Sluta hetsäta!

Tiotusentals unga svenska kvinnor – och inte så få män – lider av hetsätning eller bulimia nervosa. Många av dem har svårt att få effektiv hjälp för sina problem eller drar sig för att uppsöka sjukvården.


Sluta hetsäta är en självhjälpsbok som utgår från en etablerad psykiatrisk behandlingsmetod. Den innehåller ett pedagogiskt uppbyggt steg-för-steg-program med vars hjälp man själv kan få kon...

Tryckta utgåvor

Sluta hetsäta! Sluta hetsäta!
Sluta hetsäta!
Utgivningsdatum 2011-12-12
128 Sidor
ISBN 9789127133006
Häftad
Provläs

Digitala utgåvor

Sluta hetsäta! Sluta hetsäta!
Sluta hetsäta!
Utgivningsdatum 2009-09-30
ISBN 9789127092051
E-bok

Tiotusentals unga svenska kvinnor – och inte så få män – lider av hetsätning eller bulimia nervosa. Många av dem har svårt att få effektiv hjälp för sina problem eller drar sig för att uppsöka sjukvården.


Sluta hetsäta är en självhjälpsbok som utgår från en etablerad psykiatrisk behandlingsmetod. Den innehåller ett pedagogiskt uppbyggt steg-för-steg-program med vars hjälp man själv kan få kontroll över hetsätningen och den typ av problem som ofta ligger bakom. Boken vänder sig direkt till den drabbade men kan även användas av vårdpersonal som vill lära sig behandlingsmetoden eller av andra som kommer i kontakt med problematiken.