Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Wikström, Owe/Att älska livet mer än dess mening POD

Print on demand

Att älska livet mer än dess mening handlar om såväl människans existentiella längtan som hennes successiva upptäckt av en andlig realitet. Det kan inte kallas något annat än tro.

Läs mer...
Wikström, Owe/Att älska livet mer än dess mening POD Wikström, Owe/Att älska livet mer än dess mening POD
Wikström, Owe/Att älska livet mer än dess mening POD

Wikström, Owe/Att älska livet mer än dess mening POD

ISBN 9789127819993
Utkom 6 september 2010
ISBN
9789127819993
Typ
Häftad
Sidantal
180
Du har nått den maximala köpsumman.

Andra intressanta titlar

Hur kan man öva sig i det andliga livet och hur upplever man tron?

Att älska livet mer än dess mening är en personligt hållen reflektionsbok där Owe Wikström ger läsaren ett praktiskt stöd att tillägna sig en andlig livsväg. Boken spänner över sju veckor med en text per dag där varje veckodag är kopplad till ett ord eller en symbol, till exempel Glädjens dag, Det heliga rummets dag, Smärtans dag. Var och en av de sju veckorna behandlar ett särskilt tema som i sin tur hör samman med den inre väg eller den process som de kristna mystikerna talar om – från längtan till aning, från aning till insikt.

Att älska livet mer än dess mening handlar om såväl människans existentiella längtan som hennes successiva upptäckt av en andlig realitet. Det kan inte kallas något annat än tro.

Owe Wikström är professor i religionspsykologi vid Uppsala universitet och har tidigare givit ut flera böcker, bl.a. Långsamhetens lov, Ikonen i fickan och Sonjas godhet.

Hur kan man öva sig i det andliga livet och hur upplever man tron?

Att älska livet mer än dess mening är en personligt hållen reflektionsbok där Owe Wikström ger läsaren ett praktiskt stöd att tillägna sig en andlig livsväg. Boken spänner över sju veckor med en text per dag där varje veckodag är kopplad till ett ord eller en symbol, till exempel Glädjens dag, Det heliga rummets dag, Smärtans dag. Var och en av de sju veckorna behandlar ett särskilt tema som i sin tur hör samman med den inre väg eller den process som de kristna mystikerna talar om – från längtan till aning, från aning till insikt.

Att älska livet mer än dess mening handlar om såväl människans existentiella längtan som hennes successiva upptäckt av en andlig realitet. Det kan inte kallas något annat än tro.

Owe Wikström är professor i religionspsykologi vid Uppsala universitet och har tidigare givit ut flera böcker, bl.a. Långsamhetens lov, Ikonen i fickan och Sonjas godhet.