Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Komplexa fall inom psykiatrin

Diagnoser, berättelser och tankemodeller

Vi har alla våra medfödda tillgångar och brister, och olika livserfarenheter som präglar oss. För vissa personer blir livet så svårt att leva att det nästan inte går att uthärda.

Läs mer...
Komplexa fall inom psykiatrin Komplexa fall inom psykiatrin
Komplexa fall inom psykiatrin

Komplexa fall inom psykiatrin

ISBN 9789127132955
Utkom 30 april 2012
ISBN
9789127132955
Typ
Häftad
Sidantal
274
Du har nått den maximala köpsumman.

Andra intressanta titlar

Vi har alla våra medfödda tillgångar och brister, och olika livserfarenheter som präglar oss. För vissa personer blir livet så svårt att leva att det nästan inte går att uthärda. Många söker hjälp inom psykiatrin. Att samtidigt ha flera diagnoser blir allt vanligare. Det finns också problem som återkommer i olika diagnoser, som känslomässig instabilitet, impulsivitet och exekutiva svårigheter. Den här boken handlar mycket om samsjuklighet. Vilka faror och möjligheter finns det med att ställa flera diagnoser? Vad kan man förvänta sig av olika behandlingsinsatser?

Genom fyra fingerade fall, hämtade ur klinisk psykiatrisk erfarenhet, lotsas läsaren genom en polyfon tankemall för förståelse av dessa patienter. Matrisen omfattar viktiga grundläggande funktioner, såsom intellektuell och social förmåga, flexibilitet och uppmärksamhet, som påverkar hur man upplever och hanterar erfarenheter.

Det här är en slags läsebok om tillämpad psykiatri, som beskriver en modell för hur man kan närma sig komplex psykiatrisk problematik. Boken riktar sig främst till personal i människovårdande yrken, men också till personer som själva har det svårt, närstående, eller till den som bara är nyfiken på psykiatri.

Vi har alla våra medfödda tillgångar och brister, och olika livserfarenheter som präglar oss. För vissa personer blir livet så svårt att leva att det nästan inte går att uthärda. Många söker hjälp inom psykiatrin. Att samtidigt ha flera diagnoser blir allt vanligare. Det finns också problem som återkommer i olika diagnoser, som känslomässig instabilitet, impulsivitet och exekutiva svårigheter. Den här boken handlar mycket om samsjuklighet. Vilka faror och möjligheter finns det med att ställa flera diagnoser? Vad kan man förvänta sig av olika behandlingsinsatser?

Genom fyra fingerade fall, hämtade ur klinisk psykiatrisk erfarenhet, lotsas läsaren genom en polyfon tankemall för förståelse av dessa patienter. Matrisen omfattar viktiga grundläggande funktioner, såsom intellektuell och social förmåga, flexibilitet och uppmärksamhet, som påverkar hur man upplever och hanterar erfarenheter.

Det här är en slags läsebok om tillämpad psykiatri, som beskriver en modell för hur man kan närma sig komplex psykiatrisk problematik. Boken riktar sig främst till personal i människovårdande yrken, men också till personer som själva har det svårt, närstående, eller till den som bara är nyfiken på psykiatri.