Psykopaten

Verkligheten bortom myten

Den här boken ger dig aktuell forskning om psykopati – bortom myter och vanliga missuppfattningar. Författarna utforskar och fördjupar psykopatins komplexa sidor, såsom känslokyla hos barn och ungdomar, hjärnans belöningssystem, rädslans funktion samt varför man kan attraheras av psykopater.


Tryckta utgåvor

Psykopaten Psykopaten
Psykopaten Kommande
Utgivningsdatum 2019-09-14
200 Sidor
ISBN 9789127818538
Inbunden

Digitala utgåvor

Psykopaten Psykopaten
Psykopaten Kommande
Utgivningsdatum 2019-09-14
200 Sidor
ISBN 9789127826991
E-bok
Kommande

Psykopati baseras på tre delar: brist på rädsla och en extrem stresstålighet, nedsatt impulskontroll samt en oförmåga att bry sig om andra människor och samhällets normer. Ett hänsynslöst och manipulativt beteende ställer ofta till med stora problem för omgivningen. Trots detta har psykopatiska drag kunnat vara en evolutionär fördel – att våga ta sig an nya svåra utmaningar, ta risker och trotsa faror har ibland lönat sig.

Den här boken ger dig aktuell forskning om psykopati – bortom myter och vanliga missuppfattningar. Författarna utforskar och fördjupar psykopatins komplexa sidor, såsom känslokyla hos barn och ungdomar, hjärnans belöningssystem, rädslans funktion samt varför man kan attraheras av psykopater. Boken beskriver hur psykopati kan yttra sig hos kriminella, i arbetslivet och i vardagen. Denna kunskap hjälper oss att bättre känna igen psykopati och bli mindre sårbara när vi möter personer med psykopatiska drag.

Karolina Sörman är medicine doktor, forskare vid Centrum för psykiatriforskning, Karolinska institutet och enhetschef för Fortbildningen vid Centrum för psykiatriforskning. Hon forskar bland annat om känslokyla och psykopatiska drag i ungdomsgrupper.

Marianne Kristiansson är leg. läkare och specialist inom rättspsykiatri. Hon är avdelningschef och överläkare på Rättsmedicinalverket samt adjungerad professor vid Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska institutet. Hon forskar bland annat om riskbeteende i samhället.

Kanske är du också intresserad av...