Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Perspektiv i fritidshem

Perspektiv i fritidshem beskriver hur en och samma händelse i fritidshemmet kan betraktas och förstås på flera sätt beroende på vetenskapligt perspektiv. Boken riktar sig främst till blivande grundlärare med inriktning mot arbete i fritidshem, som bland annat kan ha stor nytta av boken för att reflektera kring fritidshemmets verksamhet och i valet av vetenskapligt perspektiv till examensarbetet.

Läs mer...
Perspektiv i fritidshem Perspektiv i fritidshem
Perspektiv i fritidshem

Perspektiv i fritidshem

ISBN 9789127827165
Utkom 4 april 2020
ISBN
9789127827165
Typ
Häftad
Sidantal
160
Du har nått den maximala köpsumman.

Perspektiv i fritidshem beskriver hur en och samma händelse i fritidshemmet kan betraktas och förstås på flera sätt beroende på vetenskapligt perspektiv. Vart vi riktar blicken är avgörande för vad vi får syn på, vilket också påverkar hur vi väljer att handla. Att se på samma händelse utifrån olika perspektiv hjälper oss att i högre grad förstå vad som pågår i fritidshemmet, hur barns och personals ageranden påverkar varandra samt hur olika beteenden får effekter i verksamheten. 

Perspektiv i fritidshem inleds med ett fiktivt fritidshemsråd med barn och personal. Utifrån detta tänkta samtal går författaren igenom teoretiska vetenskapliga perspektiv med relevans för fritidshemmets praktik. Vad händer med samtalet och personerna när vi utgår från exempelvis ett barndomssociologiskt, socialkonstruktionistiskt, läroplansteoretiskt eller diskursanalytiskt perspektiv?  

Perspektiv i fritidshem riktar sig främst till blivande grundlärare med inriktning mot arbete i fritidshem, som bland annat kan ha stor nytta av boken för att reflektera kring fritidshemmets verksamhet och i valet av vetenskapligt perspektiv till examensarbetet.

Perspektiv i fritidshem beskriver hur en och samma händelse i fritidshemmet kan betraktas och förstås på flera sätt beroende på vetenskapligt perspektiv. Vart vi riktar blicken är avgörande för vad vi får syn på, vilket också påverkar hur vi väljer att handla. Att se på samma händelse utifrån olika perspektiv hjälper oss att i högre grad förstå vad som pågår i fritidshemmet, hur barns och personals ageranden påverkar varandra samt hur olika beteenden får effekter i verksamheten. 

Perspektiv i fritidshem inleds med ett fiktivt fritidshemsråd med barn och personal. Utifrån detta tänkta samtal går författaren igenom teoretiska vetenskapliga perspektiv med relevans för fritidshemmets praktik. Vad händer med samtalet och personerna när vi utgår från exempelvis ett barndomssociologiskt, socialkonstruktionistiskt, läroplansteoretiskt eller diskursanalytiskt perspektiv?  

Perspektiv i fritidshem riktar sig främst till blivande grundlärare med inriktning mot arbete i fritidshem, som bland annat kan ha stor nytta av boken för att reflektera kring fritidshemmets verksamhet och i valet av vetenskapligt perspektiv till examensarbetet.

Med nio vetenskapliga perspektiv belyses samma händelse och i varje kapitel tolkas olika centrala begrepp och teorier. Det är intressant med fördjupningen av hur och varför man kan tänka olika i samma situation. På slutet finns en mycket bra ordlista som förklarar många ord och begrepp. Perspektiv i fritidshem är en teoretisk bok som främst riktar sig till blivande grundlärare med inriktning på arbete i fritidshem. Den kan användas under hela utbildningen som inspiration till djupa diskussioner om fritidshemsverksamheten. Marianne Ericson, BTJ-häftet nr 12, 2020

Andra intressanta titlar