Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Skaparkriser

Skönlitteraturen skänker oss bättre fallbeskrivningar än vad den psykiatriska facklitteraturen någonsin består oss med. Det ansåg Johan Cullberg, psykoanalytiker och författare av psykiatriska läroböcker.

Läs mer...
Skaparkriser Skaparkriser
Skaparkriser

Skaparkriser

ISBN 9789127182202
Utkom 13 oktober 2023
ISBN
9789127182202
Typ
Häftad
Sidantal
210
Du har nått den maximala köpsumman.
Skaparkriser Skaparkriser
Skaparkriser
E-bok (Epub)

Skaparkriser

ISBN 9789127186743
Utkom 13 oktober 2023
ISBN
9789127186743
Typ
E-bok (Epub)
Sidantal
210
Du har nått den maximala köpsumman.

Andra intressanta titlar

Skönlitteraturen skänker oss bättre fallbeskrivningar än vad den psykiatriska facklitteraturen någonsin består oss med. Det ansåg Johan Cullberg, psykoanalytiker och författare av psykiatriska läroböcker. Han valde att i den här boken studera just August Strindberg och Stig Dagerman dels för att han tyckte mycket om dem som författare, dels för att deras liv är väldokumenterade och rymmer stor erfarenhet av mänskliga problem och svårigheter.

Båda drabbades av oförmåga att skriva. Strindberg lyckades dock gå igenom sin kris, som hade psykotiska drag, och därefter utveckla förnyad kreativitet,  medan Dagerman tog sitt liv bara 31 år gammal. Cullberg belyser hur Strindberg och Dagerman upplevde dessa livsperioder, liksom hur deras litterära produktion avspeglar den inre problematiken.

Sista avsnittet av boken behandlar mer generellt psykologiska aspekter på skaparkriser.

Skaparkriser rör sig i det fascinerande gränslandet mellan skönlitteratur och psykologi. Boken utkom första gången 1992. Denna nyutgåva är försedd med ett förord av läkaren och författaren P C Jersild.

Skönlitteraturen skänker oss bättre fallbeskrivningar än vad den psykiatriska facklitteraturen någonsin består oss med. Det ansåg Johan Cullberg, psykoanalytiker och författare av psykiatriska läroböcker. Han valde att i den här boken studera just August Strindberg och Stig Dagerman dels för att han tyckte mycket om dem som författare, dels för att deras liv är väldokumenterade och rymmer stor erfarenhet av mänskliga problem och svårigheter.

Båda drabbades av oförmåga att skriva. Strindberg lyckades dock gå igenom sin kris, som hade psykotiska drag, och därefter utveckla förnyad kreativitet,  medan Dagerman tog sitt liv bara 31 år gammal. Cullberg belyser hur Strindberg och Dagerman upplevde dessa livsperioder, liksom hur deras litterära produktion avspeglar den inre problematiken.

Sista avsnittet av boken behandlar mer generellt psykologiska aspekter på skaparkriser.

Skaparkriser rör sig i det fascinerande gränslandet mellan skönlitteratur och psykologi. Boken utkom första gången 1992. Denna nyutgåva är försedd med ett förord av läkaren och författaren P C Jersild.