Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Sexualiteten

Print on demand

Sexualiteten är enligt psykoanalysen en av människans viktigaste drivkrafter. I denna bok finns alla Freuds texter om kön, kärlek och sexualitet samlade och nyöversatta. Här framträder en – för många säkert förvånande – bild av Freuds hållning i ämnet som öppen och undersökande, aldrig fördömande och avståndstagande. Eftersom Freuds uppfattningar blivit föremål för så många missuppfattningar och vantolkningar är det av stor betydelse att alla hans texter i ämnet nu finns tillgängliga med en enhetlig språkdräkt och utförliga redaktionella textkommentarer.

Läs mer...
Sexualiteten Sexualiteten
Sexualiteten

Sexualiteten

ISBN 9789127074033
Utkom 31 augusti 2002
ISBN
9789127074033
Typ
Häftad
Sidantal
392
Du har nått den maximala köpsumman.

Andra intressanta titlar

Sexualiteten är enligt psykoanalysen en av människans viktigaste drivkrafter. I denna bok finns alla Freuds texter om kön, kärlek och sexualitet samlade och nyöversatta. Här framträder en – för många säkert förvånande – bild av Freuds hållning i ämnet som öppen och undersökande, aldrig fördömande och avståndstagande. Eftersom Freuds uppfattningar blivit föremål för så många missuppfattningar och vantolkningar är det av stor betydelse att alla hans texter i ämnet nu finns tillgängliga med en enhetlig språkdräkt och utförliga redaktionella textkommentarer.

Genom en serie artiklar kan vi följa hur Freuds syn på sexualiteten växer fram. Han diskuterar bland annat sexualitetens roll för uppkomsten av neuroser, det lilla barnets föreställningar om sexualitet, oidipuskomplexet och kvinnlig homosexualitet. Bandet innehåller också tre bidrag om kärlekslivets psykologi. Det centrala verket i boken är en nyöversättning av Tre avhandlingar om sexualiteten som utkom 1905 och som Freud flera gånger utvidgat och tillfört nya rön. Här presenterar han sina viktigaste slutsatser om sexualiteten. I denna text, liksom i artiklarna, klargör Freud hur människans personlighetsutveckling är förankrad i kroppen. Men han inskränker sig inte till det biologiska utan han fäster avgörande betydelse vid den upplevda såväl som den omedvetna kroppsupplevelsen. Denna ”psykiska kropp” är källan till de önskningar och begär som påverkar hur människan lever sitt liv.

 

Pressröster om den inbundna utgåvan av Sexualiteten i serien Samlade skrifter:

Den toleranta, nyanserade och reflekterande syn han anlägger på frågor som rör sexualitetens olika former känns utomordentligt aktuell och viktig.

Jan Bärmark, BTJ

Freud i original är roligare att läsa än hans uttolkare.

Stefan Holmberg, Norra Västerbotten

Jag tycker ni skall läsa bokjäveln.

Maja Lundgren, Aftonbladet

 

Översättning Ingrid Wikén Bonde, Christian Nilsson

Denna titel är en beställningsvara, vilket innebär att den trycks först när en order läggs. Leveranstid är 5-8 vardagar. I övrigt är det ingen skillnad mot andra tryckta böcker.

Sexualiteten är enligt psykoanalysen en av människans viktigaste drivkrafter. I denna bok finns alla Freuds texter om kön, kärlek och sexualitet samlade och nyöversatta. Här framträder en – för många säkert förvånande – bild av Freuds hållning i ämnet som öppen och undersökande, aldrig fördömande och avståndstagande. Eftersom Freuds uppfattningar blivit föremål för så många missuppfattningar och vantolkningar är det av stor betydelse att alla hans texter i ämnet nu finns tillgängliga med en enhetlig språkdräkt och utförliga redaktionella textkommentarer.

Genom en serie artiklar kan vi följa hur Freuds syn på sexualiteten växer fram. Han diskuterar bland annat sexualitetens roll för uppkomsten av neuroser, det lilla barnets föreställningar om sexualitet, oidipuskomplexet och kvinnlig homosexualitet. Bandet innehåller också tre bidrag om kärlekslivets psykologi. Det centrala verket i boken är en nyöversättning av Tre avhandlingar om sexualiteten som utkom 1905 och som Freud flera gånger utvidgat och tillfört nya rön. Här presenterar han sina viktigaste slutsatser om sexualiteten. I denna text, liksom i artiklarna, klargör Freud hur människans personlighetsutveckling är förankrad i kroppen. Men han inskränker sig inte till det biologiska utan han fäster avgörande betydelse vid den upplevda såväl som den omedvetna kroppsupplevelsen. Denna ”psykiska kropp” är källan till de önskningar och begär som påverkar hur människan lever sitt liv.

 

Pressröster om den inbundna utgåvan av Sexualiteten i serien Samlade skrifter:

Den toleranta, nyanserade och reflekterande syn han anlägger på frågor som rör sexualitetens olika former känns utomordentligt aktuell och viktig.

Jan Bärmark, BTJ

Freud i original är roligare att läsa än hans uttolkare.

Stefan Holmberg, Norra Västerbotten

Jag tycker ni skall läsa bokjäveln.

Maja Lundgren, Aftonbladet

 

Översättning Ingrid Wikén Bonde, Christian Nilsson

Denna titel är en beställningsvara, vilket innebär att den trycks först när en order läggs. Leveranstid är 5-8 vardagar. I övrigt är det ingen skillnad mot andra tryckta böcker.