Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Lära män leda kvinnor

En idébok om hur man leder kvinnlig personal

De flesta av dagens chefer och makthavare är män. De har ett ovedersägligt ansvar att som ledare föra sin personal framåt i utveckling och karriär. En stor del av den personalen är kvinnor. Ingen annanstans i världen finns det idag så många yrkesarbetande kvinnor som i Sverige. Samtidigt har vi ett uppseendeväckande lågt antal kvinnor på chefsnivå. Varför?

Läs mer...
Lära män leda kvinnor Lära män leda kvinnor
Lära män leda kvinnor
E-bok (Epub)

Lära män leda kvinnor

ISBN 9789127127340
Utkom 31 oktober 2010
ISBN
9789127127340
Typ
E-bok (Epub)
Du har nått den maximala köpsumman.

Andra intressanta titlar

De flesta av dagens chefer och makthavare är män. De har ett ovedersägligt ansvar att som ledare föra sin personal framåt i utveckling och karriär. En stor del av den personalen är kvinnor. Ingen annanstans i världen finns det idag så många yrkesarbetande kvinnor som i Sverige. Samtidigt har vi ett uppseendeväckande lågt antal kvinnor på chefsnivå. Varför?

Jo, för att män i chefsposition ofta missar att föra fram kvinnor helt enkelt för att de kan för lite om kvinnors villkor och specifika behov av ledarskap. Barbro Dahlbom-Hall skriver i sitt förord att hon inte tror att manliga chefer med vett och vilja försöker hindra kvinnor från att utvecklas i arbetslivet. De har bara inte tänkt, velat tänka eller utveckla medvetenhet. Den här boken vill väcka just sådan medvetenhet och ge konkreta råd och stöd till cheferna.

Boken vänder sig till manliga chefer som har kvinnor som medarbetare. Men den vänder sig lika mycket till kvinnorna själva, som måste inse att deras manliga chefer ofta har mycket liten kunskap om kvinnors verklighet i arbetslivet.

De flesta av dagens chefer och makthavare är män. De har ett ovedersägligt ansvar att som ledare föra sin personal framåt i utveckling och karriär. En stor del av den personalen är kvinnor. Ingen annanstans i världen finns det idag så många yrkesarbetande kvinnor som i Sverige. Samtidigt har vi ett uppseendeväckande lågt antal kvinnor på chefsnivå. Varför?

Jo, för att män i chefsposition ofta missar att föra fram kvinnor helt enkelt för att de kan för lite om kvinnors villkor och specifika behov av ledarskap. Barbro Dahlbom-Hall skriver i sitt förord att hon inte tror att manliga chefer med vett och vilja försöker hindra kvinnor från att utvecklas i arbetslivet. De har bara inte tänkt, velat tänka eller utveckla medvetenhet. Den här boken vill väcka just sådan medvetenhet och ge konkreta råd och stöd till cheferna.

Boken vänder sig till manliga chefer som har kvinnor som medarbetare. Men den vänder sig lika mycket till kvinnorna själva, som måste inse att deras manliga chefer ofta har mycket liten kunskap om kvinnors verklighet i arbetslivet.