Psykopaten

Verkligheten bortom myten

Här presenteras aktuell forskning och fakta om psykopati – bortom myter och vanliga missuppfattningar.

Boken utforskar psykopatins komplexa sidor, såsom känslokyla hos barn och ungdomar, hjärnans belöningssystem, psykopaters oräddhet, extrema stresstålighet och bristande impulskontroll – samt varför man faktiskt kan attraheras av psykopater.

Läs mer...
Psykopaten Psykopaten
Psykopaten
nyhet

Psykopaten

Utkom 4 september 2019

Isbn
9789127818538
Typ
Inbunden
Sidantal
174
Du har nått den maximala köpsumman.
Psykopaten Psykopaten
Psykopaten
E-bok (Epub)
nyhet

Psykopaten

Utkom 14 september 2019

Isbn
9789127826991
Typ
E-bok (Epub)
Sidantal
174
Du har nått den maximala köpsumman.
köp via
Psykopaten Psykopaten
Psykopaten
Ljudbok
kommande

Psykopaten

Utkommer 25 september 2019

Isbn
9789127827523
Typ
Ljudbok
Du har nått den maximala köpsumman.

Här presenteras aktuell forskning och fakta om psykopati – bortom myter och vanliga missuppfattningar.

Boken utforskar psykopatins komplexa sidor, såsom känslokyla hos barn och ungdomar, hjärnans belöningssystem, psykopaters oräddhet, extrema stresstålighet och bristande impulskontroll – samt varför man faktiskt kan attraheras av psykopater. Med illustrativa exempel visar författarna hur psykopati och oförmågan att bry sig om andra människor och samhällets normer kan yttra sig hos kriminella, i arbetslivet och i vardagen.

Psykopaten är skriven för alla som vill förstå psykopati och är extra användbar för verksamma inom rättsväsende, ungdomsvård, socialtjänst samt hälso- och sjukvård.

Karolina Sörman är medicine doktor, forskare vid Centrum för psykiatriforskning, Karolinska institutet och enhetschef för Fortbildningen vid Centrum för psykiatriforskning. Hon forskar bland annat om känslokyla och psykopatiska drag i ungdomsgrupper.

Marianne Kristiansson är leg. läkare och specialist inom rättspsykiatri. Hon är avdelningschef och överläkare på Rättsmedicinalverket samt adjungerad professor vid Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska institutet. Hon forskar bland annat om riskbeteende i samhället.

Sagt om boken:

"Boken är tvärvetenskaplig och väl förankrad i aktuell forskning. Fallbeskrivningar av fiktiva personer samt åtskilliga faktarutor bidar till ökad förståelse av det komplexa begreppet psykopat. Boken är mycket överskådlig och klargörande, till gagn för såväl professionella som den intresserade allmänheten."
Lektör Maria Fridstjerna, BTJ-häftet nr 21, 2019.