Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Specialpedagogik och funktionsvariationer

Att möta barn och unga med funktionsnedsättningar i en utvecklande lärmiljö

Specialpedagogik och funktionsvariationer är en gedigen grundbok som belyser de vanligaste funktionsnedsättningarna ur olika specialpedagogiska perspektiv.

Läs mer...
Specialpedagogik och funktionsvariationer Specialpedagogik och funktionsvariationer
Specialpedagogik och funktionsvariationer

Specialpedagogik och funktionsvariationer

ISBN 9789127827486
Utkom 8 november 2019
ISBN
9789127827486
Typ
Inbunden
Sidantal
332
Du har nått den maximala köpsumman.

Andra intressanta titlar

Specialpedagogik och funktionsvariationer är en gedigen grundbok som belyser de vanligaste funktionsnedsättningarna ur olika specialpedagogiska perspektiv. Boken ger rikligt med återkoppling till den pedagogiska praktiken samt tillgång till förklaringsmodeller för att möta elevernas behov och skapa en inkluderande lärmiljö.

Nytt i denna reviderade utgåva är att innehållet uppdaterats utifrån aktuell forskning och lagstiftning samt styrdokument. Termer och begrepp har moderniserats och genom fler konkreta exempel och diskussionsfrågor har boken blivit än mer praktiknära.

Boken ger en gemensam kunskapsgrund och ett bra underlag för att bemöta frågor kring funktionsvariationer. Den vänder sig till blivande och verksamma lärare inom alla skolformer, liksom till speciallärare och specialpedagoger, skolledare och elevhälsoteam.

Specialpedagogik och funktionsvariationer är en gedigen grundbok som belyser de vanligaste funktionsnedsättningarna ur olika specialpedagogiska perspektiv. Boken ger rikligt med återkoppling till den pedagogiska praktiken samt tillgång till förklaringsmodeller för att möta elevernas behov och skapa en inkluderande lärmiljö.

Nytt i denna reviderade utgåva är att innehållet uppdaterats utifrån aktuell forskning och lagstiftning samt styrdokument. Termer och begrepp har moderniserats och genom fler konkreta exempel och diskussionsfrågor har boken blivit än mer praktiknära.

Boken ger en gemensam kunskapsgrund och ett bra underlag för att bemöta frågor kring funktionsvariationer. Den vänder sig till blivande och verksamma lärare inom alla skolformer, liksom till speciallärare och specialpedagoger, skolledare och elevhälsoteam.

Aktuell forskning och exempel på specialpedagogisk praktik i kombination ger ett briljant sammansatt koncentrat i en enda bok. 'Specialpedagogik och funktionsvariationer' rekommenderas varmt till lärare, specialpedagoger och rektorer. Helhetsbetyg: 5. Katharina Jacobsson, BTJ-häftet nr 3, 2020.