnad, olika typer av meningar, skiljetecken, kommatecken, talstreck samt handstilsträning)

 • Stavning (dubbelteckning, ng-ljudet, sj-ljudet, tj-ljudet, stava vanliga ord, stava ord som ibland blir fel samt handstilsträning)

 • Ord (substantiv, verb, adjektiv, sammansatta ord, sortering, synonymer och motsatsord, samt handstilsträning)

 • Språkbruk (samt handstilsträning)

 

Kopieringsunderlag – Extra färdighetsträning (nyhet)

Kopieringsunderlaget innehåller extra övningar för att befästa momenten i Språklära.


Kostnadsfritt extramaterial

För att ge eleverna möjlighet att befästa momenten i Språklära ingår webbaserad färdighetsträning att använda på dator, surfplatta eller mobiltelefon.