Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Vårdchefens etiska dilemman

Strategier för bättre praktik

Varje dag möter chefer i vård och omsorg etiska dilemman där liv och mänsklig värdighet står på spel. Klämda mellan olika styrsystem förväntas cheferna hantera motsägelsefulla signaler och intressen. Hur värnar man om både personalens arbetsmiljö och patienternas vårdbehov vid neddragningar? 

Läs mer...
Vårdchefens etiska dilemman Vårdchefens etiska dilemman
Vårdchefens etiska dilemman

Vårdchefens etiska dilemman

ISBN 9789127137097
Utkom 18 augusti 2014
ISBN
9789127137097
Typ
Häftad
Sidantal
170
Du har nått den maximala köpsumman.

Andra intressanta titlar

Varje dag möter chefer i vård och omsorg etiska dilemman där liv och mänsklig värdighet står på spel. Klämda mellan olika styrsystem förväntas cheferna hantera motsägelsefulla signaler och intressen. Hur värnar man om både personalens arbetsmiljö och patienternas vårdbehov vid neddragningar? Hur kommer man fram till vilka patientgrupper som ska prioriteras?

Det behövs en särskild etisk kompetens behövs för att hantera de utmaningar som just vårdchefer möter. Erica Falkenström visar här hur etisk teori kan kopplas till de beslut och frågor som chefer i vården ofta brottas med. Hon beskriver strategier och förhållningssätt som kan bidra till patientsäkerhet och god kvalitet i vården.

Boken riktar sig till chefer på alla nivåer inom hälso- och sjukvården, men passar även på utbildningar inom etik, chefskap och ledarskap i vård och omsorg. Den är också värdefull för politiker, tjänstemän och andra intresserade.

Varje dag möter chefer i vård och omsorg etiska dilemman där liv och mänsklig värdighet står på spel. Klämda mellan olika styrsystem förväntas cheferna hantera motsägelsefulla signaler och intressen. Hur värnar man om både personalens arbetsmiljö och patienternas vårdbehov vid neddragningar? Hur kommer man fram till vilka patientgrupper som ska prioriteras?

Det behövs en särskild etisk kompetens behövs för att hantera de utmaningar som just vårdchefer möter. Erica Falkenström visar här hur etisk teori kan kopplas till de beslut och frågor som chefer i vården ofta brottas med. Hon beskriver strategier och förhållningssätt som kan bidra till patientsäkerhet och god kvalitet i vården.

Boken riktar sig till chefer på alla nivåer inom hälso- och sjukvården, men passar även på utbildningar inom etik, chefskap och ledarskap i vård och omsorg. Den är också värdefull för politiker, tjänstemän och andra intresserade.