Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Tonåringen i välfärdssamhället

Dagens "ungdomsproblem"– missbruk, våld, självmord och ökande generationsklyftor – kan de förstås? Ja, men inte med fragmentariska eller endimensionella förklaringsmodeller.

Läs mer...

Andra intressanta titlar

Dagens "ungdomsproblem"– missbruk, våld, självmord och ökande generationsklyftor – kan de förstås? Ja, men inte med fragmentariska eller endimensionella förklaringsmodeller.

Genom att kombinera ett psykoanalytiskt och kulturteoretiskt perspektiv ger författaren till den här boken grunden till en helhetsbild som visar hur kulturella och djuppsykologiska förhållanden samspelar. Med denna modell som utgångspunkt tar han upp vad det är i samhällets strukturer som underlättar respektive försvårar ungdomars psykologiska utveckling. Flera etablerade sanningar både inom klassisk utvecklingspsykologi och inom modern narcissismteori ifrågasätts.

Boken vänder sig till alla som har att organisera eller ge behandling, rådgivning eller stöd till ungdomar: lärare, psykoterapeuter, socialarbetare, politiker m. fl.

Jan Ramström är överläkare med långvarig erfarenhet inom psykiatri och narkomanvård.

Dagens "ungdomsproblem"– missbruk, våld, självmord och ökande generationsklyftor – kan de förstås? Ja, men inte med fragmentariska eller endimensionella förklaringsmodeller.

Genom att kombinera ett psykoanalytiskt och kulturteoretiskt perspektiv ger författaren till den här boken grunden till en helhetsbild som visar hur kulturella och djuppsykologiska förhållanden samspelar. Med denna modell som utgångspunkt tar han upp vad det är i samhällets strukturer som underlättar respektive försvårar ungdomars psykologiska utveckling. Flera etablerade sanningar både inom klassisk utvecklingspsykologi och inom modern narcissismteori ifrågasätts.

Boken vänder sig till alla som har att organisera eller ge behandling, rådgivning eller stöd till ungdomar: lärare, psykoterapeuter, socialarbetare, politiker m. fl.

Jan Ramström är överläkare med långvarig erfarenhet inom psykiatri och narkomanvård.