Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Tillbaka till jobbet

Hållbar återgång efter stressrelaterad ohälsa

Hur vet man vad som är lagom takt vid rehabilitering? Vilka reaktioner är vanliga? Hur ser arbetsgivarens roll och ansvar ut?

Tillbaka till jobbet ger kunskap om hur och varför stressreaktioner och utmattningsproblematik uppkommer och hur de yttrar sig. Boken hjälper den sjukskrivna och arbetsgivaren att tillsammans ta de steg som behövs för att komma tillbaka i arbete. 

Läs mer...
Tillbaka till jobbet Tillbaka till jobbet
Tillbaka till jobbet

Tillbaka till jobbet

Utkom 20 augusti 2016

ISBN
9789127817593
Typ
Inbunden
Sidantal
180
Du har nått den maximala köpsumman.
Tillbaka till jobbet Tillbaka till jobbet
Tillbaka till jobbet
Onlinekurs

Tillbaka till jobbet

Utkom 20 juli 2018

ISBN
9789127823914
Licenstid
365 dagar
Typ
Onlinekurs
Du har nått den maximala köpsumman.

Andra intressanta titlar

Hur vet man vad som är lagom takt vid rehabilitering? Vilka reaktioner är vanliga? Hur ser arbetsgivarens roll och ansvar ut?

Denna bok ger kunskap om hur och varför stressreaktioner och utmattningsproblematik uppkommer och hur de yttrar sig.

Framför allt får du redskap för hur man tar sig igenom förloppet från sjukskrivning, återhämtning och planering till arbetsåtergång.

Exempel varvas med konkreta strategier och författaren berättar vad som kan vara svårt, samtidigt som hon visar en framkomlig väg för hur man stegvis tar sig tillbaka.

Vanliga frågor, farhågor och situationer som kan uppstå beskrivs, samt hur man hanterar dem – både som medarbetare och som chef. Forskning visar att en välplanerad återgång vid stressrelaterad problematik kraftigt ökar möjligheterna att komma tillbaka i arbete.

Den här boken hjälper den sjukskrivna och arbetsgivaren att tillsammans ta de steg som behövs, genom att underlätta förståelse och samordning. Att skapa nya beteendemönster – hos individen och på arbetsplatsen – är av stor betydelse för att återgången ska bli hållbar i längden.

Tillbaka till jobbet vänder sig både direkt till dig som är drabbad av stressproblematik och till chefer och HR-personal som följer medarbetare genom en rehabilitering. Boken är även till hjälp för närstående och andra som vill förstå och veta mer om området.

Tillbaka till jobbet, Onlinekurs

Hur kan du som chef hjälpa din medarbetare att skapa en hållbar återgång till jobbet efter stressrelaterad ohälsa? Vilka reaktioner är vanliga? Hur ser arbetsgivarens roll och ansvar ut?

Tillbaka till jobbet blev Årets HR-bok 2016 med motiveringen:

Åsa Kruses bok "Tillbaka till jobbet"(Natur & Kultur) berör hela förloppet med att komma tillbaka efter en sjukskrivning. Den tar ett samlat perspektiv och visar på rätta och riktiga processer för en snabbare återgång till arbete. Den blir arbetsgivarens stöd i att ta ansvar för processen. Boken avstigmatiserar sjukskrivningar och underlättar för medarbetare att komma tillbaka. En sjukskrivning behöver inte leda till långtidssjukskrivning. Åsa Kruse har skrivit en bok som är aktuell, angelägen och användbar.

Sagt om boken: 
Boken är viktig och belyser ett stort samhällsproblem. De sjukskrivna och deras arbetsgivare samt anhöriga kommer att ha nytta av boken.
Maria Fridstjerna, BTJ-häftet nr 22, 2016

Var tydlig med vad du orkar och hinner och sätt gränser. Det är viktigt efter en stressrelaterad sjukskrivning. Det behöver inte ta en evighet att komma tillbaka. Med rätt redskap kan det gå lättare än vad många tror, enligt Åsa Kruse som skrivit den prisbelönta boken " Tillbaka till jobbet".
Tina Harr, Arbetsliv, 6/9 2017

Nyligen korades "Tillbaka till jobbet" till årets HR-bok av HR-föreningen och Personal & Ledarskap. I den delar hon med sig av sin kunskap av stress i arbetslivet och ger också verktyg för att undvika att må dåligt på arbetet. 
Amanda Hjelm, Karriär, 6/6 2017

Hur vet man vad som är lagom takt vid rehabilitering? Vilka reaktioner är vanliga? Hur ser arbetsgivarens roll och ansvar ut?

Denna bok ger kunskap om hur och varför stressreaktioner och utmattningsproblematik uppkommer och hur de yttrar sig.

Framför allt får du redskap för hur man tar sig igenom förloppet från sjukskrivning, återhämtning och planering till arbetsåtergång.

Exempel varvas med konkreta strategier och författaren berättar vad som kan vara svårt, samtidigt som hon visar en framkomlig väg för hur man stegvis tar sig tillbaka.

Vanliga frågor, farhågor och situationer som kan uppstå beskrivs, samt hur man hanterar dem – både som medarbetare och som chef. Forskning visar att en välplanerad återgång vid stressrelaterad problematik kraftigt ökar möjligheterna att komma tillbaka i arbete.

Den här boken hjälper den sjukskrivna och arbetsgivaren att tillsammans ta de steg som behövs, genom att underlätta förståelse och samordning. Att skapa nya beteendemönster – hos individen och på arbetsplatsen – är av stor betydelse för att återgången ska bli hållbar i längden.

Tillbaka till jobbet vänder sig både direkt till dig som är drabbad av stressproblematik och till chefer och HR-personal som följer medarbetare genom en rehabilitering. Boken är även till hjälp för närstående och andra som vill förstå och veta mer om området.

Tillbaka till jobbet, Onlinekurs

Hur kan du som chef hjälpa din medarbetare att skapa en hållbar återgång till jobbet efter stressrelaterad ohälsa? Vilka reaktioner är vanliga? Hur ser arbetsgivarens roll och ansvar ut?

Tillbaka till jobbet blev Årets HR-bok 2016 med motiveringen:

Åsa Kruses bok "Tillbaka till jobbet"(Natur & Kultur) berör hela förloppet med att komma tillbaka efter en sjukskrivning. Den tar ett samlat perspektiv och visar på rätta och riktiga processer för en snabbare återgång till arbete. Den blir arbetsgivarens stöd i att ta ansvar för processen. Boken avstigmatiserar sjukskrivningar och underlättar för medarbetare att komma tillbaka. En sjukskrivning behöver inte leda till långtidssjukskrivning. Åsa Kruse har skrivit en bok som är aktuell, angelägen och användbar.

Sagt om boken: 
Boken är viktig och belyser ett stort samhällsproblem. De sjukskrivna och deras arbetsgivare samt anhöriga kommer att ha nytta av boken.
Maria Fridstjerna, BTJ-häftet nr 22, 2016

Var tydlig med vad du orkar och hinner och sätt gränser. Det är viktigt efter en stressrelaterad sjukskrivning. Det behöver inte ta en evighet att komma tillbaka. Med rätt redskap kan det gå lättare än vad många tror, enligt Åsa Kruse som skrivit den prisbelönta boken " Tillbaka till jobbet".
Tina Harr, Arbetsliv, 6/9 2017

Nyligen korades "Tillbaka till jobbet" till årets HR-bok av HR-föreningen och Personal & Ledarskap. I den delar hon med sig av sin kunskap av stress i arbetslivet och ger också verktyg för att undvika att må dåligt på arbetet. 
Amanda Hjelm, Karriär, 6/6 2017