Psykologisk behandling vid depression

Teorier, terapimetoder och forskning

"'

Tryckta utgåvor

Psykologisk behandling vid depression Psykologisk behandling vid depression
Psykologisk behandling vid depression
Utgivningsdatum 2012-08-27
250 Sidor
ISBN 9789127127357
Häftad
Provläs
"'

Var femte individ drabbas någon gång i livet av depression. Unikt för depressionsområdet är att flera psykologiska behandlingar utifrån skilda skolbildningar har visat sig vara hjälpsamma. Men hur är de olika behandlingsmetoderna upplagda och hur effektiva är de? Många studenter och vårdgivare som jobbar med psykoterapi hinner sällan ta till sig mer än ett arbetssätt. Detta gör att andra terapimetoder än den egna lätt missförstås.


Boken Psykologisk behandling vid depression ger en introduktion till depressionsfenomenet och en fördjupning i de mest etablerade psykoterapiformerna för depression. Psykodynamisk