Psykologisk behandling vid depression

Teorier, terapimetoder och forskning

Psykologisk behandling vid depression ger en introduktion till olika slags depressionstillstånd och deras förlopp, former för diagnostik och en orientering i terapiforskning i stort. Framför allt beskriver författaren vad de mest etablerade psykoterapeutiska behandlingsalternativen för depression har att erbjuda.


Tryckta utgåvor

Psykologisk behandling vid depression Psykologisk behandling vid depression
Psykologisk behandling vid depression
Utgivningsdatum 2012-08-27
250 Sidor
ISBN 9789127127357
Häftad
Provläs

Depression är ett av de mest vanliga, kostsamma och plågsamma hälsoproblemen i världen. Hoppfullt nog visar forskning att flera metoder är verksamma för att behandla tillståndet, varav sex typer av psykoterapi.

Den här boken ger en introduktion till olika slags depressionstillstånd och deras förlopp, former för diagnostik och en orientering i terapiforskning i stort. Framför allt beskriver författaren vad de mest etablerade psykoterapeutiska behandlingsalternativen för depression har att erbjuda. Psykodynamisk terapi, emotionsfokuserad och humanistisk terapi, interpersonell psykoterapi, beteendeterapi, kognitiv terapi, samt slutligen acceptans- och mindfulnessinriktad terapi presenteras. Varje terapimetod redovisas mot bakgrund av teori, behandlingsupplägg, forskningsstöd samt vem metoden passar för. Läsaren får därmed en samlad och uppdaterad överblick över vad som visat sig fungera vid behandling av depression.

Boken är skriven för studerande på vårdutbildningar vid universitet och högskola. Den kan också underlätta kommunikationen mellan olika vårdgivare och yrkesverksamma som arbetar med psykoterapi eftersom innehållet kan ge en ökad förståelse för varandras termer och begrepp.